HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Banks & Investment Funds in The Netherlands
(update: 21-1-2024)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily -search by activity - Banks and Investment Funds in The Netherlands

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl


A

Aandelen in Zes Zuid-Afrikaansche Goudmijnen
Certificaat groot 10 Zuid-Afrikaansche Ponden Sterling, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de acte op den 30sten November 1932 voor de Notaris E.Th. Koopman te Amsterdam verleden, uitgegeven door het Administratie-Kantoor van Aandelen in Vennootschappen en in Binnen- en Buitenlandsche Leeningen N.V., gev. te A'dam., Amsterdam 1956 (193. overschreven); druk: Drukkerij J.R. Vrolijk, A'dam; groene sierrand, 26 bij  19 cm.,  gedrukt oranje bel. szegel; conditie VF: 1 zeer lichte vouw, maar veel ontwaardingsgaten door de originele handtekeningen, prijs 50 €.


ABN logo
ABN

De Algemene Bank Nederland N.V (ABN) ontstond door een fusie van de in 1824 opgerichte Nederlandse Handel-Maatschappij (NHM) en de in 1861 opgerichte Twentsche Bank. Het beeldmerk (logo) van de ABN was een combinatie van het anker van het logo van de NHM en het steigerende paard in het logo van de Twentsche Bank.

Algemene Bank Nederland N.V.
gev. te Amsterdam;
- ABN 7,5% 3-jarige kasobligatie groot f 100 aan toonder (met strook voor de administratie) en ABN logo. Amsterdam, z.j., afm. ca. 18,5 x 25 cm., zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij De Bussy Ellerman Harms, prijs € 50.

- kasbiljet aan toonder, groot f 100, Amsterdam, 1972-1975, afm. ca. 13 x 19 cm, bruine sierrand en ABN-logo, zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij De Bussy Ellerman Harms, prijs € 50.

- 8,5 % kapitaalobligatie, per 1979 / 1998; Amsterdam, 1978, afm. ca. 13 x 19 cm, paars-rode sierrand, zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij De Bussy Ellerman Harms, prijs € 50.

- 12% kapitaalobligatie 1981 per 1982-2001, groot f 1000, Amsterdam 1981, afm. ca. 13 x 19 cm, rood-bruine sierrand, zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij De Bussy Ellerman Harms, prijs € 50.

- idem, groot 50 x f 1.000, paarse sierrand, prijs € 50.

Literatuur:
de Vries, J., Vroom, W en Graaf, T. de, Wereldwijd bankieren: ABN ANRO 1824 - 1999; uitg. ABN AMRO, A'dam 1999; gedenkboek, 608 blzn., met veel illustraties en foto's, warm aanbevolen !ABN AMRO

De ABN AMRO Bank is in 1991 ontstaan door een fusie van de Algemene Bank Nederland (ABN, in 1964 ontstaan door een fusie) en de Amsterdam-Rotterdam Bank (AMRO Bank, ook in 1964 ontstaan door een fusie).

ABN AMRO Bank
gev. te Amsterdam; Euro 5.000 Reverse Exchangeable Securities due April 2002, exchangeable for ordinary shares........;
Rare SPECIMEN from the archives of the famous Dutch printer De Bussy Ellerman Harms (in Amsterdam), measuring 21 by 30 cm; condition UNC (print fresh),  all issued in Amsterdam, year 2000;
---------- exchangeable for ordinary shares of Cisco Systems, green border, price 50 €.
---------- exchangeable for or ordinary shares of Royal Dutch Petroleum Company, price 50 €.
---------- exchangeable for ordinary shares of Koninklijke Ahold N.V., price 50 €.

ABN AMRO Global Property Securities Fund N.V.
Bewijs van 100 gewone aandelen; Amsterdam, 1996; zeldzaam specimen van de Drukkerijen de Bussy Ellerman Harms bv te Amsterdam, afm. ca. 17 x 19 cm; prijs € 25.

ABN AMRO Holding N.V.
Royeerbaar Certificaat aan toonder van 100.000 Preferente Aandelen Serie 1 op naam elk groot Vijf Gulden;
Amsterdam, 1990; zeldzaam specimen van de Drukkerijen de Bussy Ellerman Harms bv te Amsterdam, afm. ca. 17 x 19 cm; prijs € 50.

ABN AMRO Liquiditeiten Groeifonds N.V.
Bewijs van 10.000 gewone aandelen aan toonder elk groot Fl. 10; Amsterdam, 1991; zeldzaam specimen van de Drukkerijen de Bussy Ellerman Harms bv te Amsterdam, afm. ca. 17 x 19 cm; prijs € 50.

ABNAMRO Property Securities Fund Far East N.V.
Amsterdam, 1997; bewijs van tienduizend gewone aandelen aan toonder, elk groot f 1; afm. ca. 13 x 19 cm, paars-rode sierrand, zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij De Bussy Ellerman Harms, prijs € 50.

Literatuur:
de Vries, J., Vroom, W en Graaf, T. de, Wereldwijd bankieren: ABN ANRO 1824 - 1999; uitg. ABN AMRO, A'dam 1999; gedenkboek, 608 blzn., met veel illustraties en foto's, warm aanbevolen !


Administratie- en Exploitatie Maatschappij "Kunsthoek" (NV), gev. te Amsterdam, opger. 15-12-1909, Kapitaal f 25.000, # = 25 aandelen van f 1000 aan toonder; mij alleen blankettes bekend, mooie blauwe sierrand, EF/UNC, prijs 250 euro.

Algemeene Nederlandsche Hypotheekbriefbank, oprichtersbewijs  

Algemeene Nederlandsche Hypotheekbriefbank

Gev. te Rotterdam op 18-8-1903;

Oprichtersbewijs aan Toonder, R'dam, september 1903, Typ. Nygh & van Ditmar, R'dam; afm. ca. 30 x 19 cm. met voll. aanh. couponblad; 4 handtekeningen van directie en raad van toezicht, groene sierrand;

conditie VF +; Voor zover ik weet nog nooit geveild, 4 ex. beschikbaar, de nrs. 50, 104, 181 en 182; prijs € 35.

Algemene Bank voor Zakelijk Onderpand
Gev. te 's Gravenhage, aandeel f 1000 in een kapitaal van 1 miljoen; druK J.H. De Bussy, Amst, blauwe sierrand, afm. ca. 20,5 x 32 cm.; VF: div. gebr. sporen, prijs € 50.

Amsterdam Option Traders (AOT) N.V.
Amsterdam, 1985, Bewijs van 5.000 gewone aandelen aan toonder elk groot Fl. 1; zeldzaam specimen van de Drukkerijen de Bussy Ellerman Harms bv te Amsterdam, afm. ca. 17 x 19 cm; prijs € 50.

AXA Beleggingsfondsen N.V.
's Gravenhage, 1998; Bewijs van 1.000 gewone aandelen in Fonds 4, AXA obligaties Nederland; zeldzaam specimen van de Drukkerijen de Bussy Ellerman Harms bv te Amsterdam, afm. ca. 17 x 19 cm; prijs € 50.

B

certificate of the Bank of America, 1845  

Bank der Vereenigde staten van Amerika = Bank of the United States of America:
Established in Philadelphia in 1816

Certificate in Dutch language, issued in the years 1841 - 1852 (items available here are from 1842, 1844 and 1845) in Amsterdam against original shares of 100$ each. The issuing bank was the very famous banking-group of Hope & Comp., Ketwich and Voombergh and the widow of Willem Borsky. Hope & Co. represented the Dutch or European shareholders in the US Bank when it ran into difficulties around 1841. Just like about 50% of all the USA banks did after the Panic of 1837, related , among other factors, to a sharp decline in cotton prices after a bubble in the prices of land, slaves and cotton in the years before.

The certificates are in condition EF, without folds, very clean and have an ornate border of the so called "music note" type (a type of security print). It measures: ca. 21 x 26 cm, with separate complete coupon sheet, Price 45 Euro. 

Literature (In Dutch):
- Bank der Vereenigde Staten = 6% Bank der Vereenigde Staten (Rothschild Loan), VVOF Mededelingenblad, december 1980, p. 16-17, 1 afb., 1 tabel, door ?
- Bank der Vereenigde Staten van Amerika, VVOF Mededelingenblad september 1980, p. 4-6, met 1 afb., door ?


Bank Mees & Hope, N.V.
's Gravenhage
(in 1993 gefuseerd met Pierson, Heldring & Pierson tot MeesPierson)
---------- 11% BMH Bankbrief 1982 per 1987/1990 aan toonder, groot f 5.000; 's Gravenhage 1982; zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij DeBussy Ellerman Harms; groene sierrand, conditie UNC (drukfris); aanhangend couponblad; logo van BMH; afm. ca. 20,5 x 29,5 cm.; prijs € 75.
---------- Bewijs van vijf 6,25% obligaties aantoonder, elk groot f 1.000; 1987 per 1991/1994; 's Gravenhage 1987; zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij DeBussy Ellerman Harms; groene sierrand, conditie UNC (drukfris); aanhangend couponblad; logo van BMH; afm. ca. 21,5 x 33 cm.; prijs € 75.
Literatuur:
Mees Pierson:
aflevering 1, VVOF Mededelingenblad september 1997, p. 7, 8, 13 en 14, met 2 afb., door Mr. B. Korner
aflevering 2, VVOF Mededelingenblad december 1997, p. 7, 8 en 13, met 2 afb., door Mr. B. Korner
(aflevering 1 en 2 zijn samengevoegd aanklikbaar gemaakt)
aflevering 3, VVOF Mededelingenblad maart 1998, p. 8 en 13-14, door Mr. B. Korner
aflevering 4, VVOF Mededelingenblad september 1998, p. 3-5, met 3 afb. door Mr. B. Korner


Bank van Tavolière te Napels
Renversaal, Amsterdam, 1839; 17,5 by 25 cm.; black decorative border, on the front 3 payment stamps; on the back 3 Dutch tax wet stamps; condition EF: unfolded; price 135 €.


Bank voor Nederlandse Gemeenten: rentespaarbrief uit 1957

Bank voor Nederlandsche  Gemeenten
gev. te 's Gravenhage; Rentespaarbrief f 25 aan toonder, 1957 - 1971; blauwe sierrand; wit gepreegd zegel met logo; UNC, uncancelled, 35 Euro.
Nederland is sinds december 2015 een vijfde systeembank rijker. De Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) is door toezichthouder De Nederlandse Bank geoormerkt als te belangrijk om ten onder te gaan. De bank, die vooral krediet verstrekt aan Nederlandse overheden, moet daarom een extra buffer van 1% van zijn risicogewogen bezittingen aanhouden.
Naast BNG behoren ING Bank, Rabobank, ABNAmro en SNS Bank tot het rijtje nationale systeembanken.


Beleggingsfonds Hartogensis,
---------- Amsterdam, 1974, Bewijs van inschrijving van (ingevuld: 15) participaties, bruine sierrand op geel patroon, zwart logo van 3 x 3 cm., origin. handtekeningen; conditie VF: 4 ordnergaten links , prijs 50 €.
---------- Amsterdam, 1974, Bewijs van inschrijving van 1 participatie, paarse sierrand op paars patroon, zwart logo: 3 bij 3 cm; ; originele handtekeningen; conditie VF+, prijs 50 Euro.
---------- Brief uit Amsterdam, 1977 i.v.m. het gratis verstrekken van opties aan participanten; 4 bij 4 cm logo met gearceerde h in zwart veld met bedrijfsnaam er omheen; 5 Euro.

Beleggingsfonds voor spaarders; Bericht van inschrijving voor 5 deelnemingen, vertegenwoordigend 0,5 aandeel in het Rotterdamsch Beleggingsconsortium (nu meer bekend als ROBECO!), ingeschreven bij de Stichting Nutsspaarbank Eenrum. klein formaat: 13 * 21 cm., klein vignetje van bij op honingraad, in 1964 aangemaakt of uitbetaald, blouwe rand, met links 2 archiefmap-gaten, verder EF. Achterop een door koper ondertekende verklaring dat het inkomen lager is dan f 12.000, prijs 23 Euro. Zie voor- en achterkant.

Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Bewijs van Aandeel   Bouwfonds Nederlanse Gemeenten, N.V.

Gevestigd te Assen en opgericht in 1947 (De NV Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten (zie verder hier onder) werd later NV Bouwkas Nederlandse Gemeenten en Bouwfonds Nederlandse Gemeenten).

Conditie UNC = drukfris, met aanhangend volledig couponblad; beide typen met fraaie gele sierrand met veel bedrijfslogo's. Afm. A4.

---------- 1963, Maatschappelijk Kapitaal f 5 miljoen; Bewijs van aandeel B groot f 250 waarvan 10% gestort; t.n.v. de gemeente Eibergen, prijs € 15.
---------- 1966, Maatschappelijk kapitaal f 10 miljoen; Bewijs van aandeel groot f 250 waarvan 10% gestort; t.n.v. de gemeente Eibergen, prijs €10.

Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten, Bewijs van aandeel  

Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten, N.V.

Gev. te Assen, opgericht in 1947; Maatsch. Kap. f 500.000;

Bewijs van aandeel f 250 t.n.v. de Gemeente Eibergen, met voll. aanh. couponblad; Assen, 1951; afm 35 x 21 cm; originele handt. van directeur en commissaris, Zeldzaam !

Prijs € 15.

De NV Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten werd later NV Bouwkas Nederlandse Gemeenten en Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (zie hier boven).

Bouwkas Amstel
Aandeel van f 500,  Amsterdam 1947, # = 200 ; prijs: 23 Euro.

BOZ N.V. (Bank Onroerende Zaken)
gev. te Amsterdam; Verzamelbewijs van 10 obligaties à f 100 in 8,25 % obligatielening 1971 per 1982/86 groot f 9 miljoen; druk: Joh. Enschede- Haarlem; blauwe sierrand, aanh. voll. couponblad; 2 ontwaardingsgaten door facs. handtekenimgen; conditie EF: ongevouwen; afm. 20 bij 31 cm; prijs 50 €.C

Centrale Werkgevers Risico-Bank te Amsterdam
Overeenkomst van Risico-Overdracht, tussen
a) bovengenoeme bank,
b) de Houtrakpolder, en
c) de Onderlinge risico-vereeniging van waterschappen, polders, veenschappen en veenpolders, m.b.t. het ongevalsrisico (geregeld in de ongevallenwet van 1901) i.v.m. de werknemers van de Houtrakpolder, Amsterdam, 31-12-1909; zwarte sierrand, oranje belastingstempel, EF, ongevouwen, 50 Euro.


Concordia Res Parvae Crescunt, zie Negotiatie Concordia Res Parvae Crescunt,


Coöperatieve Rabobanken
Zeldzame SPECIMEN uit de geruimde archieven van drukkerij De Bussy Ellerman Harms, Amsterdam. Van elk stuk zijn hooguit ca. 10 bewaard gebleven en later "geruimd".

Afm. 17,5 x 21 cm excl. coupons en met coupons 21 bij 30 cm.
Conditie UNC (drukfris, vaak met een midden-vouw tussen kasbon en couponblad),

met oranje-zwart logo van de Rabo Bank: lopende man op zonnewijzer.

De kasbonnen in Belgische Franken zijn uiteraard voor 2002 uitgegeven en die in Euros vanaf 2002.

 
 

5% kasbons (rode sierand, 100.000 B.Fr),

6% kasbons (blauwe sierrand; 100.000 B.Fr),

7% kasbons (paarse sierrand, 100.000 B.Fr),

8 % kasbons (groene sierrand, 100.000 B.Fr.)

kasbons van 2.000 € (blauwe sierrand met €-tekens)

kasbons van 5.000 € (groene sierrand met €-tekens)
Prijs per stuk: 15 € voor de kasbonnen in Euros.

Prijs per stuk: 10 €
voor de 5%, 6%, 7% en 8% kasbonnen in Belgische Franken.Deze stukken uitstekend geschikt als relatiegeschenk.

Bestel hier of laat U eerst raden.

   

----- Coöperatieve Rabobank Aardenburg/Eede, gev. te Aardenburg (Z): 5% kasbon (5), 6% kasbon (3), 7% kasbon (3), 8% kasbon (3), kasbon € 2.000 (8), kasbon € 5.000 (10).
----- Coöperatieve Rabobank Baarle -Nassau, gev. te Baarle-Nassau (Be), (enclave in N.Br.): 5% kasbon (11), 6% kasbon (1), 7% kasbon (2), 8% kasbon (2), kasbon € 2.000 (3), kasbon € 5.000 (6).
----- Coöperatieve Rabobank Bladel-Reusel, gev. te Reusel (NBr): kasbon € 2.000 (1), kasbon € 5.000 (3).
----- Coöperatieve Rabobank De Mierden-Reusel, gev. te Reusel (N.Br.): 5% kasbon (2), 6% kasbon (2), 7% kasbon (3), 8% kasbon (3),
----- Coöperatieve Rabobank Dieteren-Roosteren (L), gev. te Roosteren (L): 7% kasbon (1), 8% kasbon (1),
----- Coöperatieve Rabobank Hulst-Nieuw Namen, gev. te Hulst (Z): 5% kasbon (6), 6% kasbon (5), 7% kasbon (5), 8% kasbon (4), kasbon € 2.000 (4), kasbon € 5.000 (6).
----- Coöperatieve Rabobank Maastricht, gev. te Maastricht (L): 7% kasbon (1), kasbon € 2.000 (1), kasbon € 5.000 (1).
----- Coöperatieve Rabobank  Ossendrecht, gev. te Ossendrecht (N.Br.): 5% kasbon (5), 6% kasbon (2), 7% kasbon (2), 8% kasbon (3), kasbon € 2.000 (2), kasbon € 5.000 (2).
----- Coöperatieve Rabobank Roermond, gev. te Roermond (L): kasbon € 2.000 (1), kasbon € 5.000 (1).
----- Coöperatieve Rabobank Roosendaal, te Roosendaal (NBr): 5% kasbon (2).
----- Coöperatieve Rabobank Sas van Gent, gev. te Sas van Gent (Z): 5% kasbon (4), 6% kasbon (1), 7% kasbon (3), 8% kasbon (3), kasbon € 2.000 (4), kasbon € 5.000 (7).
----- Coöperatieve Rabobank Sluis-Ijzendijk, gev. te Sluis (Z): 5% kasbon (3), 6% kasbon (5), 7% kasbon (2), 8% kasbon (2).
----- Coöperatieve Rabobank St. Jansteen, gev. te St. Jansteen (Z), kasbon € 2.000 (4), kasbon € 5.000 (1).
----- Coöperatieve Rabobank Terneuzen-Axel, te Terneuzen (Z), kasbon € 2.000 (8), kasbon € 5.000 (8).
----- Coöperatieve Rabobank West Zeeuws Vlaanderen, gev. te Oostburg (Z): 5% kasbon (5), 6% kasbon (1), kasbon € 2.000 (5), kasbon € 5.000 (8).
----- Coöperatieve Rabobank Zuidwesthoek, gev. te Woensdrecht (N.Br.): kasbon € 2.000 (6), kasbon € 5.000 (9).
----- Coöperatieve Rabobank Zundert, gev. te Zundert (N.Br.): 5% kasbon (4), 6% kasbon (1), 7% kasbon (4), 8% kasbon (2),Crediet- en Handelsvereeniging "Banda",
Gevestigd te Amsterdam, opgericht in 1886.
Lees de uitgebreide tekst over het doel en de bezittingen der maatschappij, de details der diverse emissies en wat er van terecht kwam. En (t.z.t.) ook over de historie van dit  vroeger voor de nootmuskaathandel zo belangrijke gebied.
De gewone en preferente aandelen zijn fraai geïllustreerd met een 6 bij 8 cm  gravure van het eiland Groot banda en  Neira, gelegen aan het Oost Gat en de Banda Zee. English: illustration: map of the isle of Banda in the Banda sea
---------- gewoon aandeel van Fl. 1000,- , Amsterdam 1886 (oplage 1000 st., waarvan in 1925 708 stuks zijn ingewisseld tegen preferente aandelen: zie hieronder.); Zwarte sierrand op geel, gravure (zie boven); gedrukt bij De Bussy in Amsterdam., conditie F: geplakte vouw- en andere scheurtjes en veel nietjessporen, prijs 95 Euro.
---------- 7% preferente winstdelende aandelen ("7%" en "preferent" staan niet op het stuk zelf te lezen),  Amsterdam, 1925; gedrukt bij De Bussy in Amsterdam, oplage : totaal 2000 st., waarvan  708 mèt oranje gedrukt belastingzegel en 1292 zonder. Die 708 stuks werden gratis verkregen tegen inwisseling van gewone aandelen. Zwarte sierrand op groen,
------------------------- met bel. zegel, conditie VF+ en VF-: div. gebruikssporen (vraag scan !),  prijs: VF+: 35 Euro; VF-:  25 Euro.
------------------------- zonder bel. zegel, conditie VF+ en VF-: div. gebruikssporen (vraag scan !), prijs: VF+: 35 Euro; VF-:  25 Euro.
------------------------- zonder bel. zegel, conditie VF+ à EF, prijs 95 Euro.
---------- SCRIP van Fl. 120, Amsterdam 1949, druk: De Bussy, A'dam; 21 bij 17 cm, blauwe sierrand en tekst, oranje gedr. bel.zegel; uitgegeven ter compensatie der rentehalvering tussen 1941 en 1946.
-------------------------- EF: prijs 50 Euro.

Credit Lyonnaia Bank Nederland N.V.
gev. te Rotterdam; Zeldzame SPECIMEN uit de geruimde archieven van drukkerij De Bussy Ellerman Harms te A'dam; A4 formaat; conditie EF à UNC, met coupon blad of resten aanhangend;
---------- 8,5 % CLBN Bankbrief 1990 per 1994 aan toonder, groot f 5000, bruine sierrand, prijs 50 €.
----------  8,5% CLBN Bankbrief 1992 per 1997 aan toonder, groot f 5000, blauwe sierrand, prijs 50 €.

D

De Bary Netto Rentefonds N.V.
gev. te Amsterdam; zeldzame SPECIMEN uit het archief van drukkery De Bussy Ellerman Harms te Amsterdam (er zijn hooguit 5 ex. van elk type voor verzamelaars beschikbaar gekomen); afm. 21 bij 30 cm en 12 bij 4 cm afbeelding van het kantoor van De Bary aan de Herengracht in Amsterdam, waar nu de Deutsche Bank zetelt.
---------- Bewijs van 1 gewoon aandeel aan toonder groot 1 gulden geel-groene sierrand, UNC; prijs 50 Euro (zonder SPECIMEN opdrukken: € 95).
---------- Bewijs van 10 gewone aandelen aan toonder, elk groot 1 gulden, donker groene sierrand, UNC; prijs 50 Euro (zonder SPECIMEN opdrukken: € 95).
---------- Bewijs van 100 gewone aandelen aan toonder, elk groot 1 gulden, blauwe sierrand; UNC, prijs 50 Euro.
---------- Bewijs van 1000 gewone aandelen aan toonder, elk groot 1 gulden, paarse sierrand; UNC, prijs 50 Euro(zonder SPECIMEN opdrukken: € 95).
set van alle 4 typen (met SPECIMEN opdrukken): € 175.
set van 3 typen zonder SPECIMEN opdrukken: € 250.

De Groninger Bank
Gev. te Groningen, opgericht 16-3-1917
Bewijs vertegenwoordigende Honderd Preferente Aandelen van Duizend gulden (= f 100.000 !), nrs. 401 - 500, Groningen, , 1-11-1922, # = slechts 16 !, niet te koop / not for sale.

NV Deposito- en Fondsenbank Amsterdam - DEFA, Amsterdam, opgericht 1921. Tekst in Nederlands en Duits (Tekst auch in Deutsch)
Lees meer over de merkwaardige gebeurtenissen ten tijde van het faillissement van deze bank.
----- 6% Obligatie, extra serie, f 1000, 23 mei 1966 tot 1978, , blauw, see picture, UNC, ongevouwen, 45 Euro.
----- 5% kassa-obligatie, f 5000, 15-6-1966, met aanhangende coupons, bruine sierrand op geel veld, see picture, EF, 1 middenvouw, 55 Euro
----- 5,5% kassa-obligatie f 10.000, 15-4-1966, met aanhangende coupons, bruine sierrand op geel veld, picture as above, EF 1 vouw in het midden, 59 Euro
----- 5,5% kassa-obligatie f 50.000, met aanhangende coupons, 1966, bruine sierrand op geel veld, picture as above, EF 1 vouw in het midden, 68 Euro
----- 6,5% kassa-obligatie f 100.000, 1966, bruine sierrand op geel veld, picture as above, F: 2 maal doorgescheurd en weer met sellotape geplakt, 90 Euro.

Aandeel Drentsch-Veenkoloniale-Westerwoldsche Hypotheek- en Credietbank  

Drentsch-Veenkoloniale-Westerwoldsche Hypotheek- en Credietbank
gev. te Stadskanaal, opgericht 22-2-1919;
(de naam werd later veranderd in Drentsch-Veenkoloniale-Westerwoldsche Hypotheekbank)
Typ. M.J. Portielje, A'dam, afm. ca. 20 x 30 cm; fraaie zwarte sierrand op patroonveld;

---------- Oprichtersbewijs no. 100 aan toonder, met volledig los couponblad; Stadskanaal 1-3-1919; tekstveld met oranje patroon, niet te koop.

---------- Winstbewijs no. 003 aan toonder, met volledig aanhangend couponblad, Stadskanaal 1-7-1919; tekstveld met licht groen patroon, niet te koop.

---------- Bewijs van Aandeel Serie A no. 1322 t.n.v. dhr. C. Boendermaker te A'dam; met los couponblad, waarvan 1-3 geknipt, Stadskanaal, 15-11-1919, tekstveld met oranje patroon, conditie VF+: 1 lichte verticale vouw, prijs € 35.

Duisenberg, Dr. Wim F.,
First president of the ECB, the European Central Bank in Frankfurt, before that president of the DNB, De Nederlandse Bank (Dutch national Bank) and before that Minister of Finance of The Netherlands.
Signature from 1975 on a white card, next to his cartoon, with accompanying letter (in Dutch) on blue official letter of the Ministry of Finance (with blue coat of arms of The Netherlands, with lion and crown) from his secretary J. C. van den Adel, to Ruth Bleyerveld in Apeldoorn: (in my translation into English) "Dear Ruth, in response to your letter of  January 6th I enclose for you the signature of Minister Duisenberg. Friendly greetings".
The signature shows even after 27 years strong resemblance with his signature featuring on all Euro bank notes issued during his bank presidency.
price: 75 Euro.

E

Eerste Haagsche Hulpbank (De),
's Gravenhage, 1908 , Bewijs van aandeel groot f 250, no 400 in een kapitaal van f 100.000; dus oplage # is 400; 18 bij 27 cm; 5 bij 7 cm gravure met een afbeelding van een gevleugeld engel, er omheen staande jonge en oude mensen en rokende fabrieken; 2 grote en 3 kleine liquidatiestempels; los couponblad; belastingstempel ad f 50 Noord Holland; prijs 225 Euro
English: First Aid Bank of The Hague; 1908, share of 250 Guilders in a capital of 100.000 Guilders; 400 shares issued; 18 bij 27 cm; engraving of winged angel surrounded by young and old people; price 225 Euro.


Escomptobank
te Batavia, Nederlands-Indië (Dutch East Indies)
Until 1949 the name of the bank was Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij N.V.(see below for shares of that company); In 1952 the word Gulden (Guilder) was changed to Rupiah (RP), which is indicated on these pieces by means of a large stamp. A smaller stamp indicates that a payment has been made. Measures: ca. 18 x 30 cm.
In 1958 the name of the company was changed into P.T. Escomptobank, what is indicated on the shares with a large stamp.
The shares have a brown decorative border and in the under print a sword and laurel wreath (NL: lauwerkrans);
-------- onderaandeel (sub share), serie C, 1949, This share (no 3450) was transferred in 1960 to Dirk Borreman, Amsterdam; Price 25 Euro.
------------------ same type, transferred in 1960 to Adriaan de Koning, Kebajoran Baru, Djakarta Raya, Djakarta, Indonesia. Price € 25.

Escomptobank
te Djakarta (formerly Batavia), Indonesia
Similar type of shares as above:
--------- onderaandeel (sub share), serie C, 1951; this share (no. 4595) was transferred in 1959 to Reintje Ekamp-Brummer, weduwe van dhr. Ekamp, Amsterdam; Price € 15.
------------------- same type; this shares (no. 4492 and 4564) was transferred in 1960 to Dirk Borreman, Amsterdam; price € 15.


Exploitatie-Maatschappij "HABARRAH", gev. te Den Haag;
---------- Fondsbrief groot x (=75) gulden, 1933 t.n.v. J. Groenewold, Opwierderweg 12 bij Appingedam; zwarte sierrand op geel; 25 Euro.
---------- afdeling Effecten-Spaarbrieven; bericht van reservering bij H.B.G.; Den Haag 1933; blauwe sierrand met in 2 hoeken een wereldbol, bruine tekst, op naam van J. Groenewold, Opwierderweg 12 bij Appingedam; 25 Euro.


EMS-logo
  Exploitatie Maatschappij Scheveningen (E.M.S.) NV.
gev. te 's Gravenhage.
In 1959 bouwde bouwondernemer en projectontwikkelaar Reinder Zwolsman de nieuwe Pier van Scheveningen in opdracht van de E.M.S. en in in 1962 verwierf hij zelf het bedrijf E.M.S., destijds eigenaresse van alle grootschalige horeca in de badplaats Scheveningen, inclusief het Kurhaus en het Circustheater.
De laatste Zwolsman-bedrijven, waaronder de E.M.S., werden in 1978 geliquideerd.Vele kleine beleggers verloren hun in aandelen E.M.S. belegde geld, evenals Zwolsman zelf. Lees het uitgebreide en spannende verhaal over deze roemruchte ondernemer.

EMS aandeel f 100
EMS 5 aandelen van f 100
EMS aandeel f 500
EMS aandeel f 50

Druk van alle aandeelbewijzen: Joh. Enschede en Zn- Haarlem. Afmeting: 21 x 32 cm.

---------- 1963, bewijs van gewoon aandeel, groot f 100, rode sierrand, met coupons no. 37 e.v., conditie VF: lichte middenvouw en hoek rechts onder iets gekreukt, prijs € 50.

 

---------- 1963, bewijs van 5 gewone aandelen elk f 100 aan toonder; met couponblad, blauwe rand op grijs patroon; blauwe rand op grijs patroon; originele handtekening van Reinder Zwolsman; splitsing-stempel tot 10 keer f 50 in 1966, conditie EF, ongevouwen, prijs: 10 Euro.

  handtekening Reinder Zwolsman

---------- 1963, bewijs van aandeel, groot  f 500; met couponblad, splitsingstempel uit 1963: omzetting naar 5 aandelen van f100; en splitsing stempel uit 1966 naar 10 gewone aandelen van f 50; blauwe rand op grijs patroon; conditie EF, prijs: 15 Euro.

---------- 1966, bewijs van gewoon aandeel f 50 aan toonder, groene rand op grijs patroon, tekst in rode letters: "uitgifte 1966", met coupons no. 37 e.v., conditie EF: ongevouwen, prijs 25 Euro.


F

Friesch-Groningsche Hypotheekbank, N.V.
Gev. te Groningen; Recepis no. 000000 (dus een niet uitgegeven specimen) om te ontvangen een Pandbrief, Serie S, groot f 1000, rentende 6%, ingaande 1-3-1965; Groningen, 21-6-1965; facsimile handtekeningen; 2 x in perforatieletters het woord NIETIG; paarse druk en sierrand; afm. ca. 13 x 26,5 cm.; conditie drukfris (UNC), niet te koop / not for sale.

Financieele Maatschappij voor Zuid-Afrika, gev. te Amsterdam, opger. 26-3-1896. Bewijs van Winst-Aandeel no 113, gerechtigd op ontvangst van 1/ 160e van het in de statuten genoemde bedrg, dus # = 160; Amsterdam 1-4-1896; orig. handt.; aanhangend couponblad, bruine sierrand en belettering; blanco gedrukt belastingstempel Typ en Lith: J.H. de bussy, Amsterdam; 65 Euro = f 143.

F. van Lanschot Bankiers:
zie onder de L


G

Gemeenschappelijk Eigendom in Amerikaansche Fondsen, Amsterdam-1804  

Gemeenschappelijk Eigendom in Amerikaansche Fondsen
Amsterdam, 1804

Ontvangstbewijs van Duzend Gulden no. 4480 voor een aandeel van $ 400.

Blankette: d.w.z. dat de originele drie handtekeningen zijn doorgestreept en dat de naam van de stortende persoon niet is ingevuld.

Conditie UNC = drukkerij-fris; afm. ca. 30 x 18,5 cm.

Prijs € 75.

 

<----- klik op het aandeel voor een vergroting


Goudse Hypotheekfonds N.V.
gev. te Gouda; aandelen van f 10 (shares of f 10),
rare SPECIMEN from the cleared archives of the famous Dutch printer De Bussy Ellerman Harms (in Amsterdam), measuring 21 by 30 cm; condition UNC (print fresh; with coupons attached), all issued in Gouda (famous for it's Gouda Cheese, Glass works and Candles), without specification of year; with small engraving of the famous Town Hall from ca. 1450, built by the famous architect Jan III Keldermans (see for more illustrations of this town hall: www.gouda-online.nl/informatieid-4.html)
---------- 1 aandeel van f 10 (one share), red border, price 95 €
---------- 10 aandelen van f 10 (10 shares), blue border, price 95 €
---------- 100 aandelen van f 10 (100 shares), green border, price 95 €


Groninger Industriele Credietbank N.V.,
Gevestigd te Groningen. Ze waren gespecialiseerd in de financiering van kalveren. De bank was gevestigd in de Geulstraat (er hangt nu nog een naambord op de muur). Directeur was van Benthem de Grave. Rond 1967 werd de bank verkocht aan AMRO-dochter MAHUKO: Maatschappij voor huurkoop.
---------- bewijs van aandeel van f 1000, groen, Groningen 1926, # = 200 , prijs f 50 = 23 Euro
---------- bewijs van aandeel van f 1000, groen, Groningen mei 1944, # = 400 , prijs f 26 = 12 Euro
---------- recepis, 16-7-1951, oplage slechts 100 !, groen op geel met klein vignet van het wapen van Groningen (see picture), gatenontwaarding door originele handtekeningen, verder UNC, prijs f 26 = 12 Euro
---------- recepis, 18-3-1952, groen op geel met klein vignet van het wapen van Groningen, afbeelding als hierboven, gatenontwaarding door originele handtekeningen,
verder UNC, prijs f 26 = 12 Euro
verder EF (1 lichte vouw), prijs f 15 = 7 Euro
verder VF (2 vouwen), prijs f 11 = 5 Euro
----------  afbeelding als hierboven, de combinatie van recepis no. 100 uit 1951 (UNC) + no.101 uit 1952 (EF), not for sale
Middels dit paar wordt het duidelijk dat de 1951 uitgave een oplage van slechts 100 heeft gehad.

Zeldzame SPECIMEN van de Groninger Industriële Credietbank, uit de archieven van de beroemde drukkerij De Bussy:
--------- 1952, Bewijs van gewoon aandeel f 1000, blauwe sierrand en groot wapen van Groningen in grijs, niet te koop.
--------- 1952, Recepis voor een 5% obligatie van f 1000 in de uitgifte van nominaal f 600.000, 1-7-1952; rode letters en sierrand op beige patroon, links boven het wapen van Groningen (2 bij 2 cm), EF, 50 Euro.
--------- 1952, 5% Obligatie van f 1000, 1-7-1952, rode sierrand, 8 bij 8 cm wapen van Groningen in de onderdruk, los couponblad,  EF, 50 Euro.
--------- 1953, 5% obligatie  van f 1000, groene sierrand op grijs, 8 bij 8 cm wapen van Groningen in de onderdruk, los couponblad, niet te koop
--------- 1954, 4% obligatie f 1000, oranje sierrand op geel, blauwe teksten, 8 bij 8 cm wapen van Groningen in de (zeer lichte) onderdruk, EF, 50 Euro.
--------- 1955, 3,75% obligatie f 1000, bruine sierrand en rode tekst, op groen patroon, 2,5 bij 2,5 cm. logo met wapen van Groningen, los couponblad, EF, 50 Euro.
---------  1956, 4,5% obligatie f 1000, paarse sierrand op grijs, 8 bij 8 cm wapen van Groningen in de onderdru, EF, 50 Euro.
--------- 1956,  3,75% obligatie f 1000, bruine sierrand en blauwe tekst, 2,5 bij 2,5 cm. logo met wapen van Groningen, EF, 50 Euro.
--------- 1958, 5,25% obligatie f 1000, blauwe sierrand op groen patroon, 8 bij 8 cm wapen van Groningen in de onderdruk, bruine tekst, EF, 50 Euro.
---------  1959, 5% obligatie f 1000, bruine sierrand; 2,5 bij 2,5 cm. logo met wapen van Groningen, EF, 50 Euro.
---------  1963, 4,75% obligatie f 1000, blauwe sierrand, archiefgaten in L rand, 2,5 bij 2,5 cm. logo met wapen van Groningen, € 50.
---------  1965, 4,75% obligatie f 1000, rode sierrand en 2,5 bij 2,5 cm. logo met wapen van Groningen, 2 archiefgaten in L rand, € 50.
---------  Certificaat groot f 100 van 1/10e aandeel, uitgegeven door de NV Administratiekantoor voor Handel en Nijverheid, Amsterdam, 1963, paars-groene sierrand met als tekst:............; € 45


Groningsch Effectenkantoor (opgericht in 1939 door Theodoor Gilisen c.s.) te Groningen, bewijs van aandeel van f 1000, nr. 106, t.n.v. fa. Theodoor Gilisen, in 1963 overgeschreven naar Theodoor Gilisen N.V. en in 1968 naar Bank Mees en Hope, EF, not for sale.

H

Hanzebank (NV), opger. 14-12-1916, kapitaal 6 mln, 60 serien van 500 aandelen van f 200; Aandeel f 200, serie IX, tnv dhr. Nicolaas Josephus Maria Smeele te 's Gravenhage, Delft, 30-4-1917; grijze sierrand op geel veld met firma-logo in de onderdruk (o.a. een driemaster met volle zeilen), 2 groene gedrukte zegels; 1 met firmalogo (o.a zelfde schip) en logo van het Bisdom Utrecht; oranje belastingzegel, druk: Electr. Drukkerij A. van Straelen; orig. handt. van H.G.A. Jansen (comm.) en de directeur; see picture (er zijn geen bruine vlekken onderin !; dat is een scanningsfout ivm middenvouw), VF, linkerrrand ivm coupons iets onregelmatig, aanh. coupons; 50 Euro.

Holland-Noord-Amerika-Hypotheekbank (Holland-North-America-Mortgage Company), Gorinchem (Z.H.), established in 1912; 5 % Pandbrief f 500, benevens winstaandeel, serie B. Prijs 16 Euro. Illustraties in rand: appels en druiven in mooie rand.

Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee
gev. te Amsterdam, Oprichtersbewijs aan toonder, Amsterdam, 1919; paarse sierrand, oranje bel. stempel; druk: J.H. de Bussy, los couponblad, waarvan 3 geknipt; conditie VF prijs 25 Euro.

NV Hollandsche Commissie- en Handelsbank (opgericht door Theodoor Gillissen, c.s.).
gev. te 's Gravenhage, bewijs van gewoon aandeel f 1000, 1-7-1961, orig. handt., groene rand op grijs patroon; druk: Kon. Drukkerijen Lankhout-Imming NV, Den Haag, met los couponblad.; EF, 65 Euro = f 143.

Hollandsche Grondcredietbank, gev. te Amsterdam, 31-10-1904, tekst in Nederlands, Duits en Frans, Premieaandeel groot f 15, bruine sierrand op groen veld, oranje belastingstempel, 23 Euro = f 50

De Hollandsche Voorschotbank, NV
Gevestigd te Haarlem (NH); druk Johan Enschede en Zonen, Haarlem.
----- Aandeel van f 500, oplage 500, 1928, met verklaring rechtsherstel, fraai gecalligrafeerd op naam van Mej. J.M. Fentener van Vlissingen te 's Gravenhage; In 1931 overgeschreven t.n.v. Mr. Augustus Fentener van Vlissingen te 's Gravenhage, in 1952 t.n.v. mej. Louise Maria Antonia Fentener van Vlissingen te Bussum en in 1953 t.n.v. Ebel Berend Everts, notaris te A'dam; . prijs 95 €.
----- 4,5 % schuldbrief, 1901, serie C van f 100, niet meer voorradig / no longer for sale.
----- 6% schuldbrief groot f 100, serie C, 1922; fraaie zwarte sierrand met muzieknotenschrift in groen, oranje bel. stempel; VF: 2 archiefgaten, 3 gaten als ontwaarding door drie originele handtekeningen, afm. ca. 25 x 18 cm.; 2 grote stempels: de coupon is in 1937 verlaagd naar 4%; met verklaring rechtsherstel, prijs 75 €.
----- 5% schuldbrief, serie A, 1928, fraaie zwarte sierrand met muzieknotenschrift in oranje, oranje bel. stempel; afm. ca. 25 x 18 cm.; EF: 1 lichte vouw; 2 grote stempels: de coupon is in 1937 verlaagd naar 4%; geen coupons, noch verkl. rechtsherstel; prijs 95 €.

"Hoornsche Crediet- en Effectenbank
gev. te Hoorn, opgericht in 1903; Lith. Lankhout, Den Haag; bruine sierrand, tekst en afbeeldingen (17 bij 6 cm) van een oud stadsgezicht en van landbouwmachines; originele handtekeningen. 19 bij 33 cm.
English: Credit and Stock Bank of the city of Hoorn (North Holland), one of the famous sea ports that formed one "Chamber" of the famous Dutch East Indies Company - VOC, in the 17th century. Decorated with beautiful picture of the old city of Hoorn and of agricultural equipment, size19 by 33 cm.
---------- 1920, Maatsch. Kapitaal f 600.000; Bewijs van aandeel aantoonder groot f 1000, met stempelopdruk f 600; 3e serie no. 552; links boven 2 kleine roestsporen, prijs 75 Euro.
Share to bearer, 1920, 1000 Guilders in capital of 600.000 Guilders. VF, some rusttraces, but a beauty to frame: price  75 Euro.
---------- 1944, Maatsch. kapitaal 1 miljoen (doorgestreept), nieuwdruk: f 1.200.000; Bewijs van aandeel aan toonder groot Duizend gulden (doorgestreept), nieuwdruk: f 600; 4e serie no. 784, Hoorn, 1944; , VF: div. nietjessporen en beschadigde rechter bovenhoek, prijs 75 Euro.
Share to bearer, 1944, 1000 Guilders,  VF, some minor staple and rust traces, but a beauty to frame, original signatures, price 75 Euro.

Hypotheekbank voor Amerika te 's Gravenhage,
fraai geillustreed met 3 vierspannen paarden die dorsmachine trekken / English: beautiful illustration of 3 horseteams pulling a grain harvesting machine:
----------- 5% pandbrief, 1000, rode rand, 1-12-1917, prijs € 43.
----------- 5% pandbrief, 100,blauwe rand, 1914 , prijs € 43.

I
ING Bank N.V.
established in Amsterdam;  Bond of  NLG 1,000,000  (one million Netherlands Guilders), forming one of a series of Bonds in the denominations of NLG 5,000, NLG 10,000 and NLG 1,000,000 each and comprising the NLG 100,000,000 1 per cent. ING Bank Emerging Asia Bonds 1996 due 1 May, 2001. Amsterdam, 1996; rare SPECIMEN from the cleared archives of the famous Dutch printer De Bussy Ellerman Harms (in Amsterdam), measuring 21 by 30 cm; condition UNC (print fresh), price 250 €.
J

Juliana-Bank tot bevordering van den bouw van Christelijke scholen, gev. te Amsterdam
(Engl.: Juliana-Bank for the furtherance of the building of Christian schools)
Juliana was born in 1909. She was Queen of the Netherlands from 1948-1980 and was marrried in 1937 to Prins Bernhard von Lippe Bisterfeld from Germany.
Established in 1920; rare SPECIMENS from the archives of the famous printing firm Debussy,  Amsterdam May 1st 1932,
---------- 4,5 % Obligatie (bond) van f 100, brown decorative border, 1 vertical perforation, with coupon sheet, EF +, price 75 Euro.
---------- 4,5 % Obligatie (bond) van f 500, green decorative border, 1 vertical perforation, with coupon sheet, EF +, price 75 Euro.
---------- 4,5 % Obligatie (bond) van f 1000, blue decorative border, 1 vertical perforation, with coupon sheet, EF +, price 75 Euro.
set of all 3 types: 195 Euro.
Lees Juliana's rede en eed bij de aanvaarding van haar ambt in 1948 !
Rede en Eed van Koningin Juliana, uitgesproken voor de Staten generaal in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 6 september 1948 bij de aanvaarding van haar ambt als Koningin. 15 p. ingenaaid, ca. 13 bij 20 cm., in heel nette staat, uitg. Wereld Bibliotkeekvereniging op 1 januari 1949, A'dam-Antwerpen. Prijs 10 € + verz. k.

K

Kingma;s Bank te Leeuwarden, Aandeel uit 1919   Kingma's Bank, N.V.
gev. te Leeuwarden.

Kingma begon in 1764, echter niet als bank, maar als oliemolen te Makkum. De contacten met de boeren leidden tot een zgn. kassiersfunctie en onder de naam Gebr. Kingma werd sinds 1869 dit als bedrijf uitgeoefend. Daarnaast bleven de olie- en meelhandel en andere activiteiten de hoofdrol spelen. Later wordt Bolsward de belangrijkste vestiging. Na 1919 Leeuwarden, maar dan zijn bankzaken al hoofdactiviteiten geworden. (De molen wordt pas in 1934 gesloten en afgebroken!) In 1913 wordt de eerste Waterschapslening uitgegeven, waarna de uitgifte van dit soort leningen tot een specialiteit van dit huis zal uitgroeien. In 1971 zoekt Kingma een grotere broer en komt bij Bank Mees & Hope (bron).

Alle hier onder genoemde aandelen zijn groot Duizend Gulden en volgestort. Ze zijn alle ondertekend door directeur Kingma en sommige ook door commissaris J.H. Kingma.
----- Leeuwarden 1919, Aandeel no. 446, ten name van den Heer Wigle H. Groeneboom. In 1971 overgeschreven t.n.v. Bank Mees en Hope. Met restant-couponblad no. 456 ipv 446, prijs € 95.
----- Leeuwarden 1919, Aandeel no. 458, ten name van den Heer J. M. Kingma. In februari 1945 overgeschreven t.n.v. den heer Cornelis Wind, Landbouwer, wonenmde te Achlum; in februari 1971 overgeschreven t.n.v. de heer Lieuwe Wind te Achlum; in april 1971 overgeschreven t.n.v. de heer Frans Jozef Anna Hazemans en op 8 april 1971 t.n.v. Bank Mees en Hope. Met restant couponblad; prijs € 95
----- Leeuwarden 1951 (het gedrukte jaartal 1919 is doorgestreept en getypt veranderd in 31-5-1951), Aandeel no. 572 t.n.v. de Heer Enne Bruins. Op 8 januari 1957 overgeschreven t.n.v. de Heer Harm Brekhoff en in juli 1971 t.n.v. Bank Mees en Hope., met restant-couponblad, prijs € 95.


Koloniale Bank
Gev. te Amsterdam; opgericht in 1881 en ontbonden in 1970, Bewijs van aandeel aan toonder uit 1937, couponblad met coupons 43 t/m 64; Druk De Bussy A'dam; afm. ca. 26,5 x 16,5 cm; zwarte sierrand op oker veld, in de onderdruk en in het gepreegde zegel zijn een landschap met palmbomen en bergen afgebeeld. In werkelijkheid (maar niet op de scans) hebben de stukken bovenin nog een kleine blanco rand van enkele milimeters.
----- Bewijs van aandeel no. 09903, aanhangend couponblad, 1 nette horiz. vouw en enkele minieme speldengaatjes, prijs € 75.
----- Bewijs van aandeel no. 11659, los couponblad en bovenrand v/h aandeel iets onregelmatig afgesneden van het couponblad; 2 nette horiz. vouwen, enkele minieme speldengaatjes en klein bruin vlekje op gepreegd zegel, prijs € 50.
Literatuur:
----- VVOF Mededelingenblad, sept. 2009, p. 5-7, incl. 1 afb., door R.A. Oosten.
----- textcompilatie door Joost Veldman, ontvangen 22-3-2013.

(NV) Koloniale Cultuur- en Handelsbank gev. te Groningen, bijkantoren Amsterdam, Medan, opger. 21 mei 1917, Bewijs van aandeel no. 0297, f 1000 aan toonder, Groningen 25-5-1917, orig. handtekening directeur Middendorp en commissaris....., blauwe sierrand, 2 blauwe belastingstempels, geen coupons, niet te koop / not for sale.


L

logo F. van Lanschot Bankiers  

F. van Lanschot Bankiers N.V.
gev. te 's Hertogenbosch (N.Br.)

Oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Gevestigd in 1737en als Van Lanschot Kempen NV beursgenoteerd sinds 1999.


Zeldzame SPECIMEN stukken afkomstig uit de archieven van drukkerij De Bussy, die oorspronkelijk van alles wat ze drukten enkele exemplaren hadden bewaard.

Het betreft alle CF stukken (voor giraal effectenverkeer). Alle afmetingen ca. 16,5 x 17 cm. Conditie UNC = drukfris.


1982, 10,5% obligatie per 1988 / 1992 groot f 100, groene rand, prijs € 25.

1985, 7% bankbrief per 1990 / 1993 groot f 1.000, bruine rand, prijs € 25.

1985, 7% bankbrief per 1990 / 1993 groot f 5.000, donkerblauwe rand, prijs € 25.

1987, 6,5% bankbrief per 1993 / 1995 groot f 5.000, paarse rand, prijs € 20.

1996, 6,25% obligatie per 2006 groot f 100.000, grijze rand, prijs f 25.

1997, 5,75% bankbrief per 2007 groot f 100.000, lichtblauwe rand, prijs € 20.

1999, 4,5% obligatie per 2009 groot € 1.000, rode rand, prijs € 25.
  bankbrief van F. van Lanschot Bankiers te 's Hertogenbosch

Anno febr. 2021 geldt het onderstaande, ontleend aan Wikipedia:
Van Lanschot Kempen NV is de moedermaatschappij van Van Lanschot Kempen Wealth Management NV, ook opererend onder de namen Van Lanschot, Kempen, Evi en Van Lanschot Kempen, de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot Kempen positioneert zich als een gespecialiseerde wealth manager, die zich richt op behoud en opbouw van vermogen, op een duurzame manier, voor particuliere en institutionele klanten.

Van Lanschot Kempen NV is sinds 1999 genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. Sinds maart 2016 is Van Lanschot Kempen NV opgenomen in de AScX Index.

wapen van Van Lanschot  

Het wapen werd in de zeventiende eeuw al gebruikt door de familie Van Lanschot.

Op een zilver en groen dekkleed zijn drie groene bomen afgebeeld. Voor de middelste boom staat een rode burcht. De burcht kan ontleend zijn aan het wapen van de familie Van Buerstede.

De wapenspreuk luidt: 'Exaltabor in terra' (Ik zal groeien op aarde).

Het geslacht Van Lanschot kwam vanaf de vijftiende eeuw in Zundert voor. De naam is afgeleid van een langwerpig stuk land of 'lang schot', gelegen bij Achtmaal onder Zundert (N.Br.).


M

NV Maatschappij tot exploitatie van Onroerende goederen "PRATO", gev. te Riethoven (N. Br.), opgericht 5-12-1922, kapitaal f 5000, verdeeld in 50 aandelen van f 100 aan toonder, eenvoudige zwarte sierrand, see picture, EF, ongevouwen, met aangeniet bewijs v. rechtsherstel (NL) en Belgisch certificaat van aangifte, origin. handt. van 2 commissarissen, frater Klinski (Pools geestelijke en van 1922-1927 abt van de St. Benedictus Abdij "De Achelse Kluis"), van J.P. Ladraque (een leek), en van de directie, H. Bus (Pater Antonius Bus, op wiens naam de gronden voorheen stonden) en H. te Deijckstal (?). Het ging hierbij om de exploitatie van het Benedictijner klooster "De Achelse Kluis", op de grens van Belgie en Nederland, tussen Achel en Valkenswaard. lees de economische geschiedenis, EF, ongevouwen, 45 Euro.

Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "Tertius",
gev. te Rotterdam, kapitaal f 150.000, # = 150 aandelen van f 1000; Aandeel f 1000, Rotterdam, 1925; origin. handt. van directie A.Poot en commissaris....;, zwarte sierrand, druk: J.de Jong-Rotterdam; los couponblad; iets gekreukt; prijs: 85 Euro.

NV Maatschappij voor Belegging van vreemde valuta, gevestigd te Groningen,
opgericht 26-1-1920, Druk Fa. Dijkhuizen & van Zanten, Groningen, 18 bij 26 cm.,
---------- bewijs van onderaandeel aan toonder, Negende serie No. 4719, volgestort met twee duizend vijfhonderd Reichsmark (!), Groningen, 15 dec. 1920.  bijna volledig aanhangend couponblad, bruine sierrand en letters op beige. Stempel: "Hierop terugbetaald als eerste uitkering van het kapitaal 2 ct per Reichsmark",  prijs 75 Euro.
---------- Bewijs van onderaandeel, volgestort met 250 Reichsmark; grijze sierrand en rode tekst: "Hierop terugbetaald als eerste uitkering v/h kapitaal 2 ct per Reichsmark, Groningen 1920, prijs 75 Euro.


MeesPierson, N.V.
Amsterdam, 1993; 6% Bonds 1993 due 1998; NLG 5.000; rare SPECIMEN from the famous printer house DeBussy, Ellerman, Harms in Amsterdam; ca. 21 x 30 cm., green border, condition UNC = printer fresh, price: € 50.
Literatuur:
De Stamboom van MeesPierson, door Mr. B. Korner,
(aflevering 1 t/m 4 zijn samengevoegd aanklikbaar gemaakt):
aflevering 1, VVOF Mededelingenblad september 1997, p. 7, 8, 13 en 14, met 2 afb., door Mr. B. Korner
aflevering 2, Een Joodse bankier in Den Haag, VVOF Mededelingenblad december 1997, p. 7, 8 en 13, met 2 afb., door Mr. B. Korner
aflevering 3, Zuid-Afrika, ook een staakin de stamboom, VVOF Mededelingenblad maart 1998, p. 8 en 13-14, door Mr. B. Korner
aflevering 4, De Provinciale Banken, VVOF Mededelingenblad september 1998, p. 3-5, met 3 afb. door Mr. B. Korner


Mesdag & Zonen's Effectenkantoor, Groningen,
Commissiehandel in effecten.
Opgericht in 1904 te Groningen,
----- aandeel van f 1000,  Groningen, 1907; slechts 110 geplaatst, op naam van commissaris August Kalff; overige commissarissen waren Mr. K. Mesdag en L.R. Gratama;  geel met zwarte sierrand, EF: 1 lichte vouw,  prijs: 95 Euro.
Het latere Mesdag en Groeneveld werd in 1965 overgenomen door de Nederlandse Overzee Bank. Die laatste fuseerde met Mees en met Hope tot Bank Mees & Hope, dat later met Pierson, Heldring & Pierson fuseerde tot MeesPierson.
Literatuur:
De Stamboom van MeesPierson, door Mr. B. Korner,
(aflevering 1 t/m 4 zijn samengevoegd aanklikbaar gemaakt):
aflevering 1, VVOF Mededelingenblad september 1997, p. 7, 8, 13 en 14, met 2 afb., door Mr. B. Korner
aflevering 2, Een Joodse bankier in Den Haag, VVOF Mededelingenblad december 1997, p. 7, 8 en 13, met 2 afb., door Mr. B. Korner
aflevering 3, Zuid-Afrika, ook een staakin de stamboom, VVOF Mededelingenblad maart 1998, p. 8 en 13-14, door Mr. B. Korner
aflevering 4, De Provinciale Banken, VVOF Mededelingenblad september 1998, p. 3-5, met 3 afb. door Mr. B. Korner

N

Nationale Maatschappij voor culturen en beleggingen, gev. te Amsterdam, opgericht 4-6-1909; Oprichtersbewijs aan toonder, rechtgevend op 1/20e v/d aan deze bewijzen tesamen toegekende winst, dus # = slechts 20; Amsterdam, 1 juli 1911; zwarte sierrand, oranje bel. zegel. L bovenrand iets aangetast door paperclipsporen, maar verder heel mooi, druk: J.H. de Bussy, Amsterdam, 225 Euro.

Nederlandsch-Amerikaansche Hypotheekbank, gevestigd te Uithuizen, oprichtersbewijs, met recht op 1/200e deel der overwinst, with coupon sheet, # = 200, conditie F: randen met sche
Opgericht in 1893 t.o.v. notaris jhr. Mr. E. Tjarda van Starkenborgh te Groningen. In het kwartaalblad van de VVOF , maart 1995 staat een uitgebreid artikel over deze bank, van dhr. Wim Nieboer.
Het liep slecht af met ze na de beurscrash in 1929: zie op Delpher een verslag van de aandeelhoudwersvergadering van 17 juli 1928: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010669164:mpeg21:a0219
Maar er kwam wel een soort doorstart: de nieuwe Nederlandse Amerikaanse hypotheekbank, gev. te Groningen.urtjes, gaten en kreukels. Not for sale /Niet te koop.

Nederlandsche Bank voor Russischen Handel,
recepis voor 1 aandeel van 250 Roebel, zonder coupons uitgegeven door de Nederlandsche Handel Maatschappij, Amsterdam 1917, lees de geschiedenis, gepubliceerd in het VVOF Mededelingenblad december 2004, p. 4-5, met 1 afb., door R. A. Oosten.
----- EF, unfolded,  black and white, printed by De Bussy in Amsterdam, orange imprinted tax seal,  price 45 Euro (as of May 14th 2015 unavailable: I should have one item left, but cannot find it right now).


Nederlandsch-Amerikaansche Hypotheekbank
gevestigd te Uithuizen,
---------- oprichtersbewijs, met recht op 1/200e deel der overwinst, met coupons, oplage # = 200, conditie F: randen met scheurtjes, gaten en kreukels, niet te koop / not for sale.
---------- Pandbrief, groot f 1000, Serie N, no. 12308, uit 1909, rode sierrand met bloemen in de onderdruk. conditie F: zeer veel gebreken, met aanhangend coupons no 57 - 74; Niet te koop / Not for sale.

Opgericht in 1893 t.o.v. notaris jhr. Mr. E. Tjarda van Starkenborgh te Groningen. In het kwartaalblad van de VVOF , maart 1995 staat een uitgebreid artikel over deze bank, van dhr. Wim Nieboer.
Het liep slecht af met ze na de beurscrash in 1929: zie op Delpher een verslag van de aandeelhoudwersvergadering van 17 juli 1928: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010669164:mpeg21:a0219
Maar er kwam wel een soort doorstart: de nieuwe Nederlandse Amerikaanse hypotheekbank, gev. te Groningen.


Nederlandsche Handel Maatschappij N.V
gev. te Amsterdam
4 pagina's documentatie incl. foto's van de indrukwekkende kantoren in Amsterdam en Jakarta, gesneden uit: Nederlandsch Economisch Cultureel Archief, deel ..., p. 293-296. Price: € 10.

Nederlandsche Hypotheekbank N.V.
te Veendam; opgericht 22-11-1890; gelegen aan het beneden-Oosterdiep; 3,5% Pandbrief groot f 1.000, serie K1, aan toonder; Veendam 28-6-1938; rode sierrand, oranje gedrukt belastingstempel; 4 originele handtekeningen; afm. ca. 26 x 23 cm.; druk: Gebroeders Hoitsma-Groningen; Zeldzaam: bij mijn weten nog nooit geveild; conditie UNC, zonder enig gebrek; couponblad met de nrs. 29 (1-1-1945) e.v.; prijs € 95.
Directeuren zijn bij oprichting Mr. N.F. Wilkens en Dr. D. Bos; het Kapitaal is aanvankelijk f 1 miljoen , in 1900 f 2 miljoen, in 1907 f 5 miljoen en in 1932 f 8 miljoen. Er waren 500 oprichtersaandelen (bron: van Nierop en Baak, 1908, 1932). In 1948 noemen van Nierop en Baak alleen een adres in Groningen: Herestraat 106.
Tot ca. 1880 waren het vooral handelsfirma's die zich in Veendam met kassierswerkzaamheden bezig hielden. Maar al in 1866 was er een agent van een landbouwcredietinstelling geweest. De Nederlandsche Hypotheekbank werd in 1891 geopend en was de eerste bank in Veendam (bron: Voerman, 2001, p. 250).

Nederlandsche Hypotheekbank-Veendam  

Deze prentbriefkaart toont het pand (met de naam in grote letters op het puntdak) aan het Beneden-Oosterdiep. In 1932 was men gevestigd aan de Postweg 6 (bron: Van Nierop en Baak, 1932).

 

Het pand is meer direct en face te zien (samen met een foto van het kantoor) op een foto uit het in 1913 uitgegeven boek "Groningen in woord en beeld", uitgegeven door de Commissie Plan 1913 onder voorzitterschap van de beroemde industriëel Jan Evert Scholten. Nadruk op 160gr. beige papier hier te koop à € 5 + verz. kosten.


Nederlandsche Middenstandsbank N.V. (NMB Bank)
gev. te Amsterdam; zeldzame SPECIMEN uit de geruimde archieven van drukkerij De Bussy Ellerman Harms te A'dam;  afm. 21 bij 30 cm., conditie UNC (drukfris):
---------- 8,25% NMB ECU-Bankbrief 1985 per 1990-1993 aan toonder, groot 1000 ECU; Amsterdam 1985; bruine sierrand, prijs 50 €.
---------- 8,25% NMB ECU-Bankbrief 1985 per 1990-1993 aan toonder, groot 5000 ECU; Amsterdam 1985; groene sierrand, prijs 50 €.
---------- 6,75% NMB Bankbrief 1985 per 1990-93 aan toonder, groot f 5000; blauwe sierrand; Amsterdam 1985; prijs 50 €.
---------- 6,5% Obligatie aan toonder  groot f 5000 in lening groot 400 miljoen gulden, A'dam 1986 per 1993; paars-rode sierrand, afm. 21 bij 32 cm.; prijs 50 €.


Nederlandsch-Indische Escompto Maatschapij
Batavia, Nederlandsch-Indië / Dutch East Indies
In 1949 the name of the bank was changed into Escompto Bank (see above for shares in this company) and in 1952 the word Gulden (Guilder) was changed to Rupiah (RP), which is indicated on these pieces by means of two large stamps. A third, smaller, stamp indicates that a payment has been made. Measures: ca. 18 x 30 cm.
---------- 1934, aandeel (share) f 200, serie B, blauwe sierrand (blue border), oranje gedrukt belastingstempel (orange printed tax stamp), bewijs v. rechtsherstel, this share (no. 00018) was transferred in 1960 to Joanna Pauline Bouman, isteri dari, Frans Willem Halewijn, tinggal, di Amersfoort; Price 15 Euro.
------------------------ same type: no. 640, in 1960 overgeschreven t.n.v Mej. de Grient, Emmalaan 22 in Apeldoorn, Price € 15.
------------------------ same type: no. 04281, in 1959 transferred to Aalt Willem Westra van Holthe, Zuidlaren; quality somewhat less than the share shown above; Price € 15.
---------- 1935, aandeel (share) f 400, serie A, no. 26206, bruine sierrand (brown border), oranje gedrukt belastingstempel (orange printed tax stamp), bew. v. rechtsherst., op 13 januari 1939 overgeschreven t.n.v. N.V. Brandwaarborg-Maatschappij "Nederlandsch-Indië en op 6 mei 1959 t.n.v. N.V. Brandwaarborg Mij B.N.I., Price 50 Euro.
---------- 1935, onderaandeel f 100 (sub-share), serie C, no. 1173, paarse sierrand (purple border), 2 oranje gedrukte belastingstempels (2 orange printed tax stamps), met couponrest en bew. v. rechtsherst. This share (no. 1173) was transferred in 1960 to Mevr. de Wed. L. Henry Detiger, Marie-Emilie Kraag, 's Gravenhage; ; Price 15 Euro.
---------------------- same type: no. 1224, in 1960 transferred to Christine Geertruida Franka Kramer, echtgenote van Geert Abel Eefting, Loerea (V) (Ned.); Conditie: in linker rand klein scheurtje op de middenvouw; Price € 15 .


(NV) Nederlandsch-Oostfriesche Hypotheekbank in liquidatie, gev. te Groningen, doch kantoorhoudende te HAREN, Westerse Drift 89. Voorlopig aandeelbewijs f 1000, no. 56, voorzien van coupons 9 t/m 30, Haren 31 juli 1956. Dit stuk is een getypte brief ! Op de achterkant staat vermeld: op dit voorlopige aandeelbewijs werd heden de hoofdsom ad f 1000 terugbetaald, Haren 10 Augustus 1956, met orig. handt. van de directeur liquidatie. Op de achterkant tevens 4 uitkeringsstempels uit 1956: 25% = f 250; 1956: 20% = f 200; 1957: 8% = f 80 en 1958: 2% = f 20., VF maar scheur 3 cm midden onder en 1 cm midden boven, en 3 cm in linkerrand, 250 Euro.


Negotiatie Concordia Res Parvae Crescunt, Nederlands' 3e beleggingsmaatschappij  

Negotiatie "Concordia Res Parvae Crescunt"
(translations: NL: Door eendracht groeien kleine zaken); Eng.: Small matters grow by concent; D: Durch Eintracht wachst Kleines.........Zwietracht zerfallt Grosstes;

Latin: Concordia res parvae crescunt........discordia maximae dilabuntur;

Opgericht in 1779, is dit het 3e in de reeks van eerste "echte" Nederlandse beleggingsfondsen, tevens de eerste beleggingsfondsen ter wereld !

Zie hier onder bij Literatuur.

Amsterdam 1893/94, Recu's voor X aandelen van f 500, overgenomen van diverse eigenaren.
Het betreft recu's die de verkopers ontvingen, nadat de Negotiatie zijn aandelen had ingekocht voor f 430,555 per aandeel, dus onder pari., fraaie eenvoudige sierrand van eikebladeren en eikels, fraai blanko belastingstempel in relief (NL: Door eendracht groeien kleine zaken)), met NL wapen met Nederlandse leeuw en kroon,
See picture
Een der eerste beleggingsfondsen ter wereld, toegeschreven aan Abraham van Ketwich, makelaar te Amsterdam.
Als gevolg van de beurscrisis van 1772-1773 bedacht hij deze fondsen.
In 1774 startte hij zijn eerste beleggingsfonds "Eendracht maakt Magt". In 1776 was hij mede betrokken bij de oprichting van een tweede beleggingsfonds "Voordelig en Vorsigtig" en in 1779 het derde "Concordia Res Parvae Crescunt".
Ook stichtte hij samen met Dirk Jan Voombergh omstreeks 1800 "het Huys van Negotiatie Ketwich & Voombergh". Deze firma werd in 1880 overgenomen door de bankiers Labouchere-Oyens, die op hun beurt overgingen in de Rotterdamsche Bankvereniging. Belegd werd er o.a. in Russische en Amerikaanse fondsen en in de Surinaamse plantages. (Bron: Monen, 1998 / 1999).

Volgens kenners zijn er momenteel nog ca. 75 stuks voor verzamelaars in omloop.

----- nr. 7,ten name van Labouchère Oyens & Co., afm. ca. 15,5 x 21,5 cm., conditie EF (heel mooi, 1 verticale vouw), prijs € 250.
----- nr. 13, ten name van van Vloten & de Gijselaar, afm. ca. 15,5 x 21,5 cm., conditie EF (heel mooi, 1 verticale vouw), prijs € 200.
----- nr. 61, ten name van Jan Kol, afm. ca. 15,5 x 21,5 cm., conditie EF (heel mooi, 1 verticale vouw), prijs € 200.

Literatuur:
----- Berghuis, W.H., Ontstaan en Ontwikkeling van de Nederlandse Beleggingsfondsen tot 1914, Proefschrift, Economische Hogeschool, Rotterdam, 8 Juni 1967, Assen: Van Gorcum. (244 p.), slechts antiquarisch te verkrijgen.
----- Nederlandse Beleggingsmij. in de 18e eeuw, VVOF Mededelingenblad februari 1981, p. 4-6, met 1 afb., door ?
----- Nederlandse Beleggingsmij. in de 18e eeuw, deel 2, VVOF Mededelingenblad, september 1981, p. 3-5, met 1 afb., door ?
----- Rouwenhorts, K.Geert, The Origin of Mutual Funds, chapter 15 (p. 249-270) in: Goetzmann, W.N. and Rouwenhorst, K.G., The Origins of Value: The financial innovation that created modern capital markets, Oxfor University Press, 2005, ISBN-10; 0-19-517571-4 (hierin staat no. 43 afgebeeld).


Nieuwe Internationale Hypotheekbank, gevestigd te Groningen, winstbewijs aan toonder, Groningen, 1-6-1929, prijs 12 Euro.

Nieuwe Internationale Hypotheekbank, gevestigd te Groningen, SCRIP van 1/20e bewijs van een winstdeelenden pandbrief van f 300, 1929, prijs  23 Euro

Nieuwe Internationale Hypotheekbank, gevestigd te Groningen, SCRIP van 1/10e bewijs van een aandeel van f 100, 1929, prijs 23 Euro


Nieuwe Nederlandsch-Amerikaansche Hypotheekbank, Groningen,
----- 5% Pandbrief, f 100, 1929, geen coupons, noch bewijs rechtsherstel, conditie VF, prijs 25 Euro
----- amortisatiebewijs, 22-10-1929, not for sale.
----- bewijs van aandeel f 250, 1929, groene sierrand + letters, VF +, 16 Euro
----- bewijs van 4 aandelen van f 250, paarse sierrand en letters, 1929, conditie VF, met volledig couponblad en bewijs rechtsherstel, prijs 23 Euro
----- scrip voor 0,5 aandeel a f 250, 1929, groene sierrand, klein formaat, not for sale.
NMB Bank: zie onder Nederlandse Middenstandsbank

NMB Postbank Groep N.V.
gev. te Amsterdam; 8,5% NMB Postbank Groep Bankbrief 1991 per 1996 aan toonder groot f 1000; A'dam 1991; zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van drukkerij De Bussy Ellerman Harms, bruine sierrand, afm. 21 bij 32 cm.; conditie UNC (drukfris), prijs 50 €.

Noord-Nederlandsche Hypotheekbank
gevestigd te Groningen, opgericht in 1899.  Deze bank werd in 1919 overgenomen door de Veendammer Hypotheekbank, maar bleef wel opereren onder eigen naam.
---------  4,% pandbrief, serie A, groot f 1000, Groningen, 1900, handtekening van directeur Sanger, rode sierrand, met couponblad 1939-'51, niet te koop.
--------- 4,5% pandbrief, serie B, groot f 100, Groningen 13-12-1900, handtekening van directeur Sanger, gele sierrand, met couponblad 1939-'46, prijs 43 Euro.
---------- 4% pandbrief, serie D, groot f 1000; 16-1-1905, rode sierrand, los couponblad, div. randgebreken, niet te koop
---------- pandbrief, serie F, 1911, prijs € 50.
--------- 4,5% pandbrief, serie G, f 500, 12-1-1912, groene sierrand op roze patroon, los couponblad, div. stempels, not for sale.
--------- 5% pandbrief, serie K, f 100, 7-7-1915, los couponblad, div. stempels, groene fraaie sierrand met engelen op fraai groen patroon, not for sale
--------- 5% pandbrief, serie N3, f 100, 3-8-1925, donkergroene sierrand op lichtgroen veld, groot oranje belastingzegel, los couponblad, div. stempels, druk: Drukkerij Gebr. Hoitsema, Groningen, prijs 39 Euro.

Noord-Nederl. Landbouwcrediet
gev. te Veendam (Gn), goedgek. bij Kon. Besl. van 30 juli 1913; maatsch. kap. f 25.000, verdeeld in 1000 aandelen van f 250; Bewijs van 1 aandeel f 250 aan toonder, maar direct  op achterzijde gesteld op naam van W. Kolk te Nieuw Buinen; Veendam, 1 maart 1918; A-4 formaat; aanh. coupons; 3 originele handt. van de commissarissen  Hommes en J.K. Tepper en van directeur  Oosterwijk (?); bruine sierrand en teksten; boven- en onderkant kort geknipt; veel scheurtjes geplakt met moderne tape; niet te koop / not for sale.
P

Peruvian Transport Corporation Limited, Toronto,Canada.
Certificates emitted by the Algemeen Kantoor van Admnistratie te Amsterdam, April 4th 1956; print by De Bussy, Amsterdam.
Stamp from 1958: "naam gewijzigd in (name changed into) Peruvian Investment and Finance Limited".
----- certificate of 10 shares of 1 US $ each, light green border and orange Dutch Tax seal inprinted; separated coupon sheet, lower border clean and neat, condition EF,  price € 25.
----- certificate of 50 shares of 1 $ each, purple border and orange Dutch tax stamp:
---------- couponsheet still attached, condition EF, price € 15.
---------- coupon sheet cut loose, lower border clean and neat (unlike the item shown on the scan), condition EF, price € 10.
The Peruvian Corporation, established in London in 1890, was Peru's major Rail Road company and also the major Guano company.
Lees de boeiende historie, die uiteindelijk leidde tot deze in Amsterdam uitgegeven certificaten !


Postbank logo  

Postbank N.V.
Amsterdam; 6,25% obligatielening 1987 per 1994, groot f 400 miljoen; Bewijs van 50 obligaties aan toonder, elk groot f 1000, dus totaal f 50.000; CF-stuk, zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij DeBussy Ellerman Harms; met 2 x het logo met de blauwe leeuw èn nog een grote afbeelding van die leeuw, conditie UNC (drukfris); afm. ca. 18,5 x 17 cm.; prijs €50.

Postbank Beleggingsfonds N.V.
Amsterdam, 1990, Bewijs van 10.000 gewone aandelen van f 10 aan toonder, CF-stuk nr. FE0000. Zeldzaam SPECIMEN van drukkerij De Bussy Ellerman Harms te A'dam, afm. ca. 18,5 x 17 cm., keurig geplakt op wit glad karton, afm. 29,9 x 24,0 cm. met daarop een (los) roodbruin passe partout met dezelfde afmeting. (NB: op de scan is de onderrand deels weggevallen op de A4-scanner, maar alle randen zijn symmetrisch). Het stuk kan dus zo worden ingelijst naar eigen smaak. 2 kleine afb. van een blauwe leeuw alsmede een grote afbeelding., Prijs € 25.

De beroemde Britse komiek John Cleese trad op in de commercials om 'giroblauw" te promoten. Even lachen !
R

Rabohypotheekbank, N.V.
gev. te Amsterdam; zeldzame SPECIMEN uit de geruimde archieven van De Bussy Ellerman Harms; afm. ca. 21 bij 32 cm., conditie UNC (drukfris):
---------- 11,25 % pandbrief, A'dam 1980 per 1983-88, groot f 1000; uitlotingsgroep 1, blauw-grijze sierrand, prijs 50 €.
---------- 12,5 % pandbrief, A'dam 1981, per 1985-88, groot f 1000, uitlotingsgroep 1,paarse sierrand, prijs 50 €.
----------  Bewijs van vijf 6 % pandbrieven, elk groot f 1000, A'dam 1988 per 1993, paarse sierrand, prijs 50 €.

zie verder onder: Coöperatieve RABO Bank

ROBECO: zie Beleggingsfonds voor spaarders.

Rijksverzekeringsbank (Het Bestuur der), toekenning weduwenrente door de Raad van Arbeid te Assen, 1951, (geen aandeel !), 20 Euro.

Rotterdamse Liquidatiekas, N.V.
Bewijs van Aandeel groot f 1000, nr. 0000 (een specimen stuk) t.n.v. (gedrukt) de Firma R. Mees & Zoonen te Rotterdam; voll. aanh. couponblad, gatenontwaarding; druk: Lankhout-Imming, Den Haag, blauwe sierrand, afm. ca. 21 x 30 cm., conditie EF: nette middenvouw; prijs € 50.


Staal Bankiers, Warrant uit 1986  

Staal Bankiers N.V.
gevestigd te 's Gravenhage.

Bewijs van tien Warrants A, 3 nov. 1986 - 1 febr. 1990, ter verkrijging van een certificaat van tien gewone aandelen op naam STAAL BANKIERS N.V. van elk nominaal f 1, uitoefenprijs f 40 per aandeel van f 1, 's Gravenhage, 30 october 1986.

Afm. ca. 18,5 x 16,5 cm., groene sierrand; druk: DeBussy Ellerman Harms te A'dam. conditie: bijna UNC = drukfris en ongevouwen. Prijs: € 50.

Staal Bankiers werd in 1916 opgericht als commissionair in effecten door Machiel Staal, die het private bank-bedrijf 50 jaar leidde. Tijdens de 2e wereldoorlog moest de Joodse Staal aftreden, later onderduiken. De Duitsers confiskeerden zijn bedrijf. Hij overleefde de bezetting en pakte de draad na de oorlog op 65-jarige leeftijd weer op. Na zijn overlijden in 1966, op 85-jarige leeftijd, werd de bank verkocht aan de elite-bank F. Van Lanschot Bankiers N.V. te Den Bosch, die het al weer in 1978 doorverkocht aan het V & D - conglomeraat VENDEX. Die verkocht het bedrijf in 1994 weer aan Achmea, dat toen in Amsterdam nog beursgenoteerd was. Nu, eind 2016, wordt het bedrijf door Achmea geheel ontmanteld en gaan de private bankiers en beleggings-specialisten met hun klanten naar (wederom) F. Van Lanschot Bankiers N.V.. De hypotheek-portefeuille blijft bij Achmea. In tegenstelling tot de eerste aankoop door van Lanschot in 1966 verdwijnt nu de naam van de 100 jaar oude bank. Staal is te veel synoniem geworden voor schandaal en misère. De afgelopen 30 jaar speelde maar zelden géén schandaal rondom Staalbankiers. En sinds het jaar 2000 wist het bedrijf slechts drie keer winst te maken. Het totale verlies, waar Achmea voor opdraaide, was een kwart miljard Euro.
Bronnen: Het Financieel Dagblad 13-8-2016 (Merlijn van Dijk) en 16-12-2016 (Jan Braaksma).


Stichting Het Dorp -Grondcertificaat  

Stichting "Het Dorp", te Arnhem

Deze certificaten zijn meer een bewijs van een gift en geven geen eigendomsrecht. De gelden werden gebruikt voor aankoop van de gronden voor het later op te richten dorp waar gehandicapten zelfstandig zouden gaan wonen. Denk aan de toenmalige grote TV-actie  met Mies Bouman ! De eerste liefdadigheids - marathon - TV-inzamelingsactie van ons land.

prijs 10 Euro.

---------- Grondcertificaat ten behoeve van de Stichting "Het Dorp" te Arnhem, 1962, uitgegeven door de Boerenleenbank / Raiffeissenbank te ....; t.n.v. div. leden van de familie Geerdink, te Hoenderlo en van dezelfde familie te Sneek en Delft.;  klein formaat: 19 bij 13 cm; blauwe sierrand met klein logo van de Stichting: een mens-sleutel figuur, EF / UNC, ongevouwen, prijs 10 Euro. (U krijgt niet het afgebeelde stuk,maar een ander nummer in gelijke kwaliteit).
---------- Grondcertificaat ten behoeve van de Stichting "Het Dorp" te Arnhem, 1963, uitgegeven door de Boerenleenbank / Raiffeissenbank te Zaandam.; t.n.v. div. leden van de familiePerron te Koog a/d Zaan; klein formaat: 19 bij 13 cm; blauwe sierrand met klein logo van de Stichting: een mens-sleutel figuur, VF `a EF, ongevouwen, prijs 10 Euro. (U krijgt niet het afgebeelde stuk,maar een ander nummer in gelijke kwaliteit).


Syndicaat Mexico
Amsterdam, 1902; Bewijs van deelneming aan toonder, no. 960, vertegenwoordigende Eene Participatie groot f 1.000 in het Syndicaat Mexico; olijfgroene druk met sierrand, 2 rood-wit gepreegde Britse belastingstempels, van 7 en 1 shilling, afm. ca. 23 x 18 cm, met aanh. couponblad, 2 lichte vouwen en een 1 cm. scheurtje midden onder op de vouw, prijs € 50.

T

Trust en Maatschappij tot Economisch Bedrijfsonderzoek
gev. te 's Gravenhage, opgericht in 1924, Bewijs van gewoon aandeel groot f 100, bruine sierrand op geel veld, 's Gravenhage 1943, ca. 20 bij 30 cm., 2 originele handtekeningen, druk: de Bussy, amsterdam, EF+: ongevouwen, los couponblad, prijs 50 Euro.

U

Uniebank voor Nederland en Koloniën, gev. te Amsterdam, opgericht 18-4-1914, Bewijs van aandeel f 1000, Amsterdam, 1920, zwarte sierrand op grijs patroon, origin. handt., geen coupons, miniem scheurtje in onderrand, 45 Euro.
Literatuur: VVOF Mededelingenblad juli 1987, p. 5-8.

The United States Freehold Land and Emigration Company
7 pecents 1e Hypothecaire Obligatie van 15 juli 1870, aflosbaar van 1874 - 1895.
Amsterdam, 1978, Certificaat van overname, no. 94, van  genoemde obligatie, groot 1000 $, met coupons van 1874 - 1895. afm. 17 bij 24,5 cm., druk: Stoomdrukkerij Loman, Kirberger & van Kesteren, paarse sierrand, 1 gedrukte en 2 originele handtekeningen, conditie VF: veel nietjessporen, miniem roestplekje, prijs 135 €.
English:  Dutch certificate, no. 94,  for the 7% 1st Mortgage Loan of 1870, due between 1874 and 1895.

V

Veendammer Hypotheekbank: lees de historie
Veendam:
----- 1905, oprichtersbewijs aan toonder; maatschappelijk kapitaal één miljoen gulden; groene sierrand en zowel groene als rode teksten, niet te koop (not for sale).
----- 1905, Bewijs van aandeel groot f 1000, waarop gestort 10% t.n.v. den Hooggeb. Heer Jhr. H. G. Verspijck te 's Gravenhage, overgeschreven in zowel 1918 als 1923 aan leden van de familie Mazel; bruine sierrand, afm. ca. 25 x 17,5 cm., niet te koop / not for sale.
----- 1913, pandbrief van f 50, serie C4, groen en blauw, prijs  43 Euro
----- 1917, pandbrief van f 500, serie D2, rood en bruin, prijs 43 Euro
----- 1918, pandbrief van f 1000, serie C1, paars, prijs  43 Euro
----- 1920, Pandbrief, serie E1, f 1000, geel /yellow, prijs  43 Euro
----- 1920, pandbrief van f 1000, serie F1, rood, prijs  43 Euro

Vereeniging ter behartiging der belangen van houders van Pandbrieven der Veendammer Hypotheekbank,
goedgekeursd bij Kon. Besluit van 27-3-1928;
-------- certificaat voor f 1000 voor 5% pandbrieven, blauwe sierrand, zeldzaam SPECIMEN van de beroemde drukkerij DeBussy, 75 Euro.
-------- certificaat voor f 1000 voor 4,5% pandbrieven, blauwe sierrand, zeldzaam SPECIMEN van de beroemde drukkerij DeBussy, 95 Euro.
--------  certificaat voor f 50, voor 4,5% pandbrieven, oranje sierrand, zeldzaam SPECIMEN van de beroemde drukkerij DeBussy, 95 Euro.

Vereenigd Bezit van Amerikaansche Fondsen
(Eng: United Ownership of American Funds).
Established in Amsterdam in 1887, it was under administration of the Maatschappij tot Beheer van het Administratiekantoor van Amerikaanse Fondsen, opgericht door Broes & Gosman, Ten Have & van Essen en Jarman & Zoonen, te Amsterdam (management company of the administration office of American Funds, established by Broes....etc.). The fund held stocks in 21 US companies, mainly railroads.
"Bewijs van deelgerechtigdheid" (French: action de jouissance; Eng: right to a share). These gave no dividends, but after the time that all participatin certificates would have been drawn, these "rights to a share" would serve again as normal participation certificates, sharing in dividends and the drawing scheme. Read more about this investment fund with lottery character............. and proof of the low numbers issued of these stocks.
Typography: de Brakke Grond, Amsterdam.
--------- Bewijs van deelgerechtigdheid, issued when a certificat of f 1000 was drawn,  brown border and characters on beige, original signatures, blue tax stamp, dated 1900, in lower border 2 tiny hardly visible tears were professionally taped, condition VF, but very nice, price 500 Euro
--------- Bewijs van deelgerechtigdheid, issued when a certificat of f 500 was drawn, dated 1902, black border and characters on yellow field, original signatures, blue tax stamp, in left and right upper corners several small staple holes and 2 faint paperclip rust stains,  number actually issued much less than 500, condition VF, but not bad at all, price 500 EuroVerzekeringsbank De Maas NV
gev. te Maastricht, goedgek. bij koninkl. besluit in 1906; Maatsch. Kap. f 500.000, verdeeld in 1000 aandelen van F 500; Bewijs van onderaandeel f 100, waarop 10% gestort, t.n.v. J.P. (of T ?) H. Jacobs te Maastricht, Maastricht, Nov. 1911; 2 origin. handtekeningen, aanh. couponblad, groene sierrand (Art Deco), zwarte en rode teksten; druk: C.L. Boffin, Maastricht; 2 bij 2,5 cm. wapen van Maastricht; bovenin wat gevlekt, in rechter rand 2 cm scheur; , prijs 250 Euro.
(English): Insurance Bank De Maas, Maastricht, The Netherlands, 1911, Art Deco border and crest of arms of Maastricht; sub-share of 100 Guilders; 10 % of which was paid up; in the name of J.P. (or T ?) Jacobs in Maastricht, capital of the Dutch province of Limburg,  maastricht is named after the river Maas; size: 22 by 34 cm.;  green Art Deco border, black and red texts, 2 origin. signatures, price 250 Euro.

Verzekeringsbank Victoria, gev. te Amsterdam, Keizersgracht 126, opgericht 1-9-1897. leven POLIS (dus geen aandeel !!!) , life policy (no stock !!), vignette: blue angel, blue decorative border., f 50 = 23 Euro.
W

Westland Utrecht Hypotheekbank NV,
warrant "B", 1977 - 1987, Amsterdam, rode sierrand op blouw veld, UNC, Prijs 10 Euro.


Literatuur:

Nederlandse Bank, 19..?, Financiële instellingen in Nederland 1900-1985, in de reeks " Statistische Cahiers" , VVOF Mededelingenblad maart 1988, p. 16-17, met 1 afb., door ?


You are here: home - scripophily - search by activity - Banks and Investment Funds in The Netherlands

en Facebook of Linkedin

See also our large and beautiful collections of
art, female beauty, mythology and very decorative stocks

Bekijk ook onze grote en fraaie collecties
kunst, mooie vrouwen, mythologie en zeer decoratieve effecten

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl