HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares
Hotels, Cafe's, Pubs, Restaurants, Casino's, Spa's & Sea side resorts

(update 8 -12-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - search by activity - Hotels, Cafe's, Pubs, Restaurants, Casino's, Spa's & Sea side resorts

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Kent U dat als U alleen wilt eten in een restaurant ? / Do you recognise the situation when you wish to eat on your own in a resaurant ?
(korte video / short video)

The Netherlands / Nederland
Asta Motel N.V.
gev. te Beverwijk (N.H.); opgericht in 1961; Bewijs van aandeel, serie C, f 1000, t.n.v. Steenkolen-Handelsvereeniging NV te Utrecht (het grootste en beroemdste familie-concern in Nederland, van de familie Fentener van Vlissingen); 21 bij 30 cm.; grijze sierrand, EF, ongevouwen, prijs 35 Euro.

Café-Restaurant "Parkzicht" (Maatschappij tot exploitatie van het), gev. te Amsterdam, opgericht 1895; M. Kapitaal f 500.000; Bewijs van aandeel aan toonder van f 500; rode sierrand op grijs patroon; stempel "NV Parkhotel en -Restaurant"; Boek- Kunst- en Handelsdrukkerij v/h Gebr. Binger, Amsterdam;
------ geen coupons, blauw belastingzegel, 45 Euro.
------ couponrest + verkl. rechtsherstel, unfolded, 60 Euro.


aandeel Amstel Hotel, Amsterdam, 1900  

 

De Amstel-Hotel-Maatschappij

Gev. te Amsterdam, opgericht op 26-4-1866

Bewijs van aandeel groot fl. fl 500 in een kapitaal van fl 1 miljoen, waarvan volgestort fl. 750.000.
Amsterdam, 1900,

zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van drukkerij de Bussy te Amsterdam.
Afm. ca. 17 x 25 cm., met volledig aanhangend couponblad, 2 verticale ontwaardingen, conditie UNC = drukkrtij-fris.

Prijs: € 95.


's Gravenhaagsche Markt-Maatschappij

gev. te 's Gravenhage; opgericht bij akte van 9-1-1883, door notaris A.G. Bodaan; Bewijs van aandeel f 500 No. 155, aan Houder, 's Gravenhage 1-7-1883; zwarte sierrand op licht groen patroon; wit gepreegd bel. stempel f 15,50; drie originele handtekeningen:  van F.J. Prins (president), Alb. Tripels (directeur); voll. aanh. couponblad met  facs. handtekening in blauw van Pierson; Het Maatschappelijk kapitaal bestond uit 420 aandelen aan toonder elk f 500; tevens werden 190 obligaties van f 1000- uitgegeven. Zie de Statuten en het couponblad met de facsimile handtekeninmgen van Pierson. Afm. 17 bij 25 cm; 1 cm scheurtje in boven en onder middenvouw en 2 mm scheurtje in linker middenvouw; ZEER ZELDZAAM: m.i. nog nooit geveild; enige mij bekende exemplaar; Prijs: no longer for sale / niet meer te koop.

De website van Oud Den Haag schrijft er het volgende over: " In 1882 ging het plan van de ’s-Gravenhaagsche Markt-Maatschappij om aan de Wagenstraat een markthal te bouwen wel door. Maar voordat de bouw klaar was, opende een concurrent aan de Gedempte Gracht de kleine markthal “De Nijverheid”. De overdekte markt aan de Wagenstraat hield het met moeite nog vijf jaar vol, maar “De Nijverheid” aan de Gedempte Gracht moest ondanks veel adverteren na een jaar al sluiten. Markten waren in Den Haag niet populair. Men vroeg zich af of Hagenaars zich daar niet te deftig voor voelden" (bron: G.H. Koster, persoonlijke communicatie d.d. 10-4-2012).

klik op afbeelding voor vergroting------->

  aandeel 's Gravenhaagsche Markt-Maatschappij, 1883

Uit een bericht in het Nieuws van de Dag van 17-1-1884 zou je kunnen afleiden dat de markthal wellicht op 31-1-1884 is geopend. Uit een bericht in de Nieuwe Amsterdamsche Courant (Algemeen Handelsblad) van 15-4-1886 blijkt dat de statuten van de maatschappij zijn veranderd. Uit een bericht in het Nieuws van de Dag van 14-10-1889 mag worden geconcludeerd dat haar gebouw is gewijzigd in een Casino dat ook een theater was, dat haar deuren opende op 13 of 14 oktober 1886 (bron: G.H. Koster, persoonlijke communicatie d.d. 27/28-4-2012).
Literatuur: VVOF Mededelingenblad augustus 2012, p. 5-8, met 2 afb., 1 van het aandeel en 1 van het gebouw, door G.H. Koster ([email protected]).


Indisch Restaurant "Waroong Djawa"
gev. te 's Gravenhage; opgericht in 1912; 3 % obligatie f 1000 aan toonder in leening groot f 75.000; dus oplage # is slechts 75 !; 's Gravenhage , 1950; 2 originele handtekeningen van commissaris en directeur; Druk: Roepers Drukkerij, Den Haag; afm. 23 bij 31 cm.; bruine sierrand op geel veld; 3 blauwe ronde bel. stempels; couponbladrest aanhangend; EF: ongevouwen, prijs 75 Euro.


Gevel van Hotel Mercurius, Prins Hendrikkade 20 Amsterdam
Gevel van het gebouw "Mercurius", nu Rijksmonument, aan de Prins Hendrikkade no. 20. De zinken beelden in het fronton zijn gemaakt door F.L. de Fernelmont. Handelsgod Mercurius wordt geflankeerd door figuren die Amstel en IJ symboliseren. Klik voor een vergroting

hotel Mercurius, Prins Hendrikkade no. 20, Amsterdam in 1896klik voor vergroting

 

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "MERCURIUS"
gev. te Amsterdam, opgericht door Heinrich Martens, op 19-3-1896.

Aandeel groot f 1000, met los couponblad, afm. ca. 20 x 17,5 cm., Aan de onderkant is een oud couponblad netjes afgeknipt. Met gepreegd blanco belastingstempel; bruine sierrand;
Typ.: J.L.E.I.Kleynenberg, Rokin 30, A'dam;

Op de achterzijde is gedrukt (?) aangegeven dat op 21 -1-1930 het aandeel is ingeschreven ten name van de N.V. Nederlandsche Hotel Maatschappij te Amsterdam, ondertekend door Heinrich's kleinzoon H.Ch.C.L.Martens (directeur van Mercurius). Zie hierna voor aandelen van die Nederl. Hotel Mij.

Prijs: € 25
(U krijgt een ander no. dan deze scan, maar even goede kwaliteit)

Het onroerend goed betrof het gebouw Mercurius, aan de Prins Hendrikkade no. 20, in 1883 ontworpen door Yme Gerardus Bijvoets. Hij ontwierp een vier meter brede passage met twintig winkels, een hotel, café en bovenwoningen. Het Hotel du Passage ging vanaf 1895 aan de Amstel verder als hotel De l'Europe. Het gebouw werd verbouwd tot kantoorgebouw Mercurius. In 1895 ook kreeg de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "MERCURIUS" haar Koninklijke Bewilliging, zodat die op 19-3-1896 kon worden opgericht.

Heel veel later, in 1992,werd het gebouw in gebruik genomen als spiritueel centrum Oibibio van Ronald-Jan Heijn. Dat ging zeven jaar later failliet. Sinds 2001 zijn er allerlei verschillende bedrijven gevestigd, en sinds 2009 zit op de begane grond een supermarkt van Albert Heijn. De gevel toont nog steeds de naam MERCURIUS en heeft mooi beeldhouwwerk, gemaakt door F.L. de Fernelmont: handelsgod Mercurius wordt geflankeerd door figuren die Amstel en IJ symboliseren.

Bronnen:
- dhr. Heideman, persoonlijke communicatie, juni 2014.
- div. hier aanklikbaar gemaakte bronnen.


Nederlandsche Hôtel-Maatschappij N.V.
te Amsterdam, opgericht 17-4-1895

Aandeel groot f 1.000, Amsterdam, November 1925 in een Maatsch. Kap. (vroeger f 500.000) thans f 1.100.000, origineel ondertekend door H. (Heinrich) Martens, de oprichter. Afm. ca. 20,5 x 18 cm., fraaie zwarte sierrand op geruit veld; druk: B. van Mantgem, Hofl. A'dam.

Conditie EF: 2 lichte hor. vouwen, Prijs € 20.

De maatschappij bezat o.a het Mercurius-gebouw (zie boven) te A'dam, het Berghotel te Amersfoort en later (ca. 1910) ook Hotel Wassenaar te Wassenaar.

Bron:
- dhr. Heideman, persoonlijke communicatie, juni 2014.

  Nederlandse Hotel-Maatschappij, aandeel uit 1925

Zeemanshuis,
te Amsterdam; Aandeel groot Honderd Gulden, no. 519, op naam van H.C. Rijnbende, Amsterdam, Amsterdam, october 1854, in een inschrijving van f 150.000; blank gepreegd belastingstempel Noord-Holland, dunne zwarte sierrand, see picture, origin. handt. van de president van Vollenhove en van de secretaris, # = 1500; Op 25-7-1890 overgeschreven tnv mevr. Johanna Elisabeth Aletta Rijnbende, echtgenote van dhr. Jean Alstophius van Hemert te Haarlem, ZELDZAAM !!!
div. roestplekken, 1 cm scheurtje in linker rand op middenvouw, en 1,7 cm scheur in midden onderrand op de vouw, prijs 125 Euro.
Literatuur: VVOF Mededelingenblad september 1993, p. 5-8, met 1 afb., door J.E. WustenhoffNederlandse Antillen
Hotelmaatschappij "Piscaderabaai" N.V.
gev. te Willemstad, Curacao (N.A); Bewijs van een aandeel A, 4% preferent, groot 100 Antilliaanse Guldens, aan toonder; 2 origin. handt., blauwe sierrand; 21 bij 30 cm., Willemstad, 1967;  UNC, ongevouwen, prijs 25 Euro.Nederlands Indië
"Grand Hotel de Djokja"
gev. te Djokjakarta, Nederl. Indië; opgericht in 1911; Maatsch. Kapitaal f 200.000, verdeeld in 200 aandelen van f 1000; Bewijs van aandeel aan toonder f 1000; 16 bij 24,5 cm.; 2 origin. handt.; blauwe sierrand, los couponblad; Typ. Masman & Stroink, Semarang, VF+; 100 Euro.

Hotel du Pavillon
Semarang, Nederlands Indië; opgericht in 1892; Bewijs van oprichtersaandeel aan toonder, Semarang 1892; met los couponblad; 23 bij 29,5 cm.; bruine sierrand; druk: G.C.T. van Dorp & Co. Semarang; VF+: 1 vouw, 1 cm scheurtje in onderrand, prijs 95 Euro.

Nederlandsch Indische Hotelvereeniging
Gev. te Bandoeng; opgericht in 1920; Maatsch. kap. f 2.800.000, verdeeld in aandelen van f 500; Bewijs van aandeel f 500, Garoet, 1921; originele handt. van directeur Reelick; druk: uitg. mij. H. Buning, Djokja; groene Art-Deco sierrand; bruine teksten op geel veld; afm. ca. 22 bij 34 cm.; los couponblad en bew. van rechtsherstel aangeniet; conditie VF: onder onregelmatig afgesneden, 1 zeer lichte vouw, div. kleine roestsporen en gebreken; blanco gepreegd bel. stempel, prijs 125 Euro.Austria
Oesterreichische Aktiengesellschaft der Hotels und Kuranstalten Abbazia in Wien, 4,5% Hypothekaranleihe im Betrage von 8 millionen Kr., 1000 Kr., 1910/1911, Price 75 Euro.
Beautiful Vignette: large (20 by 6 cm) photo of the sea side resort Opatja on the Adriatic Sea, and 2 smaller (3 by 5 cm) photo's of 2 hotels. See picture of top half.

Belgium
Ostende-Plage S.A.
Ostende (B), 1935; Action de Capital, size 22 by 36 cm.; blue decorative border and text on yellow pattern; coupons attached, unfolded, EF; price: 10 Euro.
Purpose: exploitation of bath facilities, tents and beach chairs on the dike, and....
Doel: exploitatie van badvorzieningen, tenten en strandstoelen op de dijk (digue)
Objet: léxploitation de la concession des services des bains, des tentes et des chaises sur la digue et.....

Restaurant automatique de la Bourse SA, Bruxelles, 2-3-1902, action privilegiee de 250 fr., nr 127 (# = 240), Jugendstil / Art Nouveau border , violet, unfolded with coupon sheet, price 150 Euro.France

Casino de Santa-Lucia, part de fondateur, 1926  Casino de Santa Lucia S.A., à St-Raphaël, Part de Fondateur au porteur, Paris, 1926, oplage 7.000 stuks, In underprint the casino-poster, showing an elegant lady under tree on rock at the see with the casino, advertising the casino's park, restaurant, attractions and playing-rooms. Complete coupon sheet attached.

 

 

 

---------- nr. 3727, Conditie VF: in onderrand 0,5 cm. scheurtje links midden onder 2 scheune kreukels, verder heel moi, prijs € 75.

---------- nr, 3760, conditie VF: bovenin een lichte bruingele vlek (in werkelijkheid veel minder duidelijk te zien), verticale vouw rechts, links bovenin wat gekreukeld met een klein scheurtje, prijs € 45.


Casino des Fleurs de Beaulieu sur-mer, Action de 500 francs

Casino des Fleurs de Beaulieu sur-mer
Nice, 1-12-1928: Action de 500 Francs au porteur.
Met prachtige gravure.
Conditie UNC = drukfris, geen gebreken, geen vouw tussen aandeel en couponblad. Daarom verzending als pakket in grote enveloppe of koker. Verz. kosten in NL: ongevouwen € 10; gevouwen bij het couponblad: € 5.
Afm.: zonder couponblad: 21 x31 cm; met couponblad: 40 x 31 cm..
Prijs: € 75 excl. verzending.


Casino Municipal de Bandol, (VAR), share A, 1930, (established in 1928 at Marseilles in order to acquire the consessions for the Bandol Casino), condition: VF+: unfolded, 1 cm tear in left border, hardly visible, without coupons ca. 18 x 26,5 cm, price 35 Euro.

Casinos de France, part de fondateur, Lyon, 1911, with red overprint "Casino-Jardin de Vichy" en red stamping "Casino Kursaal-Jardin de Vichy", decorative border, without attached coupon sheet ca. 19 x 30,5 cm., white borders not visible on A4-scan, but no border defects, price 50 Euro.
(Vichy has always been one of the most fashionable health resorts in Central France, with quality hotels, restaurants, casino etc. for a sophisticated clientèle).


Casinos de Nice, 5 parts beneficiaires au porteur, 1910  

Casinos de Nice, S.A. des,

Nice, 1910, Cinq parts bénéficiaires au porteur,


Afm. ca. 25 x 43 cm. met aangehecht een restant van het couponblad;

Zeer fraai geïllustreerd stuk, maar in conditie F à W: zeer slechte conditie met vele sellotapereparaties van vele scheuren en scheurtjes,

 

Prijs € 10.


Claridges Hotels (Compagnie des)
Paris, 1-10-1921, siege social: 49 bis Rue Ste Anne, action de 100 Fr, A beauty to frame !, 2 large red,green, black vignettes: one of a train with steam lock, another of a steam ship, nice Jugendstil border, including 2 eagles; it was formerly an important hotel chain. price 134 Euro.

Hotel George V, S.A.
Paris, 1939;  capital 500.000 actions de 500 Franc; 31 by 20 cm; coupons attached; 8 by 8 cm engraving of a crown;
---------- 1 Action, orange; EF/UNC (several coupons were cut); price 35 Euro
---------- 10 Actions, blue; UNC; price 35 Euro.
---------- 100 Actions, green, UNC, 25 Euro.
set of all three certificates: 85 Euro.
See picture of the Presidential Suite of this famous hotel in Paris.

Hôtels et Casinos Basques S.A., Paris, action de 100 Fr, 1928, conditie VF: ongevouwen maar div. kleine randscheurtjes, die eenmaal ingelijst haast niet te zien zullen zijn., aanhangend volledig couponblad, slechts deels zichtbaar op de A4-scan, price 25 Euro .

Société Cannes Balnéaire, action de 50 nouveaux Francs au porteur, catégorie A, Cannes, 1960 (Siège Social à Cannes, Palm beach Casino), price 50 Euro.

Société des Bains de Mer, du Casino & du Golf de La Ciotat, established in Ciotat, share B, 1929, without coupon sheet 22 x 10 cm, with coupons; 22 x 27,5 cm; left border not visible on the A4-scan, but no border defects, price: 35 Euro.

Spain
Baños y Sports Maritimos
Barcelona, Spain, established in 1915; ca. 27 by 18 cm; ca. 23 by 9 cm. engraving of seaside resort, beach facilities and harbour and mountain of Barcelona; red / green / black; a beauty to frame ! all condition EF: unfolded, coupons attached;
---------- 1921; capital 600.000 pesetas; Accion (share) of 500 Pesetas; print: Tip. Editorial Perelló, Barcelona; 4 stamps regarding capital and name changes etc.; price 43 Euro.
---------- 1925; capital 1.500.000 Pesetas; Accion (share) of  500 Pesetas; print: Industrias Gráficas, Barcelona; only 2 stamps regarding name changes etc., price 43 Euro.

USA
Holiday Inns, Inc.
9,5 % first motgage bond, issued 1984 and due 1995, 1000 $, print: Security-Columbian Banknote Co., red border, 11,5 bij 5 cm. vignette of  a man  in historic dress with illustrations of an old inn and a new Holiday Inn, also Holiday Inns signs in lower corners and in company seal; EF: unfolded, price 75 Euro.

Howard Johnson Comp.,
this famous and popular restaurant, hamburger and ice cream  company was acquired in 1972 by Imperial Group Ltd. (Source: Bob Kerstein)
print: Security Columbian Banknote Co.; facsimile signatures of president Howard B. Johnson and John H. Wyllie (treasurer); 9 by 5 cm vignette of allegorical woman with 2 scenes of an inn keeper with children.
---------- 100 shares, orange border; 1960ies, EF, unfolded; price 15 Euro
---------- < 100 shares, blue border, 1960 and 1970ies, VF: light folds, price 15 Euro


Jantzen Inc.
The company makes bath and leasure wear, which reflected  by the illustrations on the stock: a 6 cm. picture of a diving girl and a woman and man on the beach; The 9 by 6,5 cm. engraving of the woman with flowers is similar to that on the Heizer Corp stock, but in differen setting.
incorporated under Nevada law, print: Jefries Banknote Co.;
---------- blue, < 100 shares, 1972, in the name of Dorothy C Parr cust under law of Oreg for Susan Lynn Parr a minor; VF: one middle fold, hole cancelled, staple hole traces, 45 Euro.
---------- red, 100 shares, 1969, in the name of Dean Witter & Co. Incorporated, EF: unfolded, no staple  traces, but one cancellation hole through the diver's head, 45 Euro.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - search by activity - Hotels, Cafe's, Pubs, Restaurants, Casino's, Spa's & Sea side resorts

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin


.