HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

 Real Estate exploitation
Exploïtatie van Onroerend Goed
(update: 26-9-2023)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

Paypal accepted

postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 10 Euro or more

You are here: home - scripophily - search by activity - real estate / onroerend goed


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl
 
The Netherlands

Bouw- en Exploitatie Maatschappij "Vondelstraat-'s-Gravenhage"
gev. te 's Gravenhage; opgericht 1928; 8,5% obligatie, groot f 500, in leening van f 284.000; genummerde blankette; donkerblauwe sierrand; aanhangend couponblad; EF à UNC; 25 Euro.

Bouwgrondmaatschappij Tuinkwartier II
gev. te 's Gravenhage; opgericht 1929; Oprichtersbewijs aan toonder; bruine sierrand op blauw patroon; druk: Joh. Enschede, oranje bel. stempel; Haarlem; EF unfolded; 25 Euro.

Centrale Handelmaatschappij van Onroerende Goederen "Vredesjaar"
gev. te 's Gravenhage,  opgericht 1919, M. Kapitaal f 300.000, verdeeld in 3 seriën van elk 300; # = 3 * 200 = 600; ; Bewijs van aandeel, serie A, groot f 500 aan toonder; 's Gravenhage 1919; 2 origin. handt. ; 22,5 bij 31 cm.; grijs veld met witte rand en rood-zwarte sierrand daarbinnen; Op linkerrand is een mededeling geplakt dat in 1925 is afgewaardeerd tot 25%; Hieroverheen en over het aandeel 2 stempels: "Afgestempeld"; EF, 1 lichte middenvouw; 45 Euro.

Chipshol Forward N.V.
Gev. te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer); Bewijs van gewoon aandeel aan toonder, groot f 1; Hoofddorp 9-9-1991; zeer zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van drukkerij De Bussy Ellerman Harms B.V., Amsterdam; conditie: fris van de drukker zonder enig gebrek, met aanhangend couponblad; blauw-groen bedrijfslogo; 6 facsimile handtekeningen, waaronder die van oprichter-directeur J. Poot sr. (Jan). prijs € 95.
Er zijn ook Bewijzen van f 10 en f 50 uitgegeven met respectievelijk de letters B en C.
Lees de geschiedenis van dit projectontwikkelingsbedrijf rond luchthaven Schiphol en hoe de droom van de succesvolle projectontwikkelaar Jan Poot, over de toekomst van Schiphol en omgeving, gedurende decennia van Machiavelliaanse intriges, grotendeels is opgegaan in een rook van processen, claims, rechterlijke dwalingen en uiteindelijk de opening van een justitiële beerput, die on-Nederlands lijkt, en die je, gelardeerd met pedosexuele affaires, doden en doodsbedreigingen jegens vele betrokkenen, eerder zou verwachten in een boek van Ludlum of Forsyth, dan in de Nederlandse praktijk. Maar helaas.....

Exploitatie-Maatschappij Amstelhuis N.V.
Amsterdam, Bewijs van aandeel van f 1000, reserve-exemplaar (blankette), prijs 25 Euro.

Exploitatie-Maatschappij NOEMBING
gev. te 's Gravenhage; opger. in 1907 met M. Kap. f 1 miljoen;
----------- Bewijs van 1 onderoprichtersaandeel / Titre d'un dixième de part de fondateur; bruine decoratieve sierrand; 's Gravenhage, 1910; oranje NL belastingzegel en diverse belgische stempels; tekst in Nederlands en Frans; stempel uit 1922 ivm Kapitaalverhoging tot 2,5 miljoen en stempel uit 1937 met Kapitaalsverlaging tot 1,3 miljoen; conditie F: lijmspoor op onderrand, beschadigde bovenrand; achterop is geplakt een "certificat de bonnenprovenance de titres HOLLANDAIS detenus en Belgique", 23 Euro.
---------- 6% obligatie in leening groot f 300.000, 's Gravenhage 1931; blauwe decoratieve sierrand; divv. Belgische bel. stempels en oranje gedrukt NL bel.stempel, VF: ongevouwen, maar onderrand is onregelmatig; 23 Euro.


EMS-logo
  Exploitatie Maatschappij Scheveningen (E.M.S.) NV.
gev. te 's Gravenhage.
In 1959 bouwde bouwondernemer en projectontwikkelaar Reinder Zwolsman de nieuwe Pier van Scheveningen in opdracht van de E.M.S. en in in 1962 verwierf hij zelf het bedrijf E.M.S., destijds eigenaresse van alle grootschalige horeca in de badplaats Scheveningen, inclusief het Kurhaus en het Circustheater.
De laatste Zwolsman-bedrijven, waaronder de E.M.S., werden in 1978 geliquideerd.Vele kleine beleggers verloren hun in aandelen E.M.S. belegde geld, evenals Zwolsman zelf. Lees het uitgebreide en spannende verhaal over deze roemruchte ondernemer.

EMS aandeel f 100
EMS 5 aandelen van f 100
EMS aandeel f 500
EMS aandeel f 50

Druk van alle aandeelbewijzen: Joh. Enschede en Zn- Haarlem. Afmeting: 21 x 32 cm.

---------- 1963, bewijs van gewoon aandeel, groot f 100, rode sierrand, met coupons no. 37 e.v., conditie VF: lichte middenvouw en hoek rechts onder iets gekreukt, prijs € 50.

 

---------- 1963, bewijs van 5 gewone aandelen elk f 100 aan toonder; met couponblad, blauwe rand op grijs patroon; blauwe rand op grijs patroon; originele handtekening van Reinder Zwolsman; splitsing-stempel tot 10 keer f 50 in 1966, conditie EF, ongevouwen, prijs: 10 Euro.

  handtekening Reinder Zwolsman

---------- 1963, bewijs van aandeel, groot  f 500; met couponblad, splitsingstempel uit 1963: omzetting naar 5 aandelen van f100; en splitsing stempel uit 1966 naar 10 gewone aandelen van f 50; blauwe rand op grijs patroon; conditie EF, prijs: 15 Euro.

---------- 1966, bewijs van gewoon aandeel f 50 aan toonder, groene rand op grijs patroon, tekst in rode letters: "uitgifte 1966", met coupons no. 37 e.v., conditie EF: ongevouwen, prijs 25 Euro.


Flatgebouw "'Willem Schürmann"
te Rotterdam, opgericht 1932; 5% obligatie van f 500 in een hypothecaire leening groot f 40.000; # = 80 !; Rotterdam 1933; 3 origin. handt.; blauwe sierrand  en tekst, 20 bij 33 cm.; oranje bel. zegel; stempel uit 1939: "'vanaf 1935 rente teruggebracht van 5 naar 3,5% / jaar"; aanhangend couponblad waarvan coupons t/m 1940 geknipt; 75 Euro.

Forward Business Parks 2000 N.V.
Bewijs van één aandeel aan toonder groot één Euro; Schiphol-Rijk, 1-8-2002, met aanhangend coupons no's 5 e.v. ; formaat A4; conditie drukfris, geen gebreken, rood bedrijfslogo met klein vliegtuigje; prijs: n.o.t.k. Ik zoek deze stukken: mail me uw aanbod !


Gruno's grondbezit v/h NV Belgraver's Bouwmaatschappij te Groningen, kapitaal f 300.000,
--------- aandelen van f 1000, Groningen 1920, blouw, met scheur die vies is geplakt met sellotape, verder heel mooie conditie, sommige met, andere zonder coupons, # <300,  niet te koop.
-------- aandelen van f 500, Groningen, 1920, paars, met scheur die vies is geplakt met sellotape, verder heel mooie conditie, sommige met, andere zonder coupons, # <300,op naam van Mr. Dr. Rensinus Kappe, Advocaat en Procureur te Groningen., 23 Euro.
--------- idem, zonder geplakte scheur, t.n.v. Hendrik Sanders, notaris te Groningen, niet te koop (not for sale)
"Gruno's gronbezit" te Groningen (N.V.), bewijs van aandeel, serie 2, nr. 18 van f 1000 aan toonder, maart 1927, kapitaal f 1 miljoen, niet te koopHerstel van onroerende goederen "Linbet", Amsterdam 1963, aandeel van f 100; alle UNC
------ op naam van mevr. G. Bettings-van der Schaft, maar zonder handtekening (dus blankette op naam),  5 Euro.
------ op naam van mevr. A.C.Th. van den Berg-Bettings (blankette op naam),  5 Euro
------ blankette zonder naam,  3 Euro.

Huizen-Maatschappij "Bestendiging", NV
gev. te Amsterdam; Bewijs van aandeel f 1000, gedrukt op naam van de Heer A.L. Yland, met gedrukte tekst: "ter vervanging van een aandeelbewijs, afgegeven d.d. 21 april1959 opgemaakt door notaris O.W. Broersma, voornoemd, een en ander overeenkomstig het bepaalde in art. 28 van de statuten, zoals deze thans luiden", Amsterdam 1959; 2 origin. handt. van o.a. directeur A.L.Yland; mooie blauwe sierrand op geel; druk: Impr. v. Mantgem-Hofl., A'dam; aanhangend couponblad, waarvan 3 geknipt; EF: ongevouwen; 25 Euro.

Leidsche Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen
gev. te Leiden; opger. 1928;  Aandeel f 500 aan toonder, met aanh. couponblad; Leiden, 1929; donker blauwe sierrand en tekst; druk: de Bussy, A'dam; stempel uit 1934: kapitaal van 2 mln. teruggebracht naar 1,5 mln en de peplaatse aandeklen van f 500 naar f 250; orig. handt. van directeur van Zijp; 33 Euro.

NV "Maatschappij tot Exploitatie van een Volksgebouw"
's Gravenhage 1919 (sommige stukken z.j.); 3% obligatie f 5 in een lening groot f 75.000 t.b.v. het Volksgebouw aan de Prinsegracht 71-73 te 's Gravenhage; 2 originele handtekeningen van L. Buurman (Raad van Beheer) en van A.H. Deth (Cie. uit de obligatiehouders); oranje 10 c belastingstempel; afm. 21 x 14 cm.; drukkerij "de Arbeid", 's Gravenhage; rechts bovenin staan rente-aantekeningen van 1930-1938; lees de historie !; prijs € 25.

Maatschappij tot exploitatie van het Buiten Nieuwland
gev. te 's Gravenhage; opgericht 1917; druk : Mouton & Co. den Haag; fraaie sierrand met tulpen;
---------- Bewijs van aandeel f 1000, rode tekst en rand; genummerde blankette met aanh. couponblad, no 1; enkele kreukels maar ongevouwen; 75 Euro.
---------- idem, no 945; enkele kreukels, maar ongevouwen, 1 cm scheurtje links  met bruin vlekje; 33 Euro.
---------- Bewijs van onderaandeel f 100; ongenummerde blankette, blauwe sierrand en tekst; VF, maar diverse kreukels; 25 Euro.

Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Algemeen Grondbezit"
gev. te 's Gravenhage; opgericht 1914; Oprichtersbewijs no.5  aan toonder, rechtgevend op 1/20e van de overwinst; # = 20 !; 's Gravenhage 1904; 2 originele handtekeningen; rode decoratieve sierrand en blauwe letters ; formaat 16,5 bij 25 cm.; enkele kleine roestsporen, 1 middenvouw, stempeltje "van 1904"; 95 Euro.

Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Havenlaan",
gev. te 's Gravenhage; opgericht 1906; 4,5% schuldbrief, no 72, groot f 1000; 's Gravenhage 1906; zwarte sierrand van muzieknotenschrift op groen veld; 18 bij 25 cm.; druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem; 4 origin. handtekeningen; blanco gepreegd belastingzegel; div. losse coupons en talons; kleine roestsporen op voorkant en sterkere op binnenkant; 45 Euro.

NV Maatschappij tot exploitatie van Onroerende goederen
"PRATO", gev. te Riethoven (N. Br.), opgericht 5-12-1922, kapitaal f 5000, verdeeld in 50 aandelen van f 100 aan toonder, eenvoudige zwarte sierrand, see picture, EF, ongevouwen, met aangeniet bewijs v. rechtsherstel (NL) en Belgisch certificaat van aangifte, origin. handt. van 2 commissarissen, frater Klinski (Pools geestelijke en van 1922-1927 abt van de St. Benedictus Abdij "De Achelse Kluis"), van J.P. Ladraque (een leek), en van de directie, H. Bus (Pater Antonius Bus, op wiens naam de gronden voorheen stonden) en H. te Deijckstal (?). Het ging hierbij om de exploitatie van het Benedictijner klooster "De Achelse Kluis", op de grens van Belgie en Nederland, tussen Achel en Valkenswaard. lees de economische geschiedenis, EF, ongevouwen, prijs 45 Euro.


Gevel van Hotel Mercurius, Prins Hendrikkade 20 Amsterdam
Gevel van het gebouw "Mercurius", nu Rijksmonument, aan de Prins Hendrikkade no. 20. De zinken beelden in het fronton zijn gemaakt door F.L. de Fernelmont. Handelsgod Mercurius wordt geflankeerd door figuren die Amstel en IJ symboliseren. Klik voor een vergroting

hotel Mercurius, Prins Hendrikkade no. 20, Amsterdam in 1896klik voor vergroting

 

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "MERCURIUS"
gev. te Amsterdam, opgericht door Heinrich Martens, op 19-3-1896.

Aandeel groot f 1000, met los couponblad, afm. ca. 20 x 17,5 cm., Aan de onderkant is een oud couponblad netjes afgeknipt. Met gepreegd blanco belastingstempel; bruine sierrand;
Typ.: J.L.E.I.Kleynenberg, Rokin 30, A'dam;

Op de achterzijde is gedrukt (?) aangegeven dat op 21 -1-1930 het aandeel is ingeschreven ten name van de N.V. Nederlandsche Hotel Maatschappij te Amsterdam, ondertekend door Heinrich's kleinzoon H.Ch.C.L.Martens (directeur van Mercurius). Zie hierna voor aandelen van die Nederl. Hotel Mij.

Prijs: € 25
(U krijgt een ander no. dan deze scan, maar even goede kwaliteit)

Het onroerend goed betrof het gebouw Mercurius, aan de Prins Hendrikkade no. 20, in 1883 ontworpen door Yme Gerardus Bijvoets. Hij ontwierp een vier meter brede passage met twintig winkels, een hotel, café en bovenwoningen. Het Hotel du Passage ging vanaf 1895 aan de Amstel verder als hotel De l'Europe. Het gebouw werd verbouwd tot kantoorgebouw Mercurius. In 1895 ook kreeg de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "MERCURIUS" haar Koninklijke Bewilliging, zodat die op 19-3-1896 kon worden opgericht.

Heel veel later, in 1992,werd het gebouw in gebruik genomen als spiritueel centrum Oibibio van Ronald-Jan Heijn. Dat ging zeven jaar later failliet. Sinds 2001 zijn er allerlei verschillende bedrijven gevestigd, en sinds 2009 zit op de begane grond een supermarkt van Albert Heijn. De gevel toont nog steeds de naam MERCURIUS en heeft mooi beeldhouwwerk, gemaakt door F.L. de Fernelmont: handelsgod Mercurius wordt geflankeerd door figuren die Amstel en IJ symboliseren.

Bronnen:
- dhr. Heideman, persoonlijke communicatie, juni 2014.
- div. hier aanklikbaar gemaakte bronnen.


Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "Tertius",
gev. te Rotterdam, kapitaal f 150.000, # = 150 aandelen van f 1000; Aandeel f 1000, Rotterdam, 1925; origin. handt. van directie A.Poot en commissaris....;, zwarte sierrand, druk: J.de Jong-Rotterdam; los couponblad; iets gekreukt; prijs: 85 Euro.

NV. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen Van Nassau La Lecq,
opgericht in 1888, bewijs van Aandeel f 1000, Dordrecht 1891; 19 bij 25,5 cm.;  op naam van Margaretha Petronella Jacoba Smits, van der Goes  (?); weduwe van...... Scharff; in 1892 overgeschreven t.n.v. Jacoba Clasina Lieftinck en volgens stempel van 1904 sindsdien aan toonder; in 1947 afgestempeld tot f 40; bruine sierrand, los couponblad, typogr.: de Brakke Grond, A'dam; gepreegd belastingzegel  1 Gldn.; In rechter-onderrand hoekje afgescheurd van 0,8 bij 2,5 cm., prijs 75 Euro.

M.E.O.G. (Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen NV), Enschede, opgericht in 1936.
Het onroerend goed betrof de Katoenweverij, Ververij en Drukkerij N.J. Menko. Momenteel prijkt die naam nog aan alle kanten op de oude fabriekswatertoren, die anno 2006 wordt ingericht als appartementencomplex. De fabrieken met de naam Menco stamden reeds uit 1881 e.v. en zijn in de 2e wereldoorlog zeer zwaar gebombardeerd. De firma werd in 1935 omgezet in een NV. (bron: T. Wiegman, 1981). Zoals op de aandelen staat is M.E.O.G. is opgericht in 1936.
----- bewijs van aandeel f 1000 t.n.v. dhr. J.Menko J Zn, Enschede, 16-7-1936; origin. handt. van J. M. Menko (commissaris) en Jac Meilink (directie); diagonaal geplaatst stempel "vervallen", aanh. couponblad, bruine sierrand, EF, 50 Euro.
----- bewijs van aandeel f 1000 t.n.v. de heer J.M. Menko, 16 juli 1936, blauwe sierrand op grijs, rode duplicaat-opdruk: het aandeel was verloren gegaan, waarschijnlijk bij de bombardementen in de 2e wereldoorlog; aanh. couponblad, ondertekend door Jac Meilink als directie, EF, 30 Euro.


Stichting Het Dorp -Grondcertificaat  

Stichting "Het Dorp", te Arnhem

Deze certificaten zijn meer een bewijs van een gift en geven geen eigendomsrecht. De gelden werden gebruikt voor aankoop van de gronden voor het later op te richten dorp waar gehandicapten zelfstandig zouden gaan wonen. Denk aan de toenmalige grote TV-actie  met Mies Bouman ! De eerste liefdadigheids - marathon - TV-inzamelingsactie van ons land.

prijs 10 Euro.

---------- Grondcertificaat ten behoeve van de Stichting "Het Dorp" te Arnhem, 1962, uitgegeven door de Boerenleenbank / Raiffeissenbank te ....; t.n.v. div. leden van de familie Geerdink, te Hoenderlo en van dezelfde familie te Sneek en Delft.;  klein formaat: 19 bij 13 cm; blauwe sierrand met klein logo van de Stichting: een mens-sleutel figuur, EF / UNC, ongevouwen, prijs 10 Euro. (U krijgt niet het afgebeelde stuk,maar een ander nummer in gelijke kwaliteit).
---------- Grondcertificaat ten behoeve van de Stichting "Het Dorp" te Arnhem, 1963, uitgegeven door de Boerenleenbank / Raiffeissenbank te Zaandam.; t.n.v. div. leden van de familiePerron te Koog a/d Zaan; klein formaat: 19 bij 13 cm; blauwe sierrand met klein logo van de Stichting: een mens-sleutel figuur, VF `a EF, ongevouwen, prijs 10 Euro. (U krijgt niet het afgebeelde stuk,maar een ander nummer in gelijke kwaliteit).


Syndicaat Sepoetih
(exploitatie van landerijen in Nederl. Indië)
's Gravenhage; opgericht in 1910; Bewijs van aandeel voor een zevenhonderd vijftigste gedeelte  in het Syndicaat Sepoetih; Op achterkant staat het oprichtersregelement; blauwe sierrand, ca. 19 bij 24 cm.; 3 originele handtekeningen van de leiders, C.L.W. Moorrees, c.a.m. van Vliet en R.J.O Menten; EF, prijs 35 Euro.

"De Tijdgeest" N.V., Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Zaken, te Rotterdam
3% obligatie groot f 20, 20e serie eener premieleening, Rotterdam, 1913 (uitlotingsschema t/m 1988); met 5 stortingsbewijzen op een apart vel papier. Deze premielening is met het obligatienummer gerelateerd aan de opbrengst van het zelfde lot-nummer in de 404e Nederlandse staatsloterij; hiertoe diende de aangehechte Premiecoupon, op het blad onder de rentecoupons; zie de tekst;
afm. ca. 15 x 30 cm., incl. coupons; paarse druk; fraaie Art-Deco sierrand; ZELDZAAM: bij mijn weten nog nooit geveild; conditie VF: kleine randdefecten; prijs € 99.Belgium
Naamloze Tuinbouwmaatschappij van Linthout, opger. April 1898, Kapitaal 400.000 Franken, verdeeld in 400 aandelen van 100 fr., orig. handt. Bern. Cools en ...., paarse letters en sierrand op groen, zwart + rood belastingstempel, 3 paarse stempels i.v.m. Remboursements, uit 1940 (400 Fr), 1951 en 1956 (500 Fr), geen coupons, ongevouwen, conditie EF, f 55 = 25 Euro
Ingebracht waren o.a bouwgrond in Etterbeek, huizen en bouwgrond in Sint-Lambrechts Woluwe en een Kasteel in deze plaats.

Westende Société Anonyme Foncière & Industrielle
Bruxelles,  constitué en 1931
----------, 1935, Action de 250 Francs; brown decorative border on green field; print: J.Deheneffe, Bruxelles, EF: unfolded, hardly visible < 0,5 cm tear in left border; coupons attached; 10 Euro.
---------- 1941, Part de Dividende; blue decorative border on yellow; large stamp from 1942 with name change to Société Générale Foncière et Industrielle; Impr. L. van der Aa, Br.; EF, 10 Euro.Dutch East Indies / Nederlands Indië
Maatschappij tot exploitatie van het Land Mangoenan Djero
gev. te Soerabaya Pasoeroean of Probolinggo, bij acte No. 7 van den notaris D.P.Erdbrink, gepasseerd op 6 december 1883; Kapitaal f 500.000 vol gefourneerd; Bewijs van aandeel f 500, afgegeven aan toonder,  geregistreerd onder No. 284; 4 originele handtekeningen van de directeur T.J. van  Haren Noman en de commissarissen R.S. Thal Larsen, W.G.F. Vermaassen en J.A. Cambier; blanco gepreegd bel. zegel; formaat 21 bij 34 cm, conditei EF: 1 amper zichtbare vouw;  zeer uitzonderlijk ontwerp (see 117 kb picture), uiterst zeldzaam: voor zover ik weet nooit eerder geveild, enig mij bekende exemplaar; prijs 495 Euro.
Het bedrijf was eigendom van de familie Cambier.
Wie kan me meer vertellen over dit bedrijf ? Bezemer (1921)  Geeft over het woor Mangoenan het volgende: "Complex van zoutdepôt-pakhuizen (etablissement) in het zoutland  Boender, nabij de hoofdplaats Pamekasan, afdeeling en regentschap van dien naam, residentie Madoera.France
Crédit Foncier Continental, SA
Paris, 1928; Action de 100 Francs au porteur; Imp. de la Bourse et des Cies d'Assurances-Paris, black decorative border and text on green field; red  tax stamp, EF, 15 Euro.

La Foncière Passy Mont Blanc
Paris / Passy (Haute-Savoie), 1928; Action Privilégiée de 100 francs au porteur, blue/white, condition EF: unfolded, minor wrinkle in right upper border, coupon sheet attached and folded on the back. price 75 Euro.
Nowadays Passy Mont Blanc is a beautiful resort located very high up in the mountains near the Mont Blanc.

Société Immobilière du Domaine de Rothschild
Action de 100 Francs au porteur; Grasse (France), 1926; Impr. Imbert & Cie, Grasse; , ca. 23 by 31 cm.; 14 by 9 cm. vignette in yellow underprint of scenery with palm trees and cypresses; black decorative border, see picture,  coupons attached; 15 by 5 cm purple rectangular stamp, with what I think is a name change to what I think is Ancien Domaine Alice de Rothschild, seated in Paris; folded once; red stamp with family crest of arms, price 125 Euro.

Germany / Deutschland
Westend Terrain und beteiligungsholding AG
Frankfurt, 1987; Sammel-Vorzugsaktie ohne Stimmrecht, über 10 Vorzugsaktien zu je 50 Mark (certificate for 10 shares of 50 Mark each); rose / brown, size 21 by 30 cm; 9,5 by 6,5 cm. engraving of the Frankfurt Villa of the Rothschild family; see picture, 2 facsimile signatures, but no Kontrollunterschrift and cancelled with the word "Ungültig", printed in red, so it may be an unissued certificate; prirnt: W. Oldenburg, München, price 45 Euro.

Spain
Nuevo Madrid S.A
established in 1941; Accion (Engl.: share)  de 500 Pesetas, Madrid (Spain), 1946, size: 23 by 32 cm. + coupons; 22 by 31 airial view of the cituy as planned, in blue, see 128 Kb picture; coupons attached, unfolded, EF, price 45 Euro.USA
The American Superpower Corporation,
established in 1923 under delaware law; later trading under the name of the building and real estate developer Webb & Knapp (see below) dark blue border on light blue field, no vignette, 100 shares, 1943, print: ABNC; 2 vertical folds, very clean, price: 25 Euro.

Builders Investment Group, Florida, 1970th ,
----------- ocre, warrant to purchase x shares, vignette: beautiful woman sitting in front of skyscrapers and landscape, punched character cancellation and number stamp, 15 Euro

Greenfield Real Estate Investment Trust, established 20-12-1960, vignette: man with triangle, a pair of compasses, books, a globe and city skyline, x shares, unfolded cancellation stamp in lower corner, number written with red pen under company name, 34 Euro.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - real estate / onroerend goed


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl