HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Cultivation companies / Cultuurmaatschappijen
(update 24-4-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - search by activity - cultivation companies


Dutch East Indies / Nederlands Indie
De Grote Atlas van Nederlands Oost-Indië, 2e uitgebreide editie, geeft naast het indrukwekkend  aantal van 530 topografische kaarten tevens de namen en korte beschrijvingen van 2400 cultuurondernemingen, met van elk een korte beschrijving. Dit 8 kg. zware boek telt 480 pagina's, meet 33 bij 46 cm. en is 6 cm. dik. ISBN:  90 74861 24 5; prijs 265 € excl. verzend kosten. Uitgeverij Asia Maior / KNAG, 2004; email: www.asiamaior.nl en fax: 0111 417 281. Warm aanbevolen !!

English Translation:
The large Atlas (Map) of Dutch East India, 2nd extended edition, gives, besides the impressive number of 530 topographic maps,  also the names and short descriptions of 2400 cultivation companies, with a short description from each. This book weighs an impressive 8 kilo (ca. 18 pounds) and has 480 pages, measuring 33 by 46 cm (13 by 24 inches) and is 6 cm (2.4 inches) thick. This 2nd edition was sold out quickly in 2004 and can only be bought through antique book shops. It costed € 265 originally. Publisher: Asia Maior / KNAG, 2004; email: www.asiamaior.nl and fax: +31 (0)111 417 281.


Asahan Cultuurmaatschappij,
Medan (Sumatra), opgericht in 1923, bewijs van 1/100e winstaandeel aan toonder, 1927, zie voorkant en achterkant, prijs  25 Euro.

Cultuur Maatschappij Pasoemah, gev. te Batavia
Opgericht 18-11-1915; Bewijs van aandeel f 1000, Batavia, 31-3-1916; oranje sierrand op oranje patroon, eenvoudige Art-Deco stijl; couponresten; origin. handtkeningen; Typ.: Jav. Boekh. & Drukkerij, - Bat.
---------- VF, heel fris en schoon: 45 Euro.

Cultuurmaatschappij "Sambawa" / Société de Cultures de Sambawa.
Seated in Bandoeng (Nederl. Indië) until 1935 and afterwards in Djakarta. Until 1940 they owned 600 hectares of tea plantation, and 3000 hectares indigenous gardens (inheemse tuinen); they had a factory  "Sambawa" and "Broedjoel", which was burned down after the Japanes occupation had left after the war. Originally the Capital stock was 300.000 Guilders, divided in shares of 100 Guilders;  In 1928  the Capital was raised to one million Guilders in order to built a factory. But only 400.000 extra Guilders were actually placed, making 700.000 in total.
The certificates are printed on both sides, one side in Dutch and the other side in French; Black decorative border on yellow; no coupons; 
---------- Bandoeng, 1914: Aandeel aan toonder f 100 (bearer share ), ca. 27 by 21 cm; small embossed Dutch tax stamp; printed in Paris by Imprimerie Kugelman L. Codot , directeur., folded once, price 50 Euro.
---------- Bandoeng 1928, Aandeel aan toonder (bearer share) of 100 Guilders; same size, printed in paris by Imprimerie Ernest Puy Fourcat fils et Cie.; tiny insignificant defects in lower border, EF: price 50 Euro.

Cultuurmaatschappij Tjisampora
Tea culture company, founded in Soekaboemi Residence in 1894; Aandeel aan toonder groot f 100 (share to bearer of DGL 100), Batavia, 1921; brown border on green field; condition F: several tears, one of which ca. 5 cm., old sellotape on upper border, price € 10.
The company was liquidated in 1949 because the Japanese occupiers had grubbed up (NL.: gerooid) the tea plantation.

Indonesia
Cultuur Maatschappij Pandjie en Tandjongsarie NV
gev. te Surabaia (Indonesië); SCRIP, nominaal groot Rp. 100; 5 scrips geven recht op 1 meervoudig gewoon aandeel van Rp 500, Surabaia, 1952; rode sierrand op geel patroon; druk: De Bussy, A'dam; achterop 2 stempels van de Escomptobank in Amsterdam i.v.m. 15 % dividenduitkering in 1952 en 1954; VF, 1 vouw, nietjesspoor in rechterrand, prijs 45 Euro.The Netherlands
Amsterdam-Tapanoeli Rubber Cultuur Mij.;winstaandeel (profit share),
1910, see text in English ; measure smaller than A4; decorative border;
----- condition UNC, with coupons still attached as printed and with declaration of the Raad voor het Rechtsherstel., price 25 Euro
----- condition EF, with separated coupon sheet. and declaration, 15 Euro.
----- condition VF: small red cross with pencil in corner, coupon sheet stapled to the certificate and with declaration of the Raad voor het Rechtsherstel: price 10 Euro.

Batjan Archipel Maatschappij
Opgericht in Rotterdam op 18 februari 1911. Bewijs van gewoon aandeel f 500 aan toonder, Rotterdam, maart 1911; druk: Nijgh en van Ditmar's Boek- en handelsdrukkerij, R'dam; Blauwe sierrand op rose veld, 19 x 24 cm., volledige aangehechte couponbladen; originele handtekeningen van commissaris H. Ph.. Gerritsen en directeur W.A.H van Peski; oranje bedrijfslogo en belastingstempel; conditie VF+: ongevouwen maar wel nietjessporen, prijs € 50.
Batjan is een eiland van de Molukken. Het maatschappelijk kapitaal van deze cultuurmaatschappij bedroeg f 500.000,- (verdeeld in 500 gewone aandelen van f 500,00 en 500 preferente aandelen van f 500,00). In 1936 zijn de gewone aandelen van f 500,00 teruggebracht naar f 25,00. De preferente aandelen zijn van f 500,00 teruggebracht naar f 75,00 en de rechten van preferentie zijn komen te vervallen. 

Crediet- en Handelsvereeniging "Banda",
Gevestigd te Amsterdam, opgericht in 1886.
Lees de uitgebreide tekst over het doel en de bezittingen der maatschappij, de details der diverse emissies en wat er van terecht kwam. En (t.z.t.) ook over de historie van dit  vroeger voor de nootmuskaathandel zo belangrijke gebied.
De gewone en preferente aandelen zijn fraai geïllustreerd met een 6 bij 8 cm  gravure van het eiland Groot banda en  Neira, gelegen aan het Oost Gat en de Banda Zee. English: illustration: map of the isle of Banda in the Banda sea
---------- gewoon aandeel van Fl. 1000,- , Amsterdam 1886 (oplage 1000 st., waarvan in 1925 708 stuks zijn ingewisseld tegen preferente aandelen: zie hieronder.); Zwarte sierrand op geel, gravure (zie boven); gedrukt bij De Bussy in Amsterdam., conditie F: geplakte vouw- en andere scheurtjes en veel nietjessporen, prijs 95 Euro.
---------- 7% preferente winstdelende aandelen ("7%" en "preferent" staan niet op het stuk zelf te lezen),  Amsterdam, 1925; gedrukt bij De Bussy in Amsterdam, oplage : totaal 2000 st., waarvan  708 mèt oranje gedrukt belastingzegel en 1292 zonder. Die 708 stuks werden gratis verkregen tegen inwisseling van gewone aandelen. Zwarte sierrand op groen,
------------------------- met bel. zegel, conditie VF+ en VF-: div. gebruikssporen (vraag scan !),  prijs: VF+: 35 Euro; VF-:  25 Euro.
------------------------- zonder bel. zegel, conditie VF+ en VF-: div. gebruikssporen (vraag scan !), prijs: VF+: 35 Euro; VF-:  25 Euro.
------------------------- zonder bel. zegel, conditie VF+ à EF, prijs 95 Euro.
---------- SCRIP van Fl. 120, Amsterdam 1949, druk: De Bussy, A'dam; 21 bij 17 cm, blauwe sierrand en tekst, oranje gedr. bel.zegel; uitgegeven ter compensatie der rentehalvering tussen 1941 en 1946.
-------------------------- EF: prijs 50 Euro.

Cultuurmaatschappij "Danau Alai"
gev. te Amsterdam; opgericht in 1918; Bewijs van aandeel f 1000 aan toonder; ca. 17 bij 25 cm.; bruine sierrand en tekst; 2 origin. handt. o.a. van  de beaufort; druk: H. de Bussy; aanhangend voll. UNC, prijs 50 Euro.

Cultuur-Maatschappij "Panggoongredjo"
gev. te 's Gravenhage; opgericht 2-6-1905; bewijs van aandeel f 500; blauwe sierrand op grijs; druk: de Bussy, A'dam; geen coupons; VF-: sterke middenvouw en smoezelig; 75 Euro.

Cultuur Maatschappij Pasoemah, gev. te Batavia
Opgericht 18-11-1915; Bewijs van aandeel f 1000, Batavia, 31-3-1916; oranje sierrand op oranje patroon, eenvoudige Art-Deco stijl; couponresten; origin. handtkeningen; Typ.: Jav. Boekh. & Drukkerij, - Bat.
---------- VF, heel fris en schoon: 45 Euro.

Cultuur Maatschappij "Rodiali" N.V. / Société Culture "Rodiali"
gev. te 's Gravenhage; opgericht in 1923; Aandeel aan toonder van 20 gulden, met gaten ontwaardde 'blankette', afm. 22 x 24 cm., incl. rand buiten de perforatie; aanhangend couponblad; druk: Jos de Volder, Antwerpen; prijs 50 €.

NV Cultuur Maatschappij "Soeban Ajam"
gev. te Amsterdam; opgericht in 1915; afm. ca. 20 x 28 cm. Ze verbouwden en verhandelden o.a. Kina-bast, Koffie, Thee en Rubber.
---------- Kap.: 750 aandelen van f 1000; = f 750.000; druk: Blikman en Sartorius te A'dam;
--------------- Bewijs van Aandeel  f1000, no. 378; met los talon en couponblad; olijf-groene sierrand, oranje bel. stempel; datum gedrukt: 23 januari 1916; conditie VF, prijs 25 Euro.
--------------- Bewijs van aandeel f 1000, no. 583; met los talon en couponblad, olijf-groene sierrand, geen oranje belastingstempel, datum geschreven: 30 december 1919; conitie VF (iets minder mooi als bovenstaand stuk), prijs € 15.
---------- Kap. op 28 juli 1924 verhoogd tot f 2.500.000, Bewijs van aandeel f 1000, no. 1659, d.d. April 1927 (gedrukt); druk de Bussy; met los talon en couponblad, olijf-groene sierrand, geen oranje belastingstempel, conditie VF, prijs € 25.

Cultuur Maatschappij "Tjokro Toeloong"
certificaat van f 1000, no. 75; uitgegeven door Administratiekantoor "Mataram", Amsterdam 1926, 2 origin. handt.; druk: M.J. Portielje, A'dam; gedrukt oranje belastingstempel;  met couponblad, conditie VF+: 1 horizontale vouw onderin; met copie van 3 blzn. met de statuten, uit een extra bijlage van de Javasche Courant uit 1887; prijs 50 Euro.

Cultuurmaatschappij Vereenigde Lawoe-Ondernemingen
gev. te 's Gravenhage; Certificaat van f 1000, in 1937 door afstempeling teruggebracht tot f 750; met coupons en bew. v. rechtsherstel; 's Gravenhage: NV Adm. kantoor Lawoe, waar de aandelen in 1928 waren gedeponeerd; rode sierrand, oranje bel. stempel; druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem;
---------- 1930; EF/VF: 25 Euro
---------- 1940; VF: 15 Euro.

Cultuuronderneming Wan-Lima (= WAY LIMA), opgericht 8-10-1992; Obligatie groot f 1000 aan toonder in leening van f 150.000; # = 150; Rotterdam, 2-7-1897; zwarte sierrand op roze veld;  45 Euro.

Cultuuronderneming WAY-LIMA NV (= zelfde als Wan Lima)
opger. 8-10-1892; Supplement couponblad, uitgegeven 24-6-1899 ter vervanging van de coupons 4 t/m 9 van f 30 elk, behorend bij de obligatie groot f 1000 der leening groot f 150.000 van 8-3-1897., # = 150, fraaie zwarte sierrand, Typ: Blussé & Comp., Dordrecht; 43 Euro.


Dordsche Cultuur-maatschappij,
te Dordrecht, bewijs van aandeel, f 1000,- , 4-4-1926, 4 bij 3 cm wapen van Dordrecht in rood /blauw; F: div. gebreken, onderrand met sellotape gerepareerd, stukje uit rechter-onderhoek, div. vouwen en scheurtjes; prijs  75 Euro.

Fransch Nederlandsche Maatschappij voor Exploitatie en Handel
(Société Franco-Néerlandaise de Culture & de Commerce)
gev. te 's Gravenhage, Nederland, opgericht 5-3-1908, Aandeel aan toonder, reeks B, onderaandeel van 1/25e (Action au porteur, serie B, coupure a un vingt-cinquieme), Frans en Nederlands-talig stuk; bilangual certificate; black rose border, vignette: 8 by 5,5 cm: map of Malacca, Sumatra, Java & Borneo, print: Cambrai-IMP.F.Deligne et cie., condition VF, some tiny pin/staple holes, 2 very small border tears, price 150 Euro.

Gemeenschappelijk Bezit van West-Indische Cultuurondernemingen, gev. te 's Gravenhage
Opgericht 8-4-1927; Bewijs van aandeel no. 211, f 1000 aan toonder, 12-12-1927; Drukkerij ten Hagen, Den Haag, geen coupons; VF, maar rechterbovenhoek beschadigd; grijze sierrand op geel patroon, 25 Euro.

Guyna Goud Placer Maatschappij, gev. te 's Gravenhage:
(English: Gold mining and related activities in Dutch Guyana = Suriname)
Typ: Belinfante-Schinkel; opgericht op 21-5-1898; Doel was het exploiteren van de goudconcessie vroeger op naam staande van de Mineraal-Maatschappij Suriname en het doen van zaken op mijnbouwkundig gebied in Suriname, zo ook het daar te lande in cultuur brengen van gronden, aanleggen en exploiteren van telephoon- en tramlijnen, her exploiteren van stoombootdiensten en laboratoria en verder het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat.
Maatsch. Kap. in 1906 vergroot naar f 3.100.000 waarvan 1 mln. in gewone aandelen, in coupures van f 100 tot f 500; Het faillissement werd 2-9-1926 uitgesproken. Originele handtekening van directeur M.C. Verloop;
----------Bewijs van gewoon aandeel f 250; VVOF cat. no. 167 b , groene fraaie sierrand, zwarte, groene en rode letters, 's Gravenhage, aug. 1906;   aan de binenkant een stempel "D.J. Spaans, Kastanjelaan 1, Purmerend", 95 Euro.
---------- Bewijs van preferent aandeel f 1000, VVOF cat. no. NLH 0167 d; 's Gravenhage 1906,  fraaie bruine sierrand, zwarte, rode en gele teksten; VF-, maar geen wezenlijke beschadegingen. Div. bruine vouwen en vlekjes, gepreegd bel. stempel;  75 Euro.

Linkungan Borneo Rubber Maatschappij, NV.
 see text in English
-------------- oprichtersaandeel, 's Gravenhage 1910,with all coupons and certificate of Raad voor het Rechtsherstel, 17 by 25 cm., green decorative border, orange printed tax seal,
--- with rust stain from paperclip, price 25 Euro.
--- VF+: no rust stain, price 50 Euro.
-------------- bewijs van Gewoon Aandeel, Amsterdam 1954, blue decorative border, ca. 21 by 30 cm., printer: Kon. Drukkerijen Lankhout Immig NV, Den Haag; with coupons,
--- VF+, orange printed tax seal, original signature of the director,  price 50 Euro.
--- EF, 2 small cancellation holes, 2 tiny staple traces, reserve piece (blankette), no seal nor director's signature, price 25 Euro.

Nationale Maatschappij voor culturen en beleggingen, gev. te Amsterdam, opgericht 4-6-1909; Oprichtersbewijs aan toonder, rechtgevend op 1/20e v/d aan deze bewijzen tesamen toegekende winst, dus # = slechts 20; Amsterdam, 1 juli 1911; zwarte sierrand, oranje bel. zegel. L bovenrand iets aangetast door paperclipsporen, maar verder heel mooi, druk: J.H. de Bussy, Amsterdam, 225 Euro.

Nederlandsche Cultuur- en Handel Maatschappij, gev. te Amsterdam
Bewijs van gewoon aandeel groot f 1000, no 246, Amsterdam 1-1-1920; druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem; bruine teksten, fraaie blauwe Art-Deco sierrand met groot wapen van NL (Art-Deco stijl) en vignet van een zaaier en van de god Mercurius (Gr.: Hermes) met een schaal vruchten. Voll. los couponblad, VF: 3 kleine randscheurtjes van max. 1 cm., bovenrand met kreukels, ongevouwen, 124 Euro.

Nederlandsche Oliepalmen Cultuur Onderneming, gev. te 's Gravenhage, opgericht 1916, M. Kap. f 2,5 miljoen, verdeeld in 2500 aandelen van f 1.000, Bewijs van aandeel aan toonder, orig. handt., fraaie bruine sierrand, oranje belastingstempel, zwarte letters, Lit. Lankhout, Den Haag, 1916, VF/EF, ongevouwen, 60 Euro = f 132.

Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij
te Amsterdam, opgericht in 1884, Bewijzen van deelgerechtigdheid gedurende Zes en Dertig jaren, aanvangende 1885, in de 20% winst boven 5%,  sierrand in muzieknotenschrift, zwarte letters op roze veld met in de onderdruk de letters N,I,L,M., druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem,
---------- conditie VF -: rechter rand onregelmatig met div. kleine scheurtjes i.v.m. coupon knippen, , no's 5148 en 6047, prijs 40 Euro.
---------- conditie VF -: rechter rand gaaf, maar in bovenrand op middenvouw een 2 cm. scheur (weinig zichtbaar indien plat gelegd), no. 5558, prijs 40€.


Certificaat uit 1844 m.b.t. Olanters in de Kolonie Suriname, door Broer & Co., Amsterda, 1844

 

 

Negotiatie door Th. Chrs. van Nes in de jaren 1769 en 1770 ten behoeve van Planters in de Kolonie Suriname opgericht,

en laatstelijk onder directie van Broer en Co. te Amsterdam.

Certificaat van eene ingetrokken obligatie,
met originele handtekening van dhr. Broer.

Het certificaat geeft recht op eventuele alsnog nog te verschijnen uitdelingen.

afm. 18 x 24,5 cm, linker, boven en onderrand onregelmatig, verder in zeer fraaie staat zonder vlekken of gebreken.

Gepreegd belastingzegel van 15 cent,

Amsterdam, 1844, prijs € 50

 

 

 

<-------- klik op de foto voor een vergroting


Rubber Cultuur Maatschappij "Soengey-Raja", gev. te 's Gravenhage; kapitaal 1 miljoen, # = 4000 aandelen van f 500, splitsbaar in onderaandelen van f 100; bewijs van aandeel f 500 aan toonder, 's Gravenhage, februari 1910; groene en bruine sierrand, rond oranje belastingstempel; rood stempel: afstempeling tot f 200; aanhangende coupons; VF/F: "gaten" in vouwen + randscheuren, 25 Euro.


Suikeronderneming "Poerworedjo"
Gev. te Amsterdam
Ze hadden (o.a. ?) suikerfabrieken op Java en in de eerste plaats in de residentie Kedoe
Het liquidatiebesluit is genomen d.d. 25-9-1933. Het faillissement werd in oktober 1934 uitgesproken. De stukken vervielen per 23-3-1937 uit de notering.
Druk: Boek en kunstdrukkerij v/h Roeloffzen-Hübner en van Sante, A'dam, voor de winstaandelen en Johan Enschedé en Zonen, Haarlem voor de aandelen.


-----Winstaandeel no 1550, Amsterdam, 1908, met fraaie blauwe sierrand, afm. ca. 25 x 17,5 cm., aanhangend couponblad waarvan 6 geknipt, conditie VF+, VVOF catalogus nr. NI C - 0062b, prijs € 35.

----- Bewijs van Aandeel groor f 1000 aan toonder, Amsterdam, 1921, bruine sierrand op bruin veld, los couponblad , waarvan 10 geknipt, conditie VF+,VVOF catalogus nr. NI C - 0062a, prijs € 25
  Winstaandeel uit 1908 van de Suikeronderneming Poerworedjo op Java

Vereenigde Klattensche Cultuur-Maatschappij NV
gev. te 's Gravenhage; opgerict in 1921; de nominale waarde der aandelen is in 1967 teruggebracht tot 25%; Maatsch. kapitaal 30 miljoen gulden; Bewijs van 5 aandelen van elk f 10.000 = f 50.000; dus oplage # < 601; afm. 24 bij 33 cm; rode sierrand; met coupons en bewijs van rechtsherstel;  prijs 125 Euro.
---------- VF: 1 schuine vouw; t.n.v. (gedrukt) Vrouwe J.S. Clifford Hocq van Breugel-Thurkow, 's Gravenhage, 1921
---------- VF, iets smoezelig; t.n.v. (gedrukt) de Algemeene Administratiemaatschappij NV; overgeschreven i 1928 naar Mirandolle Voute, in 1930 naar Administratiekantoor mataram, in 1939 naar J.W. Verwey, in 1957 naar Jhr. Mr. J.M. de beaufort en in 1965 naar de Stichtse Beleggingsmaatschappij NV, 's Gravenhage, 1921.


Vereenigde Vorstenlandsche Cultuur-maatschappij N.V.

Ze zaten vooral in suikerplantages en ook iets in de tabak (zie van Oss, 1954, p. 1487 e.v. en 1964, p. 1522 e.v. en p. 1834.)

---------- Claim Coupon, Amsterdam 1937; druk: van Mantgem, A'dam; blauwe sierrand, klein formaat ca. 18 bij 12 cm.; conditie VF: 1 horizontale middenvouw; prijs 25 €
---------- Bewijs van winstaandeel, , recht gevend op 1/31254e deel der winst, amsterdam, 1937, blauwe sierrand, afm. ca, 26 x 19,6 cm., met volledig aanhangend couponblad, waarvan niets is geknipt, conditie EF, ongevouwen, behalve bij het couponblad, prijs € 25.
  Bewijs van winstaandeel der Vereenigde Vorstenlandsche Cultuur-Maatschappij, Amstredam, 1937

West-Borneo Cultuur-Maatschappij
Opgericht in 1910; Bewijs van Preferent Aaandeel groot f 250 aan toonder, no. 1807; 's Gravenhage, 1918, met couponblad aanhangend; In 1927 afgestempeld tot f 100 en in 2012 op binnenzijde met balpen ontwaard; druk: Belinfante-Schinkel, Den Haag; afm. 21,5 x 34 cm; conditie VF, op de vouw van mantel en couponblad zitten div. kleine gaatjes, Prijs € 50.


Belgium
Compagnie Générale Coloniale pour le Développement du Commerce & de l'Industrie au Congo, S.A.
Constituée en 1898; Siège Social: Bruxelles;  capital Social 7.500.000 Francs, augmenté en 1899 à 1.500.000.
Size: 32 by 42 cm; 4 vignettes, see 100 kb. picture: 1) freigh train in mountain (9 by 3,5 cm), ship in port (9 by 3,5 cm), local harbour with steam-sail ship and many local  proahs (14 by 7 cm), 2 elegant women, one western and one African, with 2 coats of arms, before a western and an African harbour (23 by 6,5 cm);Lith.: de la Cote Libre; design: Ch. Posch;
----------, 1898, blue border, Part de Fondateur au porteur; condition F: several folds (somewhat irregular and less clean), border wrinkles, minor stains and 3 cm tear in lower border, but still suitable for framing and displaying, 50 Euro.
----------, brown border, Action de Capital au porteur, condition VF: several folds and a faint stain, but a beauty to frame !, 125 Euro.

Belgian Congo

Plantations de Katompé au Katanga
Société Congolaise; siège social: Katompé (Katanga, Congo Belge); siège administratif: Anvers. Action sans designation de valeur, vert/rose bordre et texte, coupons attaché, EF, unfolded, 23 Euro.

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - search by activity - cultivation companies

en Facebook of Linkedin


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl