HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Care for children, elderly and patienten / Zorg voor kinderen, ouderen en patiënten
(update 26-9-2023)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - care for children, elderly and patients

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

- hospitals, revalidation centers, nursing homes & sanatoria, medical care industry
- children's homes
- elderly homes
- care for the poor

-  ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeginrichtingen & sanatoria, medische zorgindustrie
- kindertehuizen
- bejaardenhuizen
- armenzorg

Spain
Sanatorio Médico Granadino S.A., established in 1961, Granada, share of 1000 Psts, 1973, picture of sanatorium, overstamped, unfolded, price 23 Euro

USA
Foremost-McKesson, Inc.
Incorporated unde Maryland law; Certificate of 100 shares, 1967, olive-green border, with 15 by 6 cm. engraving of the God Mercury (Gr.: Hermes), the messenger of the Gods and God of the trade, flying in orbit around the globe. condition VF+: unfolded, hole cancelled, price 50 €.
Some history (source: Bob Kerstein):
The company was the result of a merger, in 1967, of the nation wide dairy distributor Foresmost and McKesson & Robbins. In 1984 the name was changed into McKesson Corporation. After the merger Foremost-McKesson became the largest U.S. distributor of drugs, alcoholic beverages and chemicals, the largest supplier of  milk-based products and it became also the largest producer of processed water in the western half of the U.S. Throughout the 1980s they divested most of their peripheral businesses and began the process of  refocussing on its core healthcare supply management businesses. Today McKesson Corporation is the world's leading supply management and health care information technology company, with roots in health related products going back as far as 1833.


Hospital Corporation of America,
Nashville, Tennessee, USA,
Vignette of Hippocrates and a woman flanking a shield with a Caduceus (Hermes staff, having 2 snakes around a staff). Surprisingly it is not the Aesculapius sign, used by doctors, which has only one snake around a staff. On the other hand the 2 snakes of the caduceus are associated with healing powers as well, see text about the CADUCEUS (in Dutch) or the web page on Mythology on stocks. On the other hand, HCA means big business as well, see a text page in English on this company.
----- certificate of 100 shares, green, 1972, condition VF: very nice, but a very small tear in the upper border white, price: € 25.
----- certificate of 100 shares, green, 1972, VF, but small staple tear right through the face of Hippocrates, price: € 10.

Hippocrates   Hospital Corporation of America, engraving on their share certificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Medddata
Incorporated in 1968 under Delaware law; 4,5 by 2 cm logo with computer disk and Aesculapius staff; print: Security-Columbian Banknote Comp.;
---------- brown, odd shares, 1969, price 25 Euro.
---------- blue, 100 shares, 1969 and 1970, price 35 Euro.The Netherlands:
Burgerlijk Armbestuur, gemeente Kollummerland en Nieuwkruisland,
5% obligatie f 300, no. 4 in geldleening f 8.700, dus # < 30 !; Kollum, 23-1-1919 (gedrukte 31 dec. 1918 doorgeschrapt), heel aparte sierrand in blauw en rood, tekst in rood en zwart, 2 blauwe bel. stempels; 4 handtekeningen ontwaard door in totaal 2 ovale gaten, VF, 2 cm scheurtje in bovenrand + paperclipspoor; 2 maal gevouwen, prijs 95 Euro.

"HYGIÉA" NV
Maatschappij tot Exploitatie van de Handelszaak onder de firma SIMONIS SOFF & Co.
(goedgekeurd buj Kon. Besl. van 21 mei 1897)
Bewijs van aandeel groot f 1000, no 10; Amsterdam 1897; Typ.: Hollandsche uitgevers en Drukkersmaatschappij, A'dam; afm. 21 bij 34 cm.; 2 origin. handt. van Notaris en Directeur; blauwe sierrand; aanhangende couponresten; fraai blauw-rood firma logo met kleine afbeelding van Hygiéa, de ook veel aanbeden dochter van de god der geneeskunde Aesculapius (Gr.) = Asclepius (L.). Het woord Hygiëne stamt van haar naam. conditie F: gaatje middenin en in linker rand en verdere gebruikssporen, prijs 495 €.

English: "HYGIÉA", exploitation of the Trading Company Simonis Soff in Amsterdam, issued in 1897; share of 1000 Guilders. small picture of Hygiea, daughter of the God of medicine Aesculapius (Gr.) = Asclepius (L.). She was also worshipped with him and from her stems the word Hygiene; condition F: small holes in the middle and in left border as well as other traces of usage; price € 495.

Losser-Hof: zie Stichting de Losser Hof

Protestants-Christelijke Ziekenverpleging voor Dordrecht en omstreken (Vereniging voor),
8½% obligatie, 1969, 1000, Dordrecht, 15-10-1969, # = 8000 , prijs 7 Euro.

R.K. Parochiaal Armbestuur Nijmegen
Obligatie f 500, no. 289 B, Nijmegen 1943, in 3,5% obligatieleening, groot f 330.000; groene sierrand op grijs patroon, oranje gedr. bel. stempel met ontwaardingsster erin. Ook ontw. ster door de 2 originele handtekeningen; druk: Nederl. Grafische Kunstinrichting NV, A'dam; los couponblad aangeniet. In boven- en zijrand 2 kleine rode stempeltjes en rode aantekeningen m.b.t. losbaarheid in 1965 à f 500; in bovenrandhoeken 2 sporen van kleine stickertjes; prijs 45 Euro.

"'s Heeren Loo", Vereniging tot opvoeding en verpleging van geesteszwakke kinderen, gevestigd te Utrecht sinds 1891, (Society for education and nursing of mentally retarded children).
------------ 3% obligatie van f 1000 in een lening van f 1 miljoen, , Amersfoort, 1951, blankette, UNC, 23 Euro.
------------- 5% obligatie van f 500, Amersfoort, 1957, bruine sierrand op geel veld, blankette, UNC, 5 Euro.
-------------- 5% obligatie van f 1000, Amersfoort, 1957, blauwe sierrand op lichtblouw veld, blankette, UNC, 5 Euro.

Sodalitas-Medicorum Oblatorum Ordinis Sancti Benedicti (Gezelschap van Doctoren-Oblaten van de Orde van den H. Benedictus), 8% Eerste Hypothecaire Obligatielening, groot f 850.000, # = 600 (ook 400st van f 500 en 500 van f 100), obligatie aan toonder, groot f 1000, nr. 168, Budapest, 1 juni 1927, f 95 = 43 Euro
Oblaten zijn oorspronkelijk in een klooster opgenomen kinderen, maar sloeg later ook op diegenen, die aan een orde deel wilden hebben en een belofte van gehoorzaamheid aflegden, die ze overigens kunnen herroepen.

"Stichting Aen Godes Sorghen Vertrout"
gev. te Arnhem (Gld),  houdt zich bezig met woonvormen voor geestelijk gehandicapten, 9,25 % lening 1977 per 1983/2002 groot f 13 miljoen, obligatie groot f 1000, uitlotingsgroep 18, Arnhem 15-4-1977, rode sierrand op grijs patroon, drukkerij Spin / van Mantgem, blanco gepreegd zegel van de trustmij., los couponblad, gatenontwaarding door de 4 handtekeningen,  onderrand iets gekreukeld, VF, prijs 50 Euro.

Stichting de Losser-Hof,
8% 30-jarige obligatielening, 1969, 1000, # = 6000, Losser, 1969, prijs 25 €.


Stichting Het Dorp -Grondcertificaat  

Stichting "Het Dorp", te Arnhem

Deze certificaten zijn meer een bewijs van een gift en geven geen eigendomsrecht. De gelden werden gebruikt voor aankoop van de gronden voor het later op te richten dorp waar gehandicapten zelfstandig zouden gaan wonen. Denk aan de toenmalige grote TV-actie  met Mies Bouman ! De eerste liefdadigheids - marathon - TV-inzamelingsactie van ons land.

prijs 10 Euro.

---------- Grondcertificaat ten behoeve van de Stichting "Het Dorp" te Arnhem, 1962, uitgegeven door de Boerenleenbank / Raiffeissenbank te ....; t.n.v. div. leden van de familie Geerdink, te Hoenderlo en van dezelfde familie te Sneek en Delft.;  klein formaat: 19 bij 13 cm; blauwe sierrand met klein logo van de Stichting: een mens-sleutel figuur, EF / UNC, ongevouwen, prijs 10 Euro. (U krijgt niet het afgebeelde stuk,maar een ander nummer in gelijke kwaliteit).
---------- Grondcertificaat ten behoeve van de Stichting "Het Dorp" te Arnhem, 1963, uitgegeven door de Boerenleenbank / Raiffeissenbank te Zaandam.; t.n.v. div. leden van de familiePerron te Koog a/d Zaan; klein formaat: 19 bij 13 cm; blauwe sierrand met klein logo van de Stichting: een mens-sleutel figuur, VF `a EF, ongevouwen, prijs 10 Euro. (U krijgt niet het afgebeelde stuk,maar een ander nummer in gelijke kwaliteit).


"Stichting Kennemerduin", Tehuis voor Bejaarden in de Classis Haarlem der Gereformeerde Kerken, gevestigd te Haarlem, 6% lening groot f 300.000, 1964:
------- obligatie f 500, bruine sierrand op geel veld, EF, bovenin iets verkleurd, blankette,  23 Euro
------- obligatie f 1000, blauwe sierrand, EF, bovenrand wat verkleurd, blankette,  23 Euro.

Stichting Maria Roepaan
gev. te Ottersum (L), Obligatie grrot f 1000 in 6% 30-jarige obligatielening grrot f 5 miljoen, verdeeld in obligaties van f 500 en f 1000; Ottersum 1964; 19 bij 27 cm; paarse sierrand, druk: C.A. Spin & Zoon NV, Amstredam; aanhangend couponblad, ontwaarding door 6 ronde gaten, 1 zeer lichte vouw, prijs 50 Euro.

Stichting "Protestants Tehuis voor Bejaarden", gevestigd te Zeist, opgericht 24-6-1953, 3 3/4% obligatielening, 1955, groot 1 miljoen gulden,
-------- obligatie van f 1000, bruine sierrand op grijs veld, blankette, UNC12 Euro.
-------- obligatie van f 500, groene sierrand op grijs veld, 7 Euro

Stichting R.K. St. Canisius Ziekenhuis Nijmegen
Obligatie f 1000 in een 6% 30-jarige lening groot 3 miljoen gulden; Nijmegen, 1957; afm.: 21 bij 36 cm; blauwe sierrand op rose veld; gedrukt oranje bel. zegel; prijzen:
- EF: no. 894 (zoals getoond) gatenontwaarding, ongevouwen, 45 Euro (is verkocht).
- VF, klein 1 cm scheurtje in onderrand, gatenontwaarding, 25 Euro.
- VF: nietjessporen, bruine vlek in linkerr rand, gatenontwaarding, 15 Euro.

Stichting Sint Bonifatius Hospitaal
gev. te Leeuwarden, obligatie f 1000 in 7,25% leening 1968, groot 6 miljoen, Leeuwarden 3 dec. 1968; druk: c.a.Spin & Zoon, A'dam; vierkant oranje bel.zegel; wit gepreegd zegel; los couponblad, donker groene sierrand op groen, 13 ontwaardingsgaten, ongevouwen; prijs 25 Euro.
Op school leerden we dat Bonifatius in 754 te dokkum (Fr.) is vermoord: lees de geschiedenis.

Stichting St. Lucas, R.K. Ziekenhuis te Winschoten
9,5% 30-j. obl. lening, 1970, groot 6 miljoen gulden; Obligatie groot f 1000; Winshoten 1970; paarse sierrand op licht groen; druk: C.A. Spin & Zoon NV, Amsterdam; klein logo "St. Lucas Winschoten"; 2 verticale rijen kleine perforaties als ontwaarding en/of  ca. 15 à 25 ronde ontwaardingsgaten.; ongevouwen; div. handgeschr. teksten op de witte bovenrand, waaruit blijkt dat de stukken 15-8-86 waren afgelost; 50 Euro.Vereeniging Het Diaconessenhuis
gev. te Groningen; statuten goedgekeurd op 9-4-1884; Obligatie f 1.000,- in 3,5% 35-jarige geldleening groot f 1 miljoen, Groningen januari 1944; druk: Gebr. Hoitsema, Gr.; blauw beige sierrand, afm. 22 bij 26 cm.; not for sale / niet te koop.
Het Diakonessenhuis is gevestigd aan de Ketwich Verschuurlaan en is inmiddels met het (nieuwe) Rooms-Katholiek Ziekenhuis gefuseerd tot Martiniziekenhuis, dat anno 2007 een grote nieuwbouw pleegt aan de van Swietenlaan, de locatie waar het nieuwe RKZ al lange tijd gevestigd was, nadat men het oude pand aan de Heereweg in Helpman - waar ik geboren ben - had verlaten)

Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Ziekenhuizen op Gereformeerden Grondslag voor 's Gravenhage en omgeving, te 's Gravenhage,
------ 4,5% 12-jarige obligatielening groot f 50.000, obligatie f 100, blankette, blue border on yellow field, UNC = drukfris, 15 Euro.
------ 3,5% lening groot f 800.000, 1948, obligatie f 500, groene sierrand op  geel veld, blankette, UNC = drukfris, 10 Euro.
------ 3,5% lening groot f 800.000, 1948, obligatie f 1000, bruine sierrand op geel veld, blankette, UNC = drukfris, 15 Euro.

Vereniging voor Protestants-Christelijke Ziekenverpleging voor Dordrecht en omstreken,
8½% obligatie, 1969, 1000, Dordrecht, 15-10-1969, # 8000, prijs 25 €.

Zeemanshuis,
te Amsterdam; Aandeel groot Honderd Gulden, no. 519, op naam van H.C. Rijnbende, Amsterdam, Amsterdam, october 1854, in een inschrijving van f 150.000; blank gepreegd belastingstempel Noord-Holland, dunne zwarte sierrand, see picture, origin. handt. van de president van Vollenhove en van de secretaris, # = 1500; Op 25-7-1890 overgeschreven tnv mevr. Johanna Elisabeth Aletta Rijnbende, echtgenote van dhr. Jean Alstophius van Hemert te Haarlem, ZELDZAAM !!!
div. roestplekken, 1 cm scheurtje in linker rand op middenvouw, en 1,7 cm scheur in midden onderrand op de vouw, prijs 125 Euro.
Literatuur: VVOF Mededelingenblad september 1993, p. 5-8, met 1 afb., door J.E. Wustenhoff


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - care for children, elderly and patients

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl