HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Roman Catholic institutions / Rooms Katholieke instellingen
(update: October 2nd 2013)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
VISA, Euro-Mastercard & American Express accepted
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 7 Euro
You are here: home - scripophily - search by activity - Roman Catholic institutions

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl
 


Zie ook de pagina Nederlandse kerken !

The Netherlands
Exploitatie van het "Neutraal Tempelierenhuis" - Apeldoorn, 5% obligatie f 100 in lening f 8000, # = 80, Apeldoorn 1918 (van 1918 met pen 1920 gemaakt), orig. handt. voorz. B.J. Egberts v. Deventer en secr. J. Schut; Typ; gebr. Beunk, Apeldoorn; Blauwe sierrand en letters op rose patroon; 2 blauwe bel. stempels, prijs 50 Euro.
Men spreekt wel van "drinken als een tempelier"; Maar het Engelse woord "temperance" betekent juist "matigheid"; In Engeland (en wellicht) Amerika was de Temperance Society tegen alcoholgebruik en ze streefden naar afschaffing van alcoholgebruik: in het Engels "the abolition of alcohol". In Amerika is dat in de vooroorlogse jaren geprobeerd, maar als neveneffect ontstond er een gigantische criminaliteit rond alcoholproductie, -distributie en -gebruik Vergelijkbaar met het hedendaagse drugsprobleem.
Kerkbestuur der Paters redemptoristen te Rotterdam
Rotterdam 1883 of 1884; bewijs van aandeel f 2,50, serie 10 no. 4, in premieleening groot f 150.000 voor eene Kerk en Pastorie der Paters Redemptoristen te Rotterdam; ca. 21 bij 13,5 cm; zwart op beige; druk: j.s. de Haas; onderteken (facsimile ?) voorz: J.B. te Vaarwerk en secr: J.C. meeuwissen; ongevouwen, bovenrand iets bruin, prijs 50 Euro.

Naamlooze Vennootschap "Ons Noorden", Dagblad voor de drie Noordelijke Provinciën te Groningen.
Opger. in 1913 als uitgave van De Noorderpers. "Ons Noorden" was destijds het enige Rooms Katholieke gewestelijke dagblad, een voortzetting van het Friese "Ons Noorden" dat in 1880 in Bolsward was opgericht door Pater Stevens OFM. (bron: ter Laan, 1955).
Bewijs van aandeel f 100, Groningen, 1914. 21 bij 14 cm.. met aanhangend volledig couponblad, Hoewel het hoogst bekende nummer 1579 is, zijn slechts 10 exemplaren bekend bij verzamelaars !, prijs 95 €.
verschillende tenaamstellingen: R.J. Bos, B.J. Otté, G. Vogt, alle te Groningen. Deze aandelen zijn later (z.j.) overgeschreven t.n.v. de N.V. Douwe Egberts te Joure.Parochikerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, obligatie uit 1890  Parochiekerk van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
Da Costastraat te 's Gravenhage, 3,5% lening ,groot f 300.000, gesloten met goedkeurig van Z.D.Hoogw. Mgr. Bottemanne, Bisschop van Haarlem. originele handt. (met gatenontw.) van Pastoor-voorz. G.J.A.Philippens en de secr.; Stoomdrukkerij T.C.B. Ten Hagen, Den Haag; blanco ingedr. bel. stempel.
Lees meer over het begrip "onbevlekt ontvangen".

Deze obligaties zijn een meesterstuk van grafische vormgeving.

----- obligatie groot f 500, #= 600, The Hague, 1890, fraaie blauw-zwarte rand en belettering / beautiful blue / black border and text, see picture,  2 archive holes in left border, 75 Euro. (Sorry: sold out)

----- obligatie groot f 1000, nr. 22, # < 300, The Hague, 1890, fraaie rood-zwarte rand en belettering / beautiful red / black border and text, without coupon sheet, hole cancellation through signatures, 2 archive holes in left border, condition VF/F: vrij smoezelig, vuile middenrand, 75 Euro.


R.K. Fanfare Gezelschap "St. Pancratius"
te Blokker (N.H.), Onderafdeling vande R.K Patronaats-Commissie
Renteloos voorschot groot Tien Gulden, no. 001; ondertekend door de directeur der Patronaats-Commissie G. Kuit en de voorzitter der Fanfare, dhr. E. v.d. Laan ; op de achterkant staat met pen geschreven de naam Nicolaas Bakker; afm. 13 bij 19 cm.; bruine tekst op licht groen patrron; conditie VF: 1 verticale vouw en een kleine hoekvouw; licht tropisch (kleine bruine plekjes); zonder jaartal, maar ik vermoed van voor 1940. Het Fanfare Gezelschap bestaat nog steeds. Prijs 250 € (zeldzaam !).

R.K. Par. Kerkbest. vd H H Petrus en Paulus te Nalbach, Kreis Saarlouis
R.K. Par. Kerkbest. vd H H Johannes te Piesbach-Bettstadt, Kreis Saarlouis
R.K. Par. Kerkbest. vd H Michael te Körprich-Saar
Obligatie f 500 aan toonder in 7% 15j-leening groot f 160.000; verdeeld in 100 obl. van f 1000, 100 obl. van f 500 en 100 obl. van f 100;, dus # = 100; Nijmegen 1927; 31 bij 21 cm; paars-zwarte tekst en zwarte sierrand; onderzijde kort geknipt (zie scan), conditie W: vele scheuren geplakt met ouderwets vet doorlatend sellotape, los couponblad; prijs 45 Euro.

R.K. Parochie van den H. Antonius van Padua BEKESCABA
Obligatie f 100 in 8% eerste hypothecaire goud-obligatieleening groot f 650.000, volledig gegarandeerd door den H. Stoel te Rome door het Apostolisch Vicariaat Debrecen; Nijmegen, 1929; ca. 25 bij 35 cm; rode sierrand, 4 bij 4 cm logo met lichtend kruis en tekst: "ordinariatus magno-varadinensis lat. ritus", aanhangend couponblad, niet ontwaard, ondertekend door dr. Johann Lindenberger (Apostolisch Vicariaat Debrecen) en namens het bestuur der parochie door Franz Bartoss (Pastoor en Titulair-Abt van Gyula-Monostor, Kerkelijk Voorzitter), en ondertekend voor gezien door de trustee: NV Geldersche Trustmaatschappij, gev. te Nijmegen. Oplage : # = 400; Prijs 50 Euro.

R.K. Parochiekerk van den H. Joannes den Dooper te Grootebroek (N.H.), Bewijs van aandeel in de geldleening groot Veertien Duizend Gulden, goedgekeurd bij Bisschoppelijk besluit van 13-11-1906; paarse sierrand op geel patroon; gatenontwaarding door handt.; links 2 archiefgaten,
----- f 100, 15-1-1907, # = slechts 40, ongevouwen, los couponbld, 79 euro.
----- f 250, 15-1-1907, # = slechts 40, gatenontwaarding, die doorloopt in R rand, div. kleine roestvlekjes, 79 Euro."Stichting Aen Godes Sorghen Vertrout"
gev. te Arnhem (Gld),  houdt zich bezig met woonvormen voor geestelijk gehandicapten, 9,25 % lening 1977 per 1983/2002 groot f 13 miljoen, obligatie groot f 1000, uitlotingsgroep 18, Arnhem 15-4-1977, rode sierrand op grijs patroon, drukkerij Spin / van Mantgem, blanco gepreegd zegel van de trustmij., los couponblad, gatenontwaarding door de 4 handtekeningen,  onderrand iets gekreukeld, VF, prijs 50 Euro.

Stichting R.K. St. Canisius Ziekenhuis Nijmegen
Obligatie f 1000 in een 6% 30-jarige lening groot 3 miljoen gulden; Nijmegen, 1957; afm.: 21 bij 36 cm; blauwe sierrand op rose veld; gedrukt oranje bel. zegel; prijzen:
- EF: gatenontwaarding, ongevouwen, 45 Euro.
- VF, klein 1 cm scheurtje in onderrand, gatenontwaarding, 25 Euro.
- VF: nietjessporen, bruine vlek in linkerr rand, gatenontwaarding, 15 Euro.

Stichting Sint Bonifatius Hospitaal
gev. te Leeuwarden, obligatie f 1000 in 7,25% leening 1968, groot 6 miljoen, Leeuwarden 3 dec. 1968; druk: c.a.Spin & Zoon, A'dam; vierkant oranje bel.zegel; wit gepreegd zegel; los couponblad, donker groene sierrand op groen, 13 ontwaardingsgaten, ongevouwen; prijs 25 Euro.
op school leerden we dat Bonifatius in 754 te dokkum (Fr.) is vermoord: lees de geschiedenis.


Stichting St. Lucas, R.K. Ziekenhuis te Winschoten
9,5% 30-j. obl. lening, 1970, groot 6 miljoen gulden; Obligatie groot f 1000; Winshoten 1970; paarse sierrand op licht groen; druk: C.A. Spin & Zoon NV, Amsterdam; klein logo "St. Lucas Winschoten"; 2 verticale rijen kleine perforaties als ontwaarding en/of  ca. 15 à 25 ronde ontwaardingsgaten.; ongevouwen; div. handgeschr. teksten op de witte bovenrand, waaruit blijkt dat de stukken 15-8-86 waren afgelost; 50 Euro.

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by activity - Roman Catholic institutions


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl