National Tea Company aandeel
HUGO VAN DER MOLEN'S

Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Tea / Thee
(update 8-10-2023)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by activity - tea

Ask for scans if not yet provided (without any obligation) ! / Vraag vrijblijvend om een scan indien nog niet gegeven !


Some history:

  For a long time only China and Japan were known as teas’ originating countries. Therefore it was more than a sensation when around 1820 wild growing tea plants were discovered in the Province of Assam (Northern India). The cultivation of the plant named "thea assamica" began. Nowadays relating to its size and production capacity (almost 400,000 tons of tea per year) Assam is one of the biggest connected tea growing areas in the world. Source: Historisches Wertpapierhaus AG

  Lange war man der Meinung gewesen, die Teepflanze stamme ausschließlich aus China und Japan. Umso sensationeller war es, als um das Jahr 1820 herum in der Provinz Assam im Norden Indiens wildwachsende Teebüsche entdeckt wurden. Die robuste und großblättrige Pflanze wurde dem Fundort entsprechend als "thea assamica" bezeichnet und fortan kultiviert. Heute ist Assam sowohl von der Fläche als auch von der Produktion her (fast 400.000 Tonnen Tee pro Jahr) eines der größten zusammenhängenden Tee-Anbaugebiete der Welt. Brun: HWPH Historisches Wertpapierhaus AG

  Hoe de Hollandsche Theeplanters op hun plantages woonden en werkten wordt fantastisch beschreven door Hella Haasse in haar prachtige boek Heren van de Thee. Lees de uitgebreide recentie.

The Netherlands
Amsterdamsche Thee Cultuur Maatschappij,
opger. 1911; winstbewijs aan toonder, rechtgevend op 1/700e deel van 10% der winst; Amsterdam 1911, # =700, bruine sierrand, gepreegd bel. stempel; druk: J.H. de Bussy, A'dam, prijs 50 Euro. Assam Thee-Onderneming "Bodjang Terang",
Gevestigd te Amsterdam; opgericht in 1905;
---------- Maatschappelijk Kapitaal f 225.000; Bewijs van aandeel f 500,  no 362, Amsterdam, 1905, Typ. Holdert & Co., A'dam; aanhangend couponblad, 28 bij 22 cm.; VF: 1 lichte vouw, bruine vlek in linker bovenhoek, prijs: 50 Euro
---------- Maatschappelijk Kapitaal f 600.000; Bewijs van aandeel f 500, Amsterdam 1911; 30 bij 23 cm.; blauwe sierrand, gedrukt oranje bel. zegel; Electr. Drukkerij Holdert & Co., A'dam; aanhangend couponblad, VF-F: veel kleine randscheuren en vuile middenvouw, prijs 50 Euro.

Assam Thee-onderneming Dinewatie
gev. te Amsterdam; opgericht in 1909; Maatsch. Kapitaal f 350.000, verdeeld in 700 aandelen van f 500, waarvan (in 1933) geplaatst en volgestort 350 aandelen.
---------- Restantbewijs no 233, rechtgevend op 1/350e gedeelte van 10% van de overwinst; Amsterdam, 1933; 21 bij 34 cm.; rose sierrand, geen coupons; linkerrand iets onregelmatig en op achterkant sellotapesporen, iets zichtbaar op de voorkant; toch wel een mooi stuk; 2 originele handtekeningen, met bewijs van rechtsherstel en los couponblad; prijs 50 Euro.
---------- Bewijs van aandeel f 500; Amsterdam, 1950; 21 bij 30 cm.; groene sierrand op geel veld; UNC: ongevouwen, geen coupons, prijs 25 Euro.

Assam-Thee-Onderneming "Landen aan de Zuid"
Gevestigd te Amsterdam, opgericht in 1904; ontbonden in 1922; Maatsch. Kapitaal f 1.000.000, waarvan f 500.000 is geplaatst in aandelen van f 500; Bewijs van Aandeel f 500 aan toonder, no. 146; Amsterdam, 1905; (VVOF cat. no. NI C 0060), 18 bij 26 cm., fraaie zwarte sierrand op lichtgroen veld; geen coupons; VF: 1 lichte vouw, op achterkant 3 bruine vlekken, die niet doorschijnen, prijs 95 Euro.

Assam-Thee-Onderneming-"Tjilanga I en II"
gev. te Amsterdam; Maatsch. Kap. f 500.000; Bewijs van aandeel f 500 aan toonder; A'dam 13-5-1907; fraaie zwarte sierrand op geel patroon; druk: C.A.Spin & Zoon, A'dam; afgestempeld tot f 200 in 1912/1913; blauw bel. stempel, VF-EF, 1 verticale vouw, 25 Euro.Banjoewangi Thee- en Rubber-Cultuur Maatschappij,
Gevestigd te Amsterdam; restantbewijs nr. 099 aan toonder, Amsterdam, 1952, met coupons,  prijs 50 Euro.

NV Cultuur Maatschappij "Soeban Ajam"
gev. te Amsterdam; opgericht in 1915; afm. ca. 20 x 28 cm. Ze verbouwden en verhandelden o.a. Kina-bast, Koffie, Thee en Rubber.
---------- Kap.: 750 aandelen van f 1000; = f 750.000; druk: Blikman en Sartorius te A'dam;
--------------- Bewijs van Aandeel  f1000, no. 378; met los talon en couponblad; olijf-groene sierrand, oranje bel. stempel; datum gedrukt: 23 januari 1916; conditie VF, prijs 25 Euro.
--------------- Bewijs van aandeel f 1000, no. 583; met los talon en couponblad, olijf-groene sierrand, geen oranje belastingstempel, datum geschreven: 30 december 1919; conitie VF (iets minder mooi als bovenstaand stuk), prijs € 15.
---------- Kap. op 28 juli 1924 verhoogd tot f 2.500.000, Bewijs van aandeel f 1000, no. 1659, d.d. April 1927 (gedrukt); druk de Bussy; met los talon en couponblad, olijf-groene sierrand, geen oranje belastingstempel, conditie VF, prijs € 25.

Koffie- en Theehandel voorheen O. de Wiljes, N.V.
gev. te Winschoten, opgericht op 14-1-1919;
----- Bewijs van aandeel groot f 1000 t.n.v. Wed. J.P. Riedel; druk: E. Vewer & Co., Stoomdrukkerij te Winschoten. Afm.ca. 23 x 36 cm, blauw-grijze sierrand; getekend door directeur C. Rozenbeek en.... en door commissaris ... Riedel; aanhangend couponblad waarvan de 1e tien geknipt; 3 x overgeschreven op een andere eigenaar: in 1937 t.n.v. N.V Koffiebranderij en Goederenhandel v.h. Fa. F.J. Tempel te Stadskanaal; in 1943 t.n.v. dhr. J. Wesseling te Stadskanaal; in 1957 t.n.v. mevr. E.H. Rietema-van Ham, tandarts te Stadskanaal, involge verkoop door de curatoren in het faillissement van dhr. Wesseling voornoemd, enig aandeelhouder van opgemelde N.V., daartoe gemachtigd door de Heer Rechter Commissaris.Van deze stukken zijn hooguit 191 stuks uitgegeven omdat no. 192 al een reservestuk is (zie hier onder). Prijs € 20
----- idem , maar dan niet gelopen reservestukken, no's 192-194, prijs € 10 / st.
Lees de geschiedenis , die begint in 1428 !

Maatschappij tot Exploitatie van den Theehandel vroeger onder de firma Brandsma
Opgericht in 1892 te Amsterdam; Typopgrafie: Boek- Kunst- & Handelsdrukkerij voorh. Gebr. Binger, A'dam; zwarte sierrand op gekleurd patroon; conditie UNC = drukfris, maar mèt rode ontwaardingsstempels. afm. ca. 18 x 25 cm.; ontwaard met rood stempel "waardeloos" opde plaats van het nummer en op alle coupons van het aanhangend couponblad.
---------- Winstbewijs-A aan toonder, A'dam, 1898, okerkleurig, Prijs € 50.
---------- Winstbewijs-B aan toonder, A'dam, 1898, licht groen, Prijs € 25


van Rees
De firma van Rees hield zich al sinds het begin van de negentiende eeuw bezig met thee en wist vanaf de jaren negentien vijftig tot een van de grootste internationale handelshuizen uit te groeien. Willem Nieuwenhuyzen was van 1949 tot 1993 werkzaam bij van Rees, eerst als in- en verkoper, later als directeur. Lees zijn boeiende boek "En Overal dronken ze thee" met reisherinneringen uit de jaren dat hij als vertegenwoordiger en inkoper van thee de hele wereld afreisde. Uitgeverij L.J. Veen, A'dam 1999, ISBN 90 204 5624 5, waarschijnlijk slechts antiquarisch te verkrijgen.


Thee Cultuur Maatschappij "Tjitamboer"
Gevestigd te Amsterdam; opgericht in 1914; Maatschappelijk Kapitaal f 1.515.000, verdeeld in 15 preferente aandelen en 3000 gewone aandlelen; Bewijs van Gewoon Aandeel groot f 500, aan toonder, Amsterdam 1928; 2 originele handtekeningen; druk: van Mantgem, A'dam; 20 bij 30 cm.; blauwe sierrand op lichtgroen veld; gedrukt oranje bel. zegel; los couponblad en bewijs van rechtsherstel; VF: 4 maal gevouwen en div. speldegaatjes en gebruikssporen; prijs 50 Euro.

West Java Thee Cultuur Maatschappij
Gevestigd te Amsterdam, opgericht in 1911; Maatsch. Kapitaal f 1.500.000; Bewijs van Aandeel f 1000 aan toonder; Amsterdam 1911; Druk: J.H. De Bussy, Amsterdam; 20 bij 32 cm.; blauwe sierrand op grijs patroon; Voll. aanhangend couponblad; EF+: ongevouwen, prijs 50 Euro.Dutch East Indies / Nederlandsch Indië

De Grote Atlas van Nederlands Oost-Indië, 2e uitgebreide editie, geeft naast het indrukwekkend  aantal van 530 topografische kaarten tevens de namen en korte beschrijvingen van 2400 cultuurondernemingen, met van elk een korte beschrijving. Dit 8 kg. zware boek telt 480 pagina's, meet 33 bij 46 cm. en is 6 cm. dik. ISBN:  90 74861 24 5; prijs 265 € excl. verzend kosten.
Uitgeverij Asia Maior / KNAG, 2004; email: www.asiamaior.nl en fax: 0111 417 281.
Warm aanbevolen !!

Cultuurmaatschappij "Sambawa" / Société de Cultures de Sambawa.
Seated in Bandoeng (Nederl. Indië) until 1935 and afterwards in Djakarta. Until 1940 they owned 600 hectares of tea plantation, and 3000 hectares indigenous gardens (inheemse tuinen); they had a factory  "Sambawa" and "Broedjoel", which was burned down after the Japanes occupation had left after the war. Originally the Capital stock was 300.000 Guilders, divided in shares of 100 Guilders;  In 1928  the Capital was raised to one million Guilders in order to built a factory. But only 400.000 extra Guilders were actually placed, making 700.000 in total.
The certificates are printed on both sides, one side in Dutch and the other side in French; Black decorative border on yellow; no coupons; 
---------- Bandoeng, 1914: Aandeel aan toonder f 100 (bearer share ), ca. 27 by 21 cm; small embossed Dutch tax stamp; printed in Paris by Imprimerie Kugelman L. Codot , directeur., folded once, price 50 Euro.
---------- Bandoeng 1928, Aandeel aan toonder (bearer share) of 100 Guilders; same size, printed in paris by Imprimerie Ernest Puy Fourcat fils et Cie.; tiny insignificant defects in lower border, EF: price 50 Euro.

Cultuurmaatschappij Tjisampora
Tea culture company, founded in Soekaboemi Residence in 1894; Aandeel aan toonder groot f 100 (share to bearer of DGL 100), Batavia, 1921; brown border on green field; condition F: several tears, one of which ca. 5 cm., old sellotape on upper border, price € 10.
The company was liquidated in 1949 because the Japanese occupiers had grubbed up (NL.: gerooid) the tea plantation.


 

Hoe de Hollandsche Theeplanters op hun plantages woonden en werkten wordt fantastisch beschreven door Hella Haasse in haar prachtige boek Heren van de Thee. Lees de uitgebreide recentie.United Kingdom / Engeland

Batavia (Kerkhoven) Rubber & Tea Estates (1933) Limited, share certificate

click for enlargement

  Batavia (Kerkhoven) Rubber & Tea Estates (1933) Limited.

Certificate for 1,000 shares of 2 shillings each (of which 1 shilling and 10 pence were paid), in the name of Nieuw-Amsterdamsch Administratie-Kantoor, 1933; measuring ca. 28 x 28 cm.; with orange printed tax seal and on the back 2 Dutch tax stamps of 10 cents each, related to 2 additional payments in 1933, which were described by 2 red stamps.condition EF; Price € 95.

The Dutch Kerkhoven planter- family has become rich and famous In Dutch East Indies and has been described in several Duch historic novels by for example Hella Haasse (Heren van de Thee / Gentlemen of the Tea) and by Leonard Huizinga (Adriaan and Olivier).

 


USA

National Tea Company

Incorporated under Illinois laws,


Without vignette:
---------- temporary certificate for 100 shares, dark blue border on blue, print ABNC, without date, cancelled in 1925 with a wet stamp. Total shares 150.000, therefore # < 1500, twice punch hole cancelled, EF: unfolded, 45 Euro.
---------- temporary certificate for < 100 shares, 1929, dark orange border on orange, imprinted company seal, print ABNC, VF+: 2 staple traces, unfolded, twice punch hole cancelled, 1 archife hoe in right upper corner, 25 Euro.


national Tea Co. share certificate engraving

Vignette: seated woman with books and oil lamp:
------------ 1927, yellow, x shares, in the name of Luois and Nellie Klasen, 25 Euro
---------- 1930 - 1944, 100 shares, ocre, 25 Euro
---------- 1932, x shares, red, 25 Euro


National Tea co. share certificate

Vignette: sitting goddess Demetre (Gr.) / Ceres (L.) in front of tea fields and factory with trucks; she holds a sickle in one hand and grain in the other hand:
---------- 1950; 100 shares, ocre,  overprint on text: "par value of $ 5 per share", 16 Euro
---------- 1951/ '55; 100 shares, blue, 15 Euro
----------  1951; x shares, green, 15 Eurotheebureau   Zie hier onze webpagina met oude rekeningen en briefhoofden van theebedrijven

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by activity - tea


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

theefabriek in Houwerzijl

www.theefabriek.nl

 

Theeliefhebbers opgelet !

Als U weer eens in de provincie Groningen komt, overweeg dan een bezoek aan.....

  • Nederlands enige theemuseum,
  • de theeschenkerij met de meest uitgebreide theekaart ter wereld en
  • een geurige theewinkel,

dit alles gevestigd in de voormalige kerk en pastorie van het pittoreske dorpje Houwerzijl, in het noordwesten van de provincie Groningen. De Theefabriek wordt jaarlijks door ongeveer 50.000 mensen bezocht. De tuin is ook prachtig !

Wie in een romantische periode zit kan overwegen zijn / haar lief te vergasten op een letterlijke high tea, boven in de kerktoren van Houwerzijl.

kerktoren van de theefabriek in Houwerzijl (Gn)

Bekijk en beluister op hun website ook een groot scala aan thee-gerelateerde filmpjes op U-tube