HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares
Rotterdam

(update 5-5-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands

Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen.nl

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

Paypal accepted

postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 9 Euro.

You are here: home>> scripophily>> country search >> The Netherlands: Rotterdam

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl


A

Algemeene Nederlandsche Hypotheekbriefbank, oprichtersbewijs  

Algemeene Nederlandsche Hypotheekbriefbank

Gev. te Rotterdam op 18-8-1903;

Oprichtersbewijs aan Toonder, R'dam, september 1903, Typ. Nygh & van Ditmar, R'dam; afm. ca. 30 x 19 cm. met voll. aanh. couponblad; 4 handtekeningen van directie en raad van toezicht, groene sierrand;

conditie VF +; Voor zover ik weet nog nooit geveild, 4 ex. beschikbaar, de nrs. 50, 104, 181 en 182; prijs € 35.

NV APHARO, Algemene Producten Handelmaatschappij
gev. te Rotterdam, opger. 28-4-1941, Bewijs van aandeel f 250, no 142 aan toonder, Rotterdam, 1-3-1944, origin. handt., roepers' Drukkerij-Den Haag, bruine sierrand, watermerk: grote kroon, 3 cm scheur in L rand en vlekje in bovenrand, niet meer te koop.

"Auburo" Autobusstation Rotterdam, N.V.,
te Rotterdam, opgericht op 5-3-1959, aandeel f 1000, Rotterdam 1-5-1959 bijna alle EF ++, gatenontw. door handtekeningen, stempel "vervallen", voll. aanh. couponbl., sierand,
gesteld t.n.v.
- de Stoombootrederij op de Lek te Kinderdijk, 43 Euro
- Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij te Loosduinen, VF met paperclip roest, 34 Euro.
- "Citosa" NV te Boskoop, 43 euro
- Eerste Sliedrechtse Omnubus Onderneming te Sliedrecht (E.S.O.O.), 34 Euro

B

Batjan Archipel Maatschappij
Opgericht in Rotterdam op 18 februari 1911. Bewijs van gewoon aandeel f 500 aan toonder, Rotterdam, maart 1911; druk: Nijgh en van Ditmar's Boek- en handelsdrukkerij, R'dam; Blauwe sierrand op rose veld, 19 x 24 cm., volledige aangehechte couponbladen; originele handtekeningen van commissaris H. Ph.. Gerritsen en directeur W.A.H van Peski; oranje bedrijfslogo en belastingstempel; conditie VF+: ongevouwen maar wel nietjessporen, prijs € 50.
Batjan is een eiland van de Molukken. Het maatschappelijk kapitaal van deze cultuurmaatschappij bedroeg f 500.000,- (verdeeld in 500 gewone aandelen van f 500,00 en 500 preferente aandelen van f 500,00). In 1936 zijn de gewone aandelen van f 500,00 teruggebracht naar f 25,00. De preferente aandelen zijn van f 500,00 teruggebracht naar f 75,00 en de rechten van preferentie zijn komen te vervallen. 

Batjan-Exploitatie-Maatschppij,
gev. te Rotterdam, goedgek bij kon. besl 19-4-1892, druk: stoomdrukkerij Nijgh & van Ditmar,
---------- Bewijs van preferent aandeel (preferred share) f 500, nr. 125 t.n.v. J. de Kuyper en Zoon, Rotterdam 3 mei 1892, orig. handt. comm. en 2 directeuren, volledig aanh. couponblad, wit diepdruk belastingzegel, rode sierrand en letters op grijs patroon, EF/UNC, relatief zeldzaam, prijs 95 Euro
---------- Winstaandeel (profit share), Rotterdam, 1892, paarse druk, VF: ongevouwen maar aan de randen gebruikssporen, 2 origin. handtekeningen en 1 facs. handt., prijs € 50.
De bedrijfsomschrijving luidde: De exploitatie van gronden op de eilandengroep "Batjan" (in de Molukken) , het verzamelen, koopen en verkoopen van landbouw- en handelsproducten van allerlei aard, zoowel daar als elders; sagobosschen te exploiteeren, delfstoffen te verzamelen en in ruwen of bewerkten staat te verkoopen, naar paarlmoer en ander zeeproduct te visschen (het schijnt dat men ook deed aan parelvisserij) en daartoe de noodige fabrieken en gebouwen op te richten.
Batjan-Exploitatie-Maatschppij is op 19 april 1892 opgericht. De directeuren waren G.Th. Philippi, W.F.H. van Peski en H. Ph. Gerritsen. De commissarissen waren M.G. van den Arend, A.N.J.M Baron van Brienen van de Groote Lindt, Jhr. H.A. Clifford, C. Gebel, Mr. D. de Jongh van Polsbroek, G. Sauerbier en C.A.M. van Vliet. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting in 1892 f 700.000,- (verdeeld in  350 preferente aandelen van f 1.000,00, splitsbaar in f 500,00, f 100,00 en f 50,00 en 350 gewone aandelen van f 1.000,00). Daarnaast  zijn er 3000 winstaandelen uitgegeven. In 1898 is het maatschappelijk kapitaal gebracht op f 339.703,50, verdeeld in preferente aandelen van f 530,00 (splitsbaar in f 265,00, f 53,00 en f 26,50) en 350 gewone aandelen f 530,00. Op 28 januari 1911 is het besluit tot liquidatie genomen. (bron: Roo's Oude Effecten Site, 4-2-2009).
English: goal of this company was: exploitation of land on the island group of Batjan (Maluku, Dutch East Indies), agriculture and trade in agriculture products, amongst which Sago forests, mining, processing and selling mineral products, fishing for pearls and pearl shell, and making the necessary factories for these purposes.
There were only 350 preferred shares of DGL 1000, that could be split up in sub shares of DGL 500, 100 and 50, which makes the 500-piece relatively rare. Of the profit shares, 3,000 were issued. The company was established in 1892 and dissolved in 1911.

Beleggingsfonds voor spaarders; Bericht van inschrijving voor 5 deelnemingen, vertegenwoordigend 0,5 aandeel in het Rotterdamsch Beleggingsconsortium (nu meer bekend als ROBECO!), ingeschreven bij de Stichting Nutsspaarbank Eenrum. klein formaat: 13 * 21 cm., klein vignetje van bij op honingraad, in 1964 aangemaakt of uitbetaald, blouwe rand, met links 2 archiefmap-gaten, verder EF. Achterop een door koper ondertekende verklaring dat het inkomen lager is dan f 12.000, f 50 = 23 Euro. Zie voor- en achterkant.

Bevordering van 's lands weerbaarheid: zie Vereenigiging tot ...........

C

Caseinefabriek "Ceres", NV
(Ceres, in het Grieks Demeter, was de godin van de landbouw)
Gev. te Rotterdam, goedgek. bij Kon. besl. van 21-1-1926; M. Kapitaal f 100.000, verdeeld in 100 aandelen van f 1000 (# = 100); Bewijs van aandeel groot f 1000 met getypte tekst: "Bij statutenwijziging volgens acte van 14 December 1937 ten overstaan van............., de naam gewijzigd in: N.V.Rotterdamsche Margarine Industrie J.M. Zwerver, gevestigd te Vlaardingen"; bruine sierrand en orig. ondertekend door directeur J.M. Zwerver.
Stukken uit 1926 ondertekend door commissaris ..... (van den Bergh ?); stukken uit 1930 (1926 is overschreven) door commissaris .........; EF, ongevouwen, prijs der aandelen: 95 Euro. Prijs van de rekening uit 1952: € 25
Lees meer over caseïne.

Chr. Hist. Persvereeniging "Groen van Prinsterer"
gev. te Rotterdam; goedgekeurd bij Kon. Besl. in 1920; Obligatie aan toonder groot f 25 (oplage # = 200); serie II, Rotterdam, 1922;  24 bij 30 cm.; Art-Deco sierrand in zw/w., oranje gedrukt bel. stempel; lees meer over Groen van Prinsterer, conditie VF-: 2 maal gevouwen, in R en L rand  1 cm scheurtje en lichte vlek onderin; aanhangend couponresten; prijs 250 Euro.

Compagnie Franco-Hollando-Americaine, S.A.,
siege social a Boulogne-S/-Mer, 1905, action de 500 Fr., no. 108 (or lower), # = only 600, green-beige with blue ornate border, couponsheet still attached, no. 10-20, EF, unfolded, 35 Euro.
The certificate has a black round tax stamp and several pink stamps, which are here translated into English:
1950: The capital is raised to 9 million Francs and the value of the share to 15.000 Fr.
1951: The name of the company has changed to HOLLAND-AMERICA LINE  (France). Lees hier meer over de HAL !
1956: a new inscription in the register
1959: Capital change to 120.000 New Francs and value of the share to 200 New Francs.

Convectron, NV, gev. te Rotterdam
Bewijs van 1 gewoon aandeel B aan toonder, groot 10 cent; Rotterdam 1985; oranje sierrand op grijs patroon; wit relief firma logo en klein zwart logo; prijs op aanvraag.
Ze probeerden het natuurverschijnsel bolkliksem te exploiteren.Credit Lyonnaia Bank Nederland N.V.
gev. te Rotterdam; Zeldzame SPECIMEN uit de geruimde archieven van drukkerij De Bussy Ellerman Harms te A'dam; A4 formaat; conditie EF à UNC, met coupon blad of resten aanhangend;
---------- 8,5 % CLBN Bankbrief 1990 per 1994 aan toonder, groot f 5000, bruine sierrand, prijs 50 €.
----------  8,5% CLBN Bankbrief 1992 per 1997 aan toonder, groot f 5000, blauwe sierrand, prijs 50 €.

Cultuuronderneming Wan-Lima (= WAY LIMA), opgericht 8-10-1992; Obligatie groot f 1000 aan toonder in leening van f 150.000; # = 150; Rotterdam, 2-7-1897; zwarte sierrand op roze veld;  45 Euro.

Cultuuronderneming WAY-LIMA NV (= zelfde als Wan Lima)
opger. 8-10-1892; Supplement couponblad, uitgegeven 24-6-1899 ter vervanging van de coupons 4 t/m 9 van f 30 elk, behorend bij de obligatie groot f 1000 der leening groot f 150.000 van 8-3-1897., # = 150, fraaie zwarte sierrand, Typ: Blussé & Comp., Dordrecht; 43 Euro.

D

Drachenquelle (Drakenbron)
VVOF cat. no. NL H 154 a-b.
De NV werd te Rotterdam opgericht in 1903 met als doel het exploiteren van de mineraalbron Drachenquelle te Honnef am Rhein (Bad Honnef) en de handel in mineraalwater en koolzuur. Het oorspronkelijk kapitaal was 1 miljoen gulden, in aandelen van f 500, waarvan 1000 aandelen geplaatst. In 1905 gewijzigd in 1 miljoen gulden, verdeeld in 1000 gewone aandelen van f 500, 1000 gewone aandelen van f 250 en 500 stuks 8%  cumulatief preferente aandelen van f 500.
In 1917 werd door afstempeling van 50% op de oude preferente en door verandering van deze in gewone andelen, terwijl tevens de oude 1000 stuks gewone aandelen werden ingetrokken, het kapitaal bepaald op f 600.000, verdeeld in aandelen van f 250, waarvan f 150.000, dus 600 stuks werden geplaatst. Er waren ook 1000 winstbewijzen, voor 30% der overwinst, na 6%. De winstuitdeling over 1923 was nihil. (bron: Kees Monen, 1995)

Drachenquelle (Drakenbron), NV, bewijs van aandeel van f 250, Rotterdam, 1918,
Bruine sierrand op blauw patroon, vignet in blauw van langharige dame met toorts tegenover een draak, druk: J.C. van Vliet's Drukkerij NV, Rotterdam, EF+, ongevouwen, los couponblad, # = slechts 600 omdat slechts een kwart van het kapitaal werd geplaatst, prijs 135 Euro.E

F

Flatgebouw "'Willem Schürmann"
te Rotterdam, opgericht 1932; 5% obligatie van f 500 in een hypothecaire leening groot f 40.000; # = 80 !; Rotterdam 1933; 3 origin. handt.; blauwe sierrand  en tekst, 20 bij 33 cm.; oranje bel. zegel; stempel uit 1939: "'vanaf 1935 rente teruggebracht van 5 naar 3,5% / jaar"; aanhangend couponblad waarvan coupons t/m 1940 geknipt; 75 Euro.

G

Gemeente Rotterdam, 4,5 % obligatie van f 100, bruin, 1929, f 75
Boven groot vignet van 2 leeuwen, die een wapen vasthouden; onder over de hele breedte de Maaskade met 't witte huis en grote brug; in de onderdruk een raadhuis (?) met toren.

Gemeente Rotterdam, Restantbewijs  bij obligatie, 1-12-1936, bruine muzieknotensierrand op geel veld; Eng: brown music note type decorative border, on yellow field, see picture, orange tax stamp, EF, but in left border 2 small ordner holes, unfolded, municipal armour in relief seal; 23 Euro.

Gereformeerde Kerk van Hillegersberg-Terbregge te Rotterdam, Obligatie groot f 1000, Rotterdam 1959, blauwe rand, SPECIMEN van drukkerij De Bussy in A'dam, prijs € 25.

H

Handelmaatschappij Bastiaan Pot NV
Verkoop en aankoop van schepen, sleepboten, bagger- en drijfmateriaal, aannemer voor nieuwbouw.
English: Sale and purchase of ships, tugs, barges, dredging & floating material, contractors for new building.
---------- Geen aandeel, maar Bedrijfsbeschrijving uit de jaren 1960 / No stock, but a Company description: 1 p. with small photo of head office in Groothandelsgebouw, Rotterdam and a photo of the factory of Willem Pot Industriële Handelmaatschappij in Maassluis: copy on 160 gr. yellow paper, price 4 Euro.
The office in the Groothandelsgebouw was closed ca. around the year 2000 and the factory in Maasssluis burned down in 2003. The current company Willem Pot B.V. recovered from the fire and is now located in Spaanse Polder in Rotterdam. (Source: van Schaardenburg, personal communication, 2006)
Zie verder onder Industriële Handelmaatschappij Willem Pot.Holland-Amerika-Lijn - HAL

Compagnie Franco-Hollando-Americaine, S.A., siege social a Boulogne-S/-Mer, 1905, action de 500 Fr., no. 108 (or lower), # = only 600, green-beige with blue ornate border, couponsheet still attached, no. 10-20, EF, unfolded, 45 Euro.
The certificate has a black round tax stamp and several pink stamps, which are here translated into English:
1950: The capital is raised to 9 million Francs and the value of the share to 15.000 Fr.
1951: The name of the company has changed to HOLLAND-AMERICA LINE (France).
1956: a new inscription in the register
1959: Capital change to 120.000 New Francs and value of the share to 200 New Francs.

---------- 4 pages with detailed and extensive historic HAL-documentation (in English) from around 1950, with photo's of the "Nieuw Amsterdam", de "W.A. Scholten", the "Rijndam"', and an airial view of the HAL-premises at the Wilhelminakade (Wilhelmina quay) in Rotterdam: 4 pages of professional copies on 160 g. cream paper.This is not a stock !, price 12 Euro.

Read here our short and illustrated history of the Holland America Line ! / Lees hier onze geïllustreerde geschiedenis van de Holland Amerika Lijn !


Holland Sea Search N.V. (HSS)
Rotterdam, 22-6-1979, warrant voor 100 aandelen, elk groot f 10 nominaal, in een verzamelbewijs van 100 aandelen, 31 dec. 1981, tot een bedrag van f 15 per aandeel. ongenummerd maar wel ondertekend exemplaar; blauwe sierrand, afm. ca. 16,5 x 23 cm., druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, conditie UNC - drukfris zonder gebreken; prijs € 50.
Holland Sea Search exploreerde en exploiteerde oliebronnen op de Noordzee en werd later overgenomen door het Britse en in Londen genoteerde Cairn Energy. Vanwege de grote hefboomwerking heeft de koers van deze warrant zich gedragen als een super Roller Coaster.


I

Import Maatschappij voor Autobanden I.M.V.A., NV
Opgericht  te Rotterdam op 16-12-1948 na de Ministeriële verklaring van geen bezwaar op 2-10-1948; Bewijs van Aandeel f 1000 (volgens stempel op 7-12-1965 opgehoogd naar f 1.200)  t.n.v. J. Melles (één der oprichters), in 1970 overgeschreven t.n.v. Johan Peter C. Melles; druk: Roepers, Den Haag; afmeting 23 bij 30 cm.; groene sierrand op beige patroon; met couponresten; conditie EF, ongevouwen:
---------- Rotterdam, 2-10-1948, prijs 35 €.
---------- Rotterdam, 21-12-1965, prijs 25 €.
----- beide types, samen € 50.

Industriële Handelmaatschappij Willem Pot N.V.
Verkoop en aankoop van schepen, sleepboten, bagger- en drijfmateriaal, aannemer voor nieuwbouw.
English: Sale and purchase of ships, tugs, barges, dredging & floating material, contractors for new building.
The office in the Groothandelsgebouw was closed ca. around the year 2000 and the factory in Maasssluis burned down in 2003. The current company Willem Pot B.V. recovered from the fire and is now located in Spaanse Polder in Rotterdam. (Source: van Schaardenburg, personal communication, 2006). The latest owner, L. Nederlof (steph son of Bastiaan Pot) sold the company to the Norwegian company Schat Harding (bron: H. van der Knijff, pers. communicatie 20-2-2012).
-------- bewijs van gewoon aandeel, f 1000, Rotterdam, 27-7-1949, gedrukt op naam van Bastiaan Pot Wzn. te Rotterdam, prijs 43€
Zie ook onder Handelmaatschappij Bastiaan Pot.

K

Kerkbestuur der Paters redemptoristen te Rotterdam
Rotterdam 1883 of 1884; bewijs van aandeel f 2,50, serie 10 no. 4, in premieleening groot f 150.000 voor eene Kerk en Pastorie der Paters Redemptoristen te Rotterdam; ca. 21 bij 13,5 cm; zwart op beige; druk: j.s. de Haas; onderteken (facsimile ?) voorz: J.B. te Vaarwerk en secr: J.C. meeuwissen; ongevouwen, bovenrand iets bruin, prijs 50 Euro.


Koninklijke Papierfabrieken van Gelder Zonen N.V.
gev. te Amsterdam;
----------------- Bewijzen van X aandelen, Amsterdam 1969; afm. 18 bij 16 cm., incl. dividendblad; zeldzame SPECIMEN van de beroemde Haarlemse drukkerij Joh. Enschede en Zonen; conditie EF: drukfris, maar 2 archiefgaten:
---------- Bewijs van 1 gewoon aandeel, bruin, 50 €.
---------- Bewijs van 10 aandelen, blauw, 50 €.

Van Gelder Zonen

Certificaat van 1 of van 10 gewone aandelen van f 50,

zowel de grote K-stukken (links) als de kleine CF-stukken (rechts),

Rotterdam, 1972: ik vraag deze te koop. Email me uw aanbod.

van Gelder zonen papierfabriek

Zie ook een firmabrief uit 1900 op mijn website voor firmabrieven.
Lees de geschiedenis, geschreven door K. van der Weel, zoals d.d. 16-3-2009 te lezen was op de volgende website. Lees tevens het boeiende verhaal dat ik op 16-3-2009 op het internet vond en is gepubliceerd door de Stichting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum.


L

Lever Brothers & Unilever N.V.
Rotterdam; bewijs van 6% Cumulatief Preferent Aandeel groot f 1000 aan toonder, Rotterdam, juni 1938; druk: Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem; grijze sierrand, los couponblad; afm. ca. 22 x 31 cm.; conditie VF, los couponblad;
----- no. 043358, midden onderrand iets bruin verkleurd, prijs €95
----- no 078495, midden boven kleine randbeschadiging, prijs € 50

English translation:
Rotterdam, certificate of 6% Cumulative Preferent bearer Share of 1000 Dutch Guilders, Rotterdam, Juin 1938; print: Joh. Enschedé and Sons, Haarlem, grey decorative border, separate coupon sheet, measures: ca. 22 x31 cm.; condition VF:
----- no. 043358, lower border slightly brownish colouring, price €95
----- no 078495, small damage in upper border on mid fold, price € 50

M

"Maatschappij tot exploitatie van "De Nederlander", Dagelijks Verschijnend Nieuwsblad", NV
gev. te Rotterdam; opgericht in 1894; Maatsch. Kapitaal f 62.100, verdeeld in 240 aandelen A van f 250, splitsbaar in onderaandelen van f1 25, en 42 aandelen B; Bewijs van Aandeel A groot f 250 (# < 240), t.n.v. den Heer W.R. Melvil Baron van Lynden te Utrecht; Rotterdam, 1896; 17 bij 25 cm., zwarte sierrand; rode en zwarte tekst; 2 originele handtekeningen van comm. en directeur; Stoomdrukkerij D. van Sijn & Zoon, Rotterdam; met volledig couponblad, UNC, prijs 95 Euro.

Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "Tertius",
gev. te Rotterdam, kapitaal f 150.000, # = 150 aandelen van f 1000; Aandeel f 1000, Rotterdam, 1925; origin. handt. van directie A.Poot en commissaris....;, zwarte sierrand, druk: J.de Jong-Rotterdam; los couponblad; iets gekreukt; prijs: 85 Euro.

Madura Petroleum Exploratie Maatschappij
Founded in Rotterdam on August 27th 1897; Bewijs van aandeel f 100 (share certificate DGL 100), Rotterdam Sept. 25th 1897; 2 original signatures, 17 x 25 cm.; blue decorative border and print; complete coupon sheet attached, condition: EF à UNC = almost print fresh; price € 95.


Meelfabrieken der Nederlansche Bakkerij-aandeel met gravure der fabrieken

Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij,
---------- Bewijs van aandeel f 1000 (proefdruk = blankette), 1916
het stuk is in de rechterbovenhoek genummerd "1" en in rechteronderhoek "143", komend uit 1 van 5 proefdrukboeken (rechterbovenhoek) met minstens 143 verschillende proeven van Drukkerij Geuze te Dordrecht; grote bruin-paarse sierrand met in bovenrand een rond vignet van een bakker die brood uit de oven haalt; VF-EF: ongevouwen, maar rechter-onderrand iets omgekruld geweest; volledig couponblad, zeer zeldzaam, mooi om in te lijsten, 250 Euro.

---------- 5% obligatie, groot f 1000 (proefdruk = blankette), 1916
het stuk is in de rechterbovenhoek genummerd "1" en in rechteronderhoek "142", komend uit 1 van 5 proefdrukboeken (rechterbovenhoek) met minstens 143 verschillende proeven van Drukkerij Geuze te Dordrecht; grote groene sierrand met in bovenrand een rond vignet van een bakker die brood uit de oven haalt; VF-EF: ongevouwen, maarkleine randgebreken, volledig couponblad, zeer zeldzaam, mooi om in te lijsten, prijs 250 Euro.

---------- bewijs van aandeel, f 50,-, Rotterdam, 31-1-1939,
ondertekend door o.a. directeur J.K.P. Kraan; Druk: Geuze en Co's Drukkerij, Dordrecht. Prijs: € 50.
Illustratie: grote afbeelding van de nu nog bestaande meelfabriek MENEBA aan de Rotterdamsche Maashaven.
Illustration: large picture of the still existing flour factory MENEBA on the Maas harbour in Rotterdam.

---------- 3½% obligatie, f 1000, 7-1-1947, F, onderste 7 cm zijn van het stuk afgesneden ter ontwaarding, couponblad aangeniet, oranje belastingstempel, 23 Euro.

---------- firmabrief (dus geen aandeel !) uit 1957 met fraai vignet van de fabriek, de Maas en schepen, EF, 34 Euro.N

NV Nederlandsche Instrumentenfabriek "Waldorp"
Radio fabriek. later overgenomen door de Fridor naaimachinefabriek: lees de geschiedenis !
Uitgegeven door Slavenburg's Bank te Rotterdam, 1947: Recepis voor een bewijs van aandeel, groot f 500; zwarte sierrand; ca. 24 bij 17 cm., druk: de Bussy, A'dam, VF: klein scheurtje in onderrand, prijs 95 Euro

Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid, bewijs van gewoon aandeel A, 100,- , Rotterdam, januari 1925, bruin, prijs 25 = 11 Euro.
See picture.  (= not exactly the same item, but a similar one).

Nederlandsch-Indische Houtaankap Maatschappij,
Opgericht in 1895 te Amsterdam; Bewijs van aandeel, f 600, grootte ca. 20 bij 30 cm, Rotterdam, 1911, prijs  10 Euro.

Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg Maatschappij
opgericht in Rotterdam in 1869, maar kantoor houdend te Gennep (L); gewijzigde statuten goedgekeurd in 1875; Aandeel aan toonder f 250, uit 1875, no 2716, zwarte sierrand op groen; ca. 28 bij 20 cm. + voll. couponblad; wit gepreegd bel. stempel en gepreegd stempel met locomotief-afbeelding; prijs 75 Euro.
Literatuur: VVOF Mededelingenblad maart 1982, p. 12-14

O

Oostelijk Zwembad (NV), gev. te Rotterdam
opgericht in 1930; Bewijs van aandeel f 1000, Rotterdam 1967; # < 470; blauwe sierrand, 2 originele handtekeningen;
-----, ongevouwen, VF+: aan toonder, 50 Euro.

Overzeesch-Hardhout Import Maatschappij (H & P. van Schaik, Rotterdam, 1850 en T. Lalk, Amsterdam, 1900).
---- bewijs van gewoon aandeel, f 1000,-, groene sierrand, Rotterdam, april 1919, conditie F: vele randbeschadigingen, vooral rechts (zie foto), prijs € 20
---- bewijs van 75 Cumulatief Preferent Winstdeelend Aandeel f 1000, bruine sierrand, Rotterdam, oktober 1920, conditie VF-: scheur midden onder gerepareerd met moderne tape, prijs € 20.

Rijn-Schelde-Verolme Machinefabriek en Scheepswerven NV,
gev. te Rotterdam, Niet Royeerbaar Certificaat aan toonder f 100, Rotterdam 30-9-1971, rode sierrand, wit controlestempel, afm. ca. 21 x 31 cm, druk: Joh. Enschede en zonen, Haarlem, los couponblad waarvan de nrs. 1-11 zijn geknipt voor dividend-uitbetaling, prijs € 50.

ROBECO: zie Beleggingsfonds voor spaarders.


Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (NV),
Rotterdam, opgericht 12-11-1878. Expoiteerde paardentramlijnen, in 1898 werd er met de stoomtramdiensten begonnen op de zuidhollandse en zeeuwse eilanden.
--------- 1879, aandeel f 1000 in kapitaal van f 500.000, dus # = < 500, omdat er ook aandelen van f 250 bestaan. Zwarte muzieknotenschrift sierrand op groen, stempel van 15-12-1967 "op naam gesteld van de NV Nederlandse Spoorwegen te Utrecht", VF met sterke gebruikssporen, 45 Euro.
--------- 1880, aandeel f 1000 aan toonder, in kapitaal f 1 miljoen, roze, 2e serie, groot f 500.000, dus # = 500, zwarte muzieknotenschrift rand, blauw stempel "15-12-'67 op naam van: NV Nederl. Spoorwegen", wit belastingstempel, per dec. 2001 bij mijn weten nog nooit geveild, enige bij mij beschikbare exemplaar, 500 Euro.
--------- 1900, 3,5% obligatie f 1000 in leening f 2 miljoen, tot 1947, # = 2000, groene sierrand en letters, rood stempel "afstempeling tot f 600 in 1942 (surceance accoord)", Typ. Wed. S. Benedictus, Rotterdam, orig. handt. dir. en comm., conditie F, gat links boven in rand en div. scheuren, 50 Euro.
--------- 1915, 5% obligatie f 1000 in leening groot f 500.000, # = 500, originele handtekeningen van directie en commissaris, blouwe sierrand op lichtblouw veld, oranje bel. stempel, groot rood stempel uit 1942 met veel tekst; per april 2008 bij mijn weten nog nooit geveild, enige bij mij beschikbare exemplaar, prijs 250 Euro.
--------- 1960, 5% 32-j obligatielening, f 800.000, obligatie f 400, oranje gedr. bel. zegel.,
-- prijs 10 Euro; VF+ met aangeniet couponblad
-- prijs 15 Euro; EF, zonder couponblad
-- prijs 25 Euro: EF, met volledig origineel aangehecht couponblad

Lees de geschiedenis !Rotterdamse Liquidatiekas, N.V.
Bewijs van Aandeel groot f 1000, nr. 0000 (een specimen stuk) t.n.v. (gedrukt) de Firma R. Mees & Zoonen te Rotterdam; voll. aanh. couponblad, gatenontwaarding; druk: Lankhout-Imming, Den Haag, blauwe sierrand, afm. ca. 21 x 30 cm., conditie EF: nette middenvouw; prijs € 50.

Rijn-Schelde-Verolme Machinefabriek en Scheepswerven NV,
gev. te Rotterdam, Niet Royeerbaar Certificaat aan toonder f 100, Rotterdam 30-9-1971, rode sierrand op blauw veld, wit controlestempel, druk: Joh. Enschede en zonen, Haarlem, los couponblad, 95 Euro.

S

Sociëteit ter vervaardiging van vernissen en verfwaren Molyn & Co., NV
gevestigd te Rotterdam, opgericht in 1923; Bewijs van een aandeel no. 499 groot f 1000, d.d. 17 juli 1923; volgestort t.n.v. N.V. de Veluwe te Nunspeet (Gld.); druk: Joh. Enschede en zonen te Haarlem; 28,5 bij 19 cm los couponblad; in de onderdruk een Japanner; randstempel: "Registratierecht voldaan"; bruine sierrand op groen; afm. ca. 29 bij 19 cm.; origin. handt. van directeur en commissaris; EF, ongevouwen, prijs 125 Euro.

Stoom-Zuivelfabriek "Aurore", voorheen D.H. van Blankensteijn, te Rotterdam, Winst-Bewijs op naam van W.H. de Monchy, 3 stempels (2 voorop , 1 achterop) i.v.m. statutenwijzigingen en uitkeringen. In 1960 overgeschreven op naam van mevr. S.A. van Dusseldorp, Zuiderhoutlaan 20 te Haarlem., blouwe rand en letters, oranje belastingzegel, ongevouwen, typ. Nijgh & van Ditmar, R'dam, 50 Euro.

T

Taselaar's Handel Maatschappij N.V.,
gev. te Rotterdam, opgericht 1958; Bewijs van gewoon aandeel van f 1000 op naam van Pieter Taselaar, Rotterdam, 1958, 21 bij 30 cm., 2 originele handt., voll. couponblad, blauwe sierrand op geel patroon, deuk: Roeper's drukkerijen, Den Haag, EF à UNC: ongevouwen, prijs 15 Euro.

"De Tijdgeest" N.V., Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Zaken, te Rotterdam
3% obligatie groot f 20, 20e serie eener premieleening, Rotterdam, 1913 (uitlotingsschema t/m 1988); met 5 stortingsbewijzen op een apart vel papier. Deze premielening is met het obligatienummer gerelateerd aan de opbrengst van het zelfde lot-nummer in de 404e Nederlandse staatsloterij; hiertoe diende de aangehechte Premiecoupon, op het blad onder de rentecoupons; zie de tekst;
afm. ca. 15 x 30 cm., incl. coupons; paarse druk; fraaie Art-Deco sierrand; ZELDZAAM: bij mijn weten nog nooit geveild; conditie VF: kleine randdefecten; prijs € 99.

V

Van der Kuy & van der Ree's Machinefabriek te Rotterdam, opger. 16-5-1914, Kapitaal 600 aandelen a f 500, bruine rand op geel en gedrukt oranje 2 gldn bel. zegel, f 50 = 23 Euro
Originele handtekeningen van o.a. G. van der Kuy en J. van der Ree

Van der Kuy & van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam, 6% obligatielening, grroot 1 miljoen a f 1000 elk, rode rand en tekst, nr. 127, Rotterdam 1-6-1920, oranje gedrukt 6 gldn belastingstempel, prijs 23 Euro.
couponblad vanaf nr. 6 (=1923) aanwezig (los), betaalbaar bij Marx en Co's bank te R'dam en 's Gravenhage en bij de Heeren Kerkhoven & Co. te A'dam.


aandeel in Van Meel's Vliegtuigenfabriek, Soesterberg / Rotterdam, 1913

NV "Van Meel's Vliegtuigenfabriek"
Gev. te Soesterberg; opgericht in 1913; Aandeel groot f 1000, Rotterdam / Soesterberg, juli 1913, afm. 17 bij 25 cm.; Duplicaat voor verloren aandeel, met aanhangend volledig couponblad. Deze maatschappij leverde ons leger het eerste militaire vliegtuig ! Van Meel verkocht het bedrijf in 1924 aan MATEVIO van J.Th. rijkens (zie het stempel in de bovenrand). Lees hier meer over de historie van deze NV !
---------- aandeel no. 07 (hier afgebeeld), conditie EF, heel schoon en mooi, prijs € 250.
---------- aandeel no. 17, conditie VF, geen scheurtjes, maar wel veel lichte vlekken en links onder licht gekreukt, prijs € 75.


English: Van Meel's Aircraft Factory, established in 1913 in Soesterberg (now an important Dutch military airfield with an American presence); Duplicate of a lost share: share of 1000 Dutch Guilders, with complete coupon sheet attached, measuring 17 by 25 cm., It provided the Dutch army with their first military aircraft. Read more about this company !

---------- share no. 07 (see picture above), condition EF, very nice and clean, Price € 250.
---------- share no. 17, condition VF, no tears, but several light stains and light wrinkle in left lower corner, Price € 75.

Literatuur: 2 artikelen uit het VVOF-Mededelingenblad


Vereenigde Touwfabrieken, N.V. (United Rope Works Ltd.), later VERTO genoemd.
Opgericht op 20 december 1919; adres ‘s Gravenweg 264 te Rotterdam; fabrieken te Leiderdorp, Apeldoorn, Steenwijk, Maassluis en Hamme (België).
Is tot stand gekomen door een fusie in 1919 van o.a. Nico Hoos en Van der Lely’s Touwfabrieken. In 1993 is het bedrijf failliet gegaan.
Het leveringsprogramma omvat touwproducten, visserij-uitrusting (waarbij netten), staalkabels. Bekend was de Jabo vloerbedekking, die in 1953 op de markt is gebracht. JaBo is de afkorting van de directeur Jan Bosman . De interieurdivisie (tapijt) is in 1975 overgedragen aan de Gebr van Heugten.
De Amsterdamse effectenbeurs heeft Verto op 13 mei 1993 uit de officiele notering gehaald. Verto sloot op een koers van 16 gulden. De Britse fabrikant Bridon wilde ooit een bod van f 86 per aandeel uitbrengen.
Bron: www.oudefondsen.nl d.d.21-11-2012.

Literatuur:
Vereenigde Touwfabrieken (Verto), gev. te Rotterdam
In: Leids Fabrikaat 2, geschiedenis van Leidse bedrijven, p. 71 e.v.(red. E.J. Weterings), Leiden, 1999: Primavera Pers, ISBN 90-74310-44-3; niet hier te koop.

5 pages historic documentation (in English, German, French and Spanish) from around 1950, with 5 large photo's of the factories in Leiderdorp, Maassluis, Steenwijk and Emmerich and one with rope products: 5 pages of professional copies on 160 g. cream paper, price 10 Euro. Order here.

Zie ook onze web pagina met oude rekeningen van touwfabrieken

Klik op de afbeeldingen voor vergrotingen / Click on pictures for enlargements.

VERTO 1965 aandeel   ----- 1965, Bewijs van 4 aandelen, elk f 25 t.n.v. dhr. Jacob Bindert Kloosterman, Rotterdam, 1965; druk: Koninklijke Drukkerijen Lankhout-Imming N.V., Den Haag, groene sierrand en afbeelding vanhet VERTO-logo; afm. ca. 21 x 33 cm, aanhangend couponblad , waarvan no's 1-6 geknipt; conditie: EF: ongevouwen, minieme randgebreken onder; prijs € 50. VERTO logo

VERTO 1969 aandeel   ----- 1969, Certificaat aan toonder voor f 1000 aan aandelen, uitgegeven door het Administratiekantoor VERTO N.V. te A'dam; druk: Koninklijke Drukkerij Lankhout-Imming, Den Haag; blauwe sierrand en modern gedrukt belastingzegel; afm. ca. 21 x 33 cm.; conditie VF: div. lichte gebruikssporen; prijs € 50. VERTO blauw logo

VERTO, N.V.
Gevestigd te Rotterdam

VERTO certificaat 1974   ----- 1974, Certificaat aan toonder van 40 gewone aandelen, elk f 25, uitgegeven door het Administratiekantoor VERTO B.V. te A'dam, 1974; Druk: De Bussy Ellerman Harms, A'dam, blauwe sierrand, afm. ca. 21 x 33 cm., couponblad met coupons 17 en 18 is met moderne haast onzichtbare moderne selloptape aan het certificaat gehecht, conditie VF: 2 x heel licht gevouwen; prijs € 50.

VERTO certificaat 1975   ----- 1975, Certificaat aan toonder van een gewoon aandeel op naam groot f 25, uitgegeven door het Administratiekantoor VERTO B.V. te A'dam; Druk: De Bussy Ellerman Harms, A'dam, bruine sierrand, afm. ca. 21 x 33 cm, aanhangend couponblad met coupons 17 en 18, conditie UNC = drukfris en ongevouwen, prijs € 50.

Literatuur:
Vereenigde Touwfabrieken (Verto), gev. te Rotterdam
In: Leids Fabrikaat 2, geschiedenis van Leidse bedrijven, (red. E.J. Weterings), Leiden, Primavera Pers, 1999, ISBN 90-74310-44-3; niet hier te koop.

5 pages historic documentation (in English, German, French and Spanish) from around 1950, with 5 large photo's of the factories in Leiderdorp, Maassluis, Steenwijk and Emmerich and one with rope products: 5 pages of professional copies on 160 g. cream paper, price 10 Euro. Order here.

Zie ook onze web pagina met oude rekeningen van touwfabrieken


Vereeniging Rotterdamsche Schouwburg, loterijkening uit 1882

Vereeniging Rotterdamsche Schouwburg
English: Rotterdam Theatre Society: lottery bond, 1882
premie-obligatie à f 2,50 per 1-3-1882, fraaie vignetten: 2 leeuwen met schild, masker, bijenkorf en "door ijver vruchtbaar", vaal groen, prijs,  conditie EF: 1 lichte vouw, prijs 25 Euro


Vereeniging tot bevordering van 's lands weerbaarheid, Loterij-Geldleening groot 1 .000.000,-, Rotterdam, 1870, zeer decoratief stuk van 17 *  25 cm, small part missing in right upper border , small tear in upper border corner, very large stamp ("'toegelaten tot de regeling 1927 etc.") through part of the pictures, VF: 45 Euro.
Very decorative piece:
English translation: Society for the enhancement of the country's defence, lottery-loan from 1870, when the country feared to become involved in the French-German war. Very decorative piece: tent camp with soldiers, flags, drums and trumpets, the Dutch Armour and text: "alles voor het vaderland" (everything for the father land)

Vereeniging tot bevordering van 's lands weerbaarheid, Loterij-Geldleening groot 1 .000.000,-, Rotterdam, mei, 1871, zeer decoratief stuk van 17 *  25 cm, met bovenin het wapen van Nederland met vaandels en een rand met wapens van alle provincies, zwart-wit, heel fraaie conditie, ongevouwen, zonder roestvlekken  en  zonder stempels (blankette; de geldige hebben alle een lelijk groot stempel "toegetreden tot de regeling etc."),  alleen nog beschikbaar in prachtige wortelnoten lijst met passe partout, zeer geschikt als relatiegeschenk. price  95 Euro. (wordt niet per post verstuurd vanwege glasbreuk-risico, maar kan in overleg wel eens ergens in Nederlnad worden afgehaald / gebracht.)
De lening werd, evenals een lening in 1970, uitgegeven om de Nederlandse defensie te verstevigen omdat men vreesde bij de Frans-Duitse oorlog betrokken te raken. Zie afbeelding.
English translation:Society for the enhancement of the country's defence, lottery-loan from 1871, when the country feared to become involved in the French-German war. Very decorative piece with armour of The Netherlands, flags and armours of all Dutch provinces. Clean, unfolded, without rust stains, unissued blankette (the issued ones all have an ugly large stamp over the document). See picture.

Voormalig waarborgfonds van de premielening der Vereeniging: Rotterdamsche Schouwburg, NV, Rotterdam, 1-12-1894, obligatie aan toonder van f 1,50; druk: Wed. S. Benedictus, Rotterdam; 2 fraaie vignetten: 1e: 2 leeuwen + schild, 2e: masker, bijenkorf; donker groene rand op lichtgroen, zwarte tekst en vignet, wit gedrukt belastingstempel, Zwitsers loterij-belasting-controlestempel, EF+, ongevouwen, prijs 95 Euro.

W

NV Waterleiding Maatschappij
Gevestigd te Rotterdam, opgericht in 1893:  ze deden o.a. de aanleg en exploitatie van de waterleidingen in de gemeenten Rotterdam, Roozendaal, Maastricht, Venlo en Zutphen. Onderstaand oprichtersbewijsheeft een talon en coupons van de NV Waterleiding Maatschappij gevestigd te Nijmegen, ook no. 224, waaruit ik opmaak dat de maatschappij in Rotterdam is opgegaan in die te Nijmegen
---------- Oprichtersbewijs no. 224; Rotterdam 1893; afm. ca. 23 bij 15 cm; bruine tekst en sierrand op beige ondergrond met patroontje; 2 origin. hamdt. van de directeur en van commissaris de Monchy; 3 uitbetalingsstempels, gepreegd blanco bel. stempel, aangeniet een bewijs voor rechtsherstel en rest van het couponblad, onderkant rafelig, 2 zeer lichte haast onzichtbare vouwen, prijs 125 Euro.
---------- Bewijs van Preferent aandeel, no. 339, groot f 1000; Rotterdam 1893; afm. ca. 23 bij 15 cm., blauwe sierrand en tekst op blauw patroontje; 4 uitbetalingsstempels; 2 blauwe bel. stempels, 2 origin. handt. van de directeur en van commissaris de Monchy; aangeniet bewijs van rechtsherstel; div. vouwen en bruine vlekjes; prijs 75 Euro.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home>> scripophily>> country search >> The Netherlands: Rotterdam

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin

Ronald Nederlof toont op zijn website een grote verzameling Rotterdamse aandelen en obligaties: https://home.planet.nl/~roos.effecten/

See also our large and beautiful collections of
art, female beauty, mythology and very decorative stocks

Bekijk ook onze grote en fraaie collecties
kunst, mooie vrouwen, mythologie en zeer decoratieve effecten

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl